Tato cisterna je využita ke skrápění přístupových cest v povrchových dolech, čistění uhelných tras a přesypů nebo k hašení samovzníceného uhlí. Cisternovou nástavbu realizovala britská společnost Articulated Truck Solutions ve spolupráci s výrobním závodem firmy Caterpillar. Zákazník se rozhodl zakoupit upravený dampr kvůli jeho efektivitě, ekonomickému provozu a prostupnosti v těžkém lomovém terénu.

„Stávající kropicí vozy značky Tatra postupně dosluhují, proto jsme se rozhodli je vyměnit za tuto novou cisternu na podvozku Cat. Chtěli jsme stroj s větší kapacitou cisterny, než měla dosud využívaná technika. Díky obnově strojového parku budeme moci zvýšit efektivitu provozu divize Těžba a divize Služeb, protože se sníží náklady na údržbu a pohonné hmoty,“ řekl Ing. František Kastl, místopředseda představenstva, pověřený řízením výroby a obchodu ze společnosti Sokolovská uhelná, a.s.

Upravený dampr Hydex WT30 však není používán jen ke skrápění cest nebo čištění uhelných tras a přesypů. Odkrytá ložiska uhlí se působením tepla a kyslíku vznikajícího z dešťové vody mohou samovznítit. Tyto lokální požáry je nutné v průběhu směny likvidovat hašením. „Díky vodnímu dělu, instalovanému na horní části cisterny, může dampr příležitostně zastávat povinnosti hasičského vozu při hašení samovzníceného uhlí. Výhodou je, že se dělo dá ovládat joystickem z bezpečí kabiny. Další podstatnou výhodou je, že můžeme doplňovat cisternu také z retenční nádrže, která může být umístěna v místě hašení. Dampr tedy nemusí odjíždět do areálu divize vzdálené několik kilometrů, aby doplnil cisternu,“ řekl František Kastl.

Stroj Hydex WT30, do jehož cisterny se vejde 22 700 litrů vody, je unikátní díky univerzálním způsobům plnění cisterny, což pomáhá snížit prostoje a zvýšit efektivitu provozu. Dampr lze přistavit pod napouštěcí zařízení a jednorázově naplnit obsah cisterny. Další možností je naplnit cisternu tlakovou vodou z hydrantu, nebo načerpat vodu z nádrží přímo poblíž pracoviště
přes čerpadlo umístěné v zadní části cisterny.

Cisterna na podvozku kloubového dampru Cat 730 disponuje motorem Cat C11 ACERT™
o výkonu 239 kW. Důležitým konstrukčním prvkem je uzávěrka diferenciálu, která zajišťuje maximální trakci stroje při jízdě v těžkém terénu. Bezpečnost strojníka je zajištěna díky kabině s konstrukcí ROPS / FOPS. Tato konstrukce chrání posádku před padajícími objekty
nebo v případě, že by došlo k převrácení stroje.

„V České republice již pracuje jeden upravený kloubový dampr Cat 730 s cisternovou nástavbou, a proto se zákazník mohl informovat o aplikaci tohoto speciálu přímo v českých podmínkách. Možnost přesvědčit se o kvalitě stroje a porovnat zkušenosti s jeho aplikací hrálo důležitou roli
při rozhodování o pořízení dampru Hydex WT30,“ řekl Tomáš Rund, obchodní zástupce společnosti Phoenix-Zeppelin.

Efektivitu stroje v provozu je možné sledovat a vyhodnocovat díky stále rozšířenějšímu systému Product Link, který sbírá data o aktuálním počtu motohodin, stavu paliva nebo vytížení stroje. Tento systém umožňuje optimalizovat provozní náklady, zvyšovat produktivitu flotily strojů
nebo efektivně plánovat intervaly servisních zásahů. Sokolovská uhelná využívá do dnešního data tento systém v 31 strojích za účelem měření a zvyšování efektivity flotily.

http://www.p-z.cz