Proto jsou jednotlivé systémy stěnového i stropního bednění MEVA také využívány u nejvýznamnějších, technicky náročných staveb současnosti.

Je tomu tak i u stavby nejvyšší budovy světa BURJ DUBAI TOWER. Konsorcium firem Samsung, Besix a Arabtec, které budovu ve Spojených arabských emirátech stavějí, dostalo doporučení od projektového managementu Turner Corporation, aby použilo na bednění monolitických stropů budovy systém MevaDec. Tento systém zahrnuje tři metody, základní je FTE - metoda padacích hlavic, kde nosný systém tvoří hlavní nosníky uložené na padacích hlavicích namontovaných na stojky. Do nosníků jsou ukládány systémové bednící dílce, které je možné posunout nezávisle na umístění hlavic. V případě potřeby je možné změnit směr nosníků kolmo k původnímu. Další metodou je HN- metoda hlavních a vedlejších nosníků, kdy se na rošt, vzniklý z těchto nosníků, ukládá volný bednící plášť (překližka).

Třetí metodou je pak metoda dílcová, kde jsou jednotlivé systémové dílce uloženy přímo na stojkovou hlavici. V tomto případě byla vybrána metoda FTE, která podle potřeby umožňuje betonáž desky tlusté 34 cm při použití hlavních nosníků délky 210 cm a tl. 44 cm, jsou-li použity nosníky dl. 160 cm. Je tím také naprosto přesně určen počet stojek, který vychází 0,27 a 0,35 stojky na m2 v závislosti na délce nosníků. Padací hlavice pak dovolují pokles celého bednícího pláště o 19 cm a je tak umožněno snadné vyjmutí bednících dílců a jejich osazení na dalším záběru betonáže. Tím, že stropní deska zůstává podepřena padacími hlavicemi navrženými s takovým půdorysným tvarem, aby bylo sníženo riziko vrubového namáhání, je možné odbedňovat již 3 dny po betonáži a tím podstatně urychlit a zhospodárnit výstavbu.

Jako zajímavost z provádění betonářských prací je to, že zatímco u nás v zimním období se betonová směs zahřívá, zde se vzhledem k vysokým teplotám musela chladit. Bednící dílce mají hliníkový rám z uzavřených profilů a do něho jsou vloženy umělohmotné desky alkus tl. 10 mm. Byl tak zajištěn i požadavek na perfektní podhledovou plochu stropů.
Při stavbě nejvyšší budovy v Evropě - MIRAX TOWER "Federace" v Moskvě bylo naopak využito kvalit rámového stěnového bednění ­Mammut, kterým bylo bedněno vnitřní železobetonové šestiúhelníkové jádro. Únosnost tohoto bednění je 97 kNm-2 a je tak možné betonovat do výšky 4 m libovolnou rychlostí betonáže.

Systém má velmi vhodně vyřešen modulový systém dílců (výška 125, 250 a 300 cm) s vnitřními a vnějšími rohy a může být použit v kombinaci se šplhacími lávkami KLK, povrchová úprava odolná proti vrypům a škrábancům vychází ze zkušeností automobilového průmyslu. Nyní MEVA tento systém ještě více inovovala vytvořením systému Mammut 350, u kterého jsou dílce výšky až 350 cm a únosnost se zvýšila až na 100 kNm-2 při dodržení rovinatosti dle normy DIN. Bednící plášť je rovněž z umělohmotných spřažených desek alkus. Budova je tvořena dvěma věžemi, tu první stavěla turecká firma Ant-yapi a má 60 podlaží, druhá věž s 85 podlažími se ještě staví, ta nižší je ve stadiu dokončování technologického dovybavení horních pater (bazény...).

V České republice je bednění MEVA známé od počátku 90. let a bylo použito stavebními firmami při výstavbě elektrárny Temelín, bytových objektů v Butovicích, na Černém mostě i Vysočanech v Praze, na rekonstrukci hradecké filharmonie, pivovaru Budvar v Českých Budějovicích, ale i na stavbě obchodního centra Smíchov, Nový Chodov, Pavilónu indonéské džungle v pražské zoo, stanice metra Ládví i na stavbě Sazka-arény (dnes O2 Aréna). Zde se uplatnil nejen stěnový systém ­Mammut, ale především podpěrné lešení MEP, které umožnilo betonáž průvlaků i stropních desek ve velkých výškách. Bednící systémy jsou řešeny tak, že je jimi možné provádět i pohledové betony s vysokými nároky na kvalitu povrchu betonu a firma má zpracovány i technologické postupy, které je mohou plně využít. Jednou z takových staveb je např. nová budova ČSOB v Praze-Radlicích.

MEVA svými inovacemi (např.pro trh v USA vyrábí Mammut Imperiál s rozměry v palcích) sleduje nejen zvýšení bezpečnosti na stavbách, ale i větší hospodárnost a trvanlivost, která byla vysoká již u původních systémů (např. StarTec v našich podmínkách dosáhl 860 obrátek). K tomu firma zabezpečuje i potřebný servis včetně renovací ze svých evropských skladů. Dceřiná společnost MEVA Bednící Systémy, s.r.o. poskytuje dodavatelům i investorům v ČR kvalitní technické zázemí pro zpracování jejich projektů.

Ing. Petr Lebeda


MEVA Bednící Systémy s.r.o.
Dopraváků 723, 184 00 Praha 8
e-mail: info@meva-bs.cz, telefon: 283 085 327