Bez využití těch nejpokrokovějších stavebních materiálů si dnes realizaci stavby dokáže představit jen málokdo. Tomuto trendu se nelze divit. Vždyť aplikace moderních výrobků dokáže výstavbu v mnoha ohledech zrychlit, zpřesnit, zlevnit a dát jí i mnohem vyšší kvalitativní úroveň.

Ne jinak je tomu v oblasti realizace podlah, cementových potěrů a spádových vrstev střech. Dříve zdlouhavý, nepřesný a pracný proces, kdy směs byla do místností navážena kolečky a stahována do roviny latí, dnes nahradily pokrokové lité anhydritové a cementové směsi, které jsou na stavbu již hotové přiváženy autodomíchávači a čerpány s pomocí výkonných čerpadel až na místo určení.

Největším inovátorem a průkopníkem v této oblasti je pražská společnost TBG Pražské malty. Ta odstartovala svoji činnost již před třinácti lety. Počátky firmy více přibližuje současný obchodní manažer společnosti, pan Michal Bárta.

S čím přišly TBG Pražské malty na trh v počátcích své činnosti?

V době svého vzniku přišla společnost TBG Pražské malty s novou myšlenkou výroby mokrých maltových směsí s obchodním označením Malmix. Ty jsou využívány převážně ke zdění.

Na co jste dnes tedy převážně zaměřeni?

Naší hlavní výrobní náplní je především výroba, doprava a zpracování samonivelačních litých potěrů na bázi síranu vápenatého a cementu. Výrobky na bázi anhydritových a sádrových pojiv mají obchodní označení Anhyment a výrobky na bázi cementu pak Poriment a Cemflow.

Kde jsou tyto materiály nejčastěji využívány?

Jak již jsem zmínil dříve, Anhyment a Cemflow jsou přímo předurčeny pro provádění samonivelačních potěrů v bytových domech, rodinných domech, ale také administrativních a společenských centrech. Poriment je pak předurčen především k vyrovnávání podkladů nosných konstrukcí, k zalévání a ochraně rozvodů odpadů či vodoinstalací vedených v podlaze, nebo k vytváření spádových vrstev teras a střech. Porimentem je možné vyplnit i různá hluchá místa konstrukcí, zemních kanálů či tunelů.

O který z vašich produktů mají nyní zákazníci největší zájem?

Současným naším nejvýznamnějším výrobkem je samonivelační litý cementový potěr s názvem Cemflow. Jeho velkou výhodou je možnost nasazení do vlhčích prostor. Navíc probarvený cementový potěr s názvem Cemflow look umožňuje provedení dodatečné povrchové úpravy leštěním. Broušením povrchu dochází ke zvýraznění materiálové struktury betonu. Při odborném zpracování realizační firmou vzniká finální povrchová úprava plně nahrazující dlažby, PVC a jiné podlahoviny. Podlaha tak beze zbytku plní nejen svoji funkci pochozí, ale také roli pohledového betonu, který se těší stále větší oblibě architektů.

Jaké jsou největší přednosti vašich výrobků?

U Anhymentu je to především dosažení vynikající rovinnosti povrchu podlahy s tolerancí 2 mm na 2 m. Díky tomu odpadá nutnost použití drahých stěrek pro vyrovnání podkladu před pokládkou finálních nášlapných vrstev podlahy.
Velmi rychlá je samozřejmě také realizace velkých ploch. Odpadá nutnost použití ocelové výztuže. Při dokonalé rovinnosti podkladního betonu je možné pokládat i velmi tenkou vrstvu Anhymentu v tloušťce například 30 mm. To ani nemluvím o úspoře času nutného k provedení podlah, úspoře počtu pracovníků, nulových požadavcích na zařízení staveniště, omezení při záborech ploch či bezpečnosti při skladování materiálu na stavbě. Výhody dle mého názoru jednoznačně převažují.
U Cemflow jsou tyto obecně platné výhody navíc rozšířeny o možnost jeho aplikace do vlhkých prostor, jakými jsou suterény budov a také již zmíněná možnost dodávek probarvených směsí s možností jejich další povrchové úpravy.
U Porimentu se jedná skutečně o lehčený vyrovnávací litý beton pro vytváření dokonalých spádů střech či ochranu instalací vedených v podlahách objektů. Díky aplikaci Porimentu je pak možné mnohem přesnější položení například tepelného izolantu na takto vytvořený povrch, což samozřejmě vede k dokonalému odstranění tepelných mostů.

Kde byly tyto výrobky v uplynulém období aplikovány?

V nedávno uplynulém období se naše společnost podílela svými dodávkami na vzniku řady staveb. Za všechny bych zde rád zmínil například donedávna nejvyšší budovu v ČR s názvem City Tower, kde byl využit náš samonivelační potěr Anhyment a také Poriment. A když jsme u těch nejvyšších budov, tak také nejvyšší bytový dům v ČR na Slunečním náměstí v Praze – Stodůlkách má potěry zhotoveny z našich samonivelačních materiálů. Nesmím zapomenout ani na další významné pražské stavby, Prague Towers (dvě věže) a Main Point Karlín. Tato stavba získala několik ocenění, mimo jiné je první kancelářskou budovou v ČR, která obdržela nejvyšší hodnocení za úspornost budovy, ekologickou náročnost a vliv na okolí – LEED Platinum.

Daří se vám na tyto úspěšné akce navazovat i nyní?

Ano. V současné době jsou v realizaci bytový dům Eliška v Praze – Vysočanech s náročným čerpáním až do 27. patra, bytové domy v Počernické ulici, kde realizujeme anhymentové lité podlahy jak v jednotlivých bytech, tak i chodbách a dalších částech domu. Oblíbený potěr Cemflow jsme s úspěchem použili při rekonstrukci a dostavbě Centra Černý Most.

Je vůbec nějaký důvod, proč nepracovat s vašimi materiály?

Z mého hlediska není, ale jsem možná trochu zaujatý. Z dob minulých, kdy anhymentové podlahy začínaly a kvalita i cena tak byly na jiné úrovni, přetrvává u některých zákazníků nedůvěra, ale pravda je taková, že kvalita zpracování i materiálu je dnes úplně jiná. I cena je mnohem příznivější. A jsou tu i další důležité argumenty, které hovoří pro naše materiály od TBG Pražské malty, jako je úspora času, přesnosti konstrukce, pracovníků, zařízení staveniště apod. V tomto ohledu je tedy cena skutečně spornou veličinou. Klasická betonová mazanina o něco rychleji zraje, protože nemá téměř žádnou vodu, ale dosahuje se u ní nízkých pevností a špatné kvality rovinnosti. To vyžaduje dodatečné vyrovnávání povrchu. Záleží na prioritách. Zeptáte-li se však skutečných profesionálů, volí jednoznačně výrobky od TBG Pražské malty.

Jsou vaše potěry oblíbeny i u stavitelů rodinných domů?

Jednoznačně. I rodinné domy dnes již staví v převážné většině profesionální firmy a ty dokážou investorovi přednosti našich materiálů velmi přesně vysvětlit. Velmi oblíbené jsou naše potěry například při výstavbě nízkoenergetických domů, kde je velmi často instalováno tepelné čerpadlo a podlahové vytápění. Naše potěry, ať již jde o Anhyment či Cemflow, výborně vedou teplo a minimalizují ztráty z přenosu tepla do obytného prostoru.

Odpovídají kvalitě výrobků i služby zákazníkům?

Zde dbáme skutečně na budování nadstandardních vztahů a důvěry. Zajišťujeme poradenský servis, umíme doporučit osvědčenou aplikační firmu, zajistit čerpací techniku a dopravu vyrobené směsi nebo poradenství technologa, ať již jde o vhodnost použití materiálu či rozměření dilatačních spár apod. Dokážeme se samozřejmě s případným zájemcem sejít přímo na místě a zde mu poradit.

V jakých regionech se na vás zákazníci se svými požadavky mohou obrátit?

Naše společnost působí v regionu Praha, Praha-východ a Praha-západ. Ostatní regiony v ČR obhospodařuje naše mateřská společnost Českomoravský beton.

Jak dlouho trvá vyřízení požadavku zákazníka?

Od přijetí objednávky na našem dispečinku trvá její vyřízení v řádu hodin. Maximálně do 24 hodin.

Takže zákazníky si nevybíráte…

Určitě ne. Skutečně jsme schopni uspokojit drobného investora, který například rekonstruuje byt či rodinný dům, ale také velkou stavební společnost, která staví bytový komplex pro nejvýznamnějšího developera.
Po vzájemné dohodě od nás vždy dostanou velmi rychle produkt a službu té nejvyšší kvality.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

TBG Pražské malty s. r. o.
Rohanské nábřeží 68, 186 00 Praha 8
tel.: 724 132 462, fax: 222 324 492
e-mail: petr.krejca@tbg-beton.cz, www.tbgprazskemalty.cz