V průběhu teplotně příznivých měsíců byl totiž trávník vystaven mnoha vlivům a rozmarům počasí, lepší či horší údržbě a také náletům různých plevelů.

Velkým nebezpečím v průběhu vegetace je pro trávník stav, kdy se vytvoří ze zbytků pokosené trávy, plevele a mechu několik centimetrů silná nepropustná vrstva travní plsti, která pak brání průniku živin a vody do půdy ke kořenovému systému trávníku. Tím velmi trpí kořenový systém trávníku, který se místo do hloubky, rozrůstá do šířky. V tomto biologickém materiálu se pak snadno usazují plísně, houby apod., které trávní odnože napadají a způsobují odumírání trávníku. Někdy se jedná jen o místní porušení, někdy je však trávník zničen v celé své ploše.

Účinnou  ochranou proti těmto důsledkům je pravidelná podzimní vertikutace. Ta odstraní usazenou trávní plsť, trávník provzdušní a připraví pro aplikaci speciálního podzimního hnojiva. Vertikutace se provádí zpravidla dvakrát v průběhu roku a to na jaře a na podzim. Na podzim se vertikutace provádí těsně po sečení trávníku v době září a v případě dobrých klimatických podmínek i v říjnu.

Při vertikutaci se nože vertikutátoru zařezávají kolmo do trávního drnu. Hloubka vertikutace by měla být maximálně 3 mm tak, aby nože trávní drn rozdělily, avšak nepoškodily. Vzniklou travní plsť je nutné shrabat a vyvézt.

Pro optimální výživu trávníku v podzimním období doporučujeme používat speciální hnojiva, vyvinuta právě jen pro trávník. Tato hnojiva jsou přesně přizpůsobena potřebám trávníku. Podzimní hnojivo LK – MU 250 obsahuje všechny důležité prvky přípravy trávníku na přezimování - tj. dusík, fosfor ale především vyšší podíl draslíku, který je pro rezistenci trávních jedinců proti nemocem a vymrzání nezbytný. Draslík podporuje odolnost trav vůči suchu, vymrzání a chorobám. V jarním období se tak trávník velmi rychle obnoví a to je předpokladem pro jeho rychlejší užívání.

Poslední sečení je pak nutné provést v druhé polovině října. To již venkovní teplota klesá v ranních hodinách pod bod mrazu a růst trávy se zastavuje s promrzlou půdou.

Pokud se však budete držet našich rad, můžete se již nyní těšit na zdravý, silný trávník, který se na Vaší zahradě zazelená s prvními jarními dny.

Ivo Románek