Výstupy urbanisticko – krajinářské soutěže budou zanedlouho zveřejněny na webové stránce společnosti Xella (https://xellasoutez.ytong.cz).

Soutěž byla určena studentům a studentkám (samostatně nebo v pracovních kolektivech) studijních oborů Architektura a Pozemní stavitelství na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách a tématem letošního zadání bylo „INTERVENCE – JAK DÁLE KOPČANY?

ÚNIK ZE SOUČASNOSTI DO HISTORIE A NAOPAK V ČESKO-SLOVENSKÉ PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI V KOPČANECH“.

Cílem 27. ročníku, organizovaného pod mottem „Nohama v historii – hlavou v současnosti / budoucnosti.", byla podpora tvůrčí invence vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace architektonických idejí a myšlenek. Téma zadání bylo také příležitostí k zamyšlení se nad potřebami regionálního turismu a územím, které dýchá historií Velké Moravy a dob Marie Terezie v přeshraniční lokalitě Archeopark Mikulčice-Kopčany a jeho okolí. Výzvou byla i skutečnost, že se jedná o silně symbolické místo, kde hranice mezi Českou republikou a Slovenskem nerozděluje, ale spojuje.

Odborným garantem 27. ročníku soutěže byla doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislavě. Podle jejích slov se účast soutěžních kolektivů, jako i oceněné a odměněné návrhy vyznačovaly vzácnou pestrostí – byly mozaikou škol architektury napříč Českou a Slovenskou republikou.

Hlavní výhrou je odměna ve výši 4000 €, za druhé místo ocenění studenti získají 2000 € a autor práce na třetím dostane výhru 1000 €.

Výsledky 27. ročníku mezinárodní studentské soutěže XELLA:

1. CENA: PETRA ĎURIŠKOVÁ, ŠIMON VOŠTINÁR, Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava

2. CENA: MICHAELA KOSTURKOVÁ, KRISTÍNA KULLOVÁ, KRISTIÁN JULÍNEK, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava

3. CENA: VÁCLAV HEGINGER, Fakulta architektury VUT, Brno

4. MIESTO – 1. ODMENA: Bc. DÁVID NOSKO, Bc. MICHAELA KRPÁLOVÁ, Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava

5. MIESTO – 2. ODMENA: FILIP KIOWSKÝ, Fakulta stavební VUT, Brno

6. MIESTO – 3. ODMENA: Bc. SIMONA FISCHEROVÁ, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava