PERI se na této akci podílí dodávkami obrovského množství dílů bednicích a lešenářských systémů a spoluprací se zhotovitelskými subjekty při projektování i přípravě. Pro jednostranné bednění je zde využíván zcela nový typ konzoly SCS, při jejímž vývoji měla weißenhornská společnost na zřeteli především snadnou manipulaci a přenesení velkého zatížení.

Ve třech plavebních komorách za sebou u Atlantského i u Tichého oceánu – každá s délkou 403 m a šířkou 55 m – budou lodě překonávat výškový rozdíl cca 26 m a tím kontinentální rozvodí, přičemž průběh tohoto procesu je regulován čtyřmi branami plavebních komor. Podél zdymadel budou dále vybudovány tři velké úsporné vodní nádrže – každá o objemu 60 % potřeby jedné plavební komory – pro opakované využívání vody.

Po více než 12 měsících od zahájení prací je již jasně patrná velikost jednotlivých částí stavby a mohutnost stavebních konstrukcí. Aby byly dodrženy termíny náročného časového harmonogramu prací, zpracovává na obou stranách kanálu denně více než 4 200 stavařů ve dvou směnách 6 300 m3 betonu. Mezi zařízení stavby patří mimo jiné 70 jeřábů a 30 betonárek. Všechny uvedené údaje vysvětlují neobvyklou potřebu obrovského množství bednicího a lešenářského materiálu a náročnost jejich obsáhle řešeného návrhu. Realizátorům stavby nabízí tým techniků PERI, složený ze spolupracujících dceřiných společností ze Španělska, Panamy, Itálie a z německé centrály PERI ve Weißenhornu, ideální kombinaci know-how bednění, schopnosti výkonů a dodávek i inovovaná systémová zařízení.

Týmová práce PERI
Největší zakázka ve 40letých dějinách PERI není pouze výzvou s ohledem na know-how a schopnost výkonů a dodávek, ale znamená také skutečnou týmovou práci: za návrh bednění, logistiku a podporu zákazníka přímo na stavbě zodpovídají PERI Španělsko a dceřiná společnost v Panamě, založená v roce 2008. Po celou dobu jsou jim pak velkou oporou zkušení kolegové, technici PERI z Weißenhornu. Potřebná systémová zařízení byla vyrobena v průběhu několika měsíců a do Střední Ameriky byla dopravena lodí ve více než třech stech 40stopých kontejnerech právě včas, před zahájením výstavby v roce 2011.

Inovovaná šplhavá technika SCS
Nejdůležitějším prvkem řešení PERI je nový šplhavý systém SCS (SCS = Single-sided ­Climbing ­System), který je možné použít pro jednostranné obedňování na stavbách přehrad, plavebních komor, chladicích věží, pilířových hlav, tunelů a pancéřových budov. Soupravy SCS jsou pro podmínky na stavbě optimalizovány; díky tomu dochází k redukci kotevních míst a tím i k větší hospodárnosti použitého systému.

Stavebnicový systém s konzolou složenou z několika částí se dá flexibilně přizpůsobit tvaru stavby, přičemž totéž bednění může být nasazeno jak v prvním betonážním záběru, tak i dalších pravidelných taktech. U šikmých stěn je možné pracovní lávky naklonit o 15° a 30°, což způsobuje, že podlaha pracoviště je vždy v horizontální poloze. Dělníci tak mohou na stavbě pracovat vždy v bezpečí. Při rozšiřování Panamského průplavu je použito SCS 250 s šířkou lávky 2,50 m, které s pojízdným vozíkem a možností jeho odsunutí o 60 cm nabízí dostatečně velkou pracovní plochu.

Optimální nasazení sys­témů
V souladu s požadavky stavby se konzoly v různých úsecích kombinují buď s flexibilním nosníkovým stěnovým bedněním ­VARIO nebo s osvědčeným rámovým bedněním TRIO. Použité stropní bednění a stropní stoly podepírají různé podpěrné systémy lešení z portfolia výrobků PERI. Modulové lešení PERI UP je mnohostranně využito nejen jako podpěrné, ale i pro vytvoření bezpečných přístupů.

Údaje o stavbě století
Cílem tohoto ohromného stavebního projektu je zdvojnásobit kapacitu světově důležité vodní cesty. Ročně proplouvá Panamským průplavem kolem 14 000 lodí. Po dokončení nových plavebních zařízení, Gatun u Atlantského oceánu na severu a Miraflores u Tichého oceánu na jihu, se jejich počet zdvojnásobí. Kapacita se tím zvýší ze 165 na 300 mil. tun. Navíc touto 80 km dlouhou plavební dráhou budou moci proplouvat lodě třídy tzv. Post-Panamax, tj. kontejnerové lodě dlouhé až 366 m a široké 49 m, které dovolují transport až 14 000 kontejnerů na jedné lodi. Během tří let zde bude uloženo cca 6,6 mil. m3 betonu a 337 500 t oceli, přičemž plocha určená k obednění činí více než 2,2 mil. m2.

Stavitel - Autoridad del Canal de Panama (ACP)
Stavbu provedl - Grupo Unidos Por el Canal, SA (GUPC) Joint Venture:
Sacyr Vallehermoso, Spanien; Impregilo, Italien; Jan De Nul, Belgien und Cusa, Panama
Návrh bednění a lešení - PERI Panama, PERI Španělsko a PERI Weißenhorn/Německo

PERI, spol. s r.o.
Průmyslová 392, 252 42  Jesenice
tel.: 222 359 311, fax: 222 359 315
e-mail: info@peri.cz, www.peri.cz