Vyrůstá v těsném sousedství řeky Vltavy a bezprostředně navazuje na centrum hlavního města. AMAZON COURT bude svým příjemným zevnějškem a přátelsky naladěným interiérem určitě přínosem pro tuto nádhernou lokalitu.

Amazon Court je skutečně unikátním architektonickým řešením, není pouze kancelářskou budovou. Projekt kombinuje moderní kancelářské prostorys otevřenými veřejnými plochami a krásnými výhledy na řeku Vltavu. Co všakdělá tento projekt skutečně výjimečným, je energeticky úsporný systém budovy. Bezesporu i tento fakt dopomohl získat stavbě v roce 2008 významnou mezinárodní cenu "Future Project" Award 2008 v kategorii kancelářských budov. Tato soutěž byla pořádána časopisem Architectural ­Review a Marché International des Profesionals del´Immobilier (MIPIM), největším evropským veletrhem realit.

Budova Amazon Court byla navržena architektonickou kanceláří Schmidt, Hammer & Lassen (SHL) a o jeho realizaci se stará firma Metrostav a. s., divize 3. Již z výkresů je patrné, že tým architektů skutečně navrhl projekt po mnoha stránkách jedinečný. Vychází z filozofie udržitelného rozvoje a snaží se o spojení ekologických principů architektury a developmentu, což ve svém důsledku vede k minimalizaci nákladů nutných k zajištění chodu objektu a současně také k co možná nejnižším zásahům do životního prostředí. V tomto směru Amazon Court navazuje na úroveň svých "starších sourozenců" Nile House a Danube House. Jeho architektonickým a komunikačním srdcem je prosklené atrium s pozoruhodnou samonosnou pneumatickou střechou ze speciální fólie napnuté na ocelové konstrukci.

Atrium také vytváří jakousi zklidňující zónu, v níž jsou umístěny lávky pro komunikaci napříč objektem. Atrium navíc umožňuje začlenit do budovy přirozenou ventilaci, která na jaře a na podzim poskytne uživatelům klimatický komfort, v zimě bude plnit funkci pasivního tepelného nárazníku a v létě bude rozptylovat teplo. Čistý vzduch bude nasáván na nedalekém břehu Vltavy a podzemním tunelem bude veden do technologických jednotek, kde dochází k jeho chlazení či naopak ohřívání. Poté se rozvádí do podlah všech místností, odkud stoupá do prostoru. Přirozeně s sebou ke stropům odnáší i veškeré škodliviny, takže lidé mohou stále dýchat čerstvý vzduch.

"Přeměnit všechny představy architektů v realitu nebylo snadné. Nosnou konstrukci objektu s půdorysem cca 70 x 83 m tvoří totiž nejen klasický železobetonový skelet, ale také ocelové mostní konstrukce uvnitř i vně budovy. S vnitřními, cca 30 m dlouhými a poměrně mohutnými, mosty jistě nebyl žádný zásadní problém, ale vnější mostní konstrukce, které půdorys budovy uzavřely, jsou skutečným technickým oříškem. Jsou velmi subtilní, výrazně vykonzolované a nesou skleněné a kamenné obložení. Mezi nimi je navíc zavěšena ještě celoskleněná fasáda. Do nejmenších detailů jsme tedy zvažovali všechny tolerance konstrukcí, abychom určili správný postup výstavby. K naprostým technickým unikátům patří samonosné zastřešení tohoto objektu, pro nějž jsme také dlouho hledali správný postup.

Tato stavba je pro nás skutečně hodně velkou výzvou, ale jsem rád, že tento dům budoucnosti stavíme právě my," dodává Ing. Volf, který stojí v čele realizačního týmu Metrostavu a zároveň se těší, že již brzy bude tento unikátní objekt sloužit svému účelu.

S využitím materiálů
Metrostav a.s.

Michal Zmrzlík