V souběhu s jubilejním 15. veletrhem Střechy Praha, 9. ročníkem  výstavy Solar Praha a novým projektem Řemeslo Praha bude probíhat i veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb For Pasiv.

Veletrhy nabídnou široký výběr produktů od střešních krytin, nosných konstrukčních systémů, izolací, střešních oken, doplňků, okapových systémů, výrobků pro půdní vestavby, obvodových plášťů, fotovoltaiky, solární termiky po nářadí a nástroje, techniku, osobní pracovní vybavení řemeslníků a nabídku řemeslných prací. Celou akcí se bude prolínat téma úspor energií.

První veletržní den se bude konat prestižní konference „Izolace 2013“ s aktuálním tématem Poruchy plochých střech, jejímž garantem je Ing. Marek Novotný, Ph.D. Proběhnou též přednášky a diskuse k podpoře řemeslných oborů včetně praktických rad, možností rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Vyhlášen bude vítěz soutěže Střechařský inzerát 2012.

Druhý veletržní den potěší jistě starosty a další zástupce měst a obcí, neboť je pro ně připraveno Fórum s názvem „Energie a obec“, kde se budou řešit možnosti úspor energií ve veřejných budovách a zpestřením budou prezentace úspěšných projektů v obcích Kněžice, Litoměřice, Plzeň a Písečná. Aktuálním tématem druhého dne pak budou změny v legislativě jak v oblasti energetického zákona tak v posuzování stavebních výrobků. Zmíněny budou požadavky na energetickou náročnost budov, zodpovědné navrhování tepelných izolací, novinky v oblasti posuzování shody stavebních výrobků a například i ožehavé téma potírání „švarcsystému“.

Třetí veletržní den proběhne blok přednášek zaměřený na problematiku střešních nástaveb z hlediska platných předpisů a technického řešení jejich nosných a obalových konstrukcí. Odpolední blok přednášek pak bude věnován plochým střechám a terasám a především novým poznatkům z oprav havarovaných plochých střech a zatékajících teras. Proběhne i aktuální blok seminářů na téma Střechy jako zdroj energie nebo přednáška Rekonstrukce nemovitosti a bezpečnost stavby. Budou vyhlášeni a oceněni vítězové soutěže o nejlepší klempířskou práci v Memoriálu Jiřího Krmáška.

Čtvrtý čili poslední veletržní den bude věnován především laické veřejnosti a řešit se budou témata užitečná pro všechny - například jak si správně vybrat realizační firmu, jaké jsou nejčastější chyby ve střešním plášti, jak výhodné jsou jednotlivé alternativní zdroje energie.

Přednášet budou významní specialisté, soudní znalci a přední pedagogové jako například Ing. Petr Kučera, CSc., Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., Ing. Antonín Parys, Ing. Tomáš Petříček, Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. arch. Marcela Jonášová, Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. a další.

Jako každý rok se návštěvníci mohou těšit na řadu praktických ukázek použití materiálů, ukázek řemesla, muzejních exponátů a různých soutěží o hodnotné ceny.

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.strechy-praha.cz