Řada lidí v dnešní době již dokáže ocenit přednosti automatizovaných rolet. Nová domovní automatizace SMI značky Becker má přitom rozhodující výhodu: Nejenže řídí pohony, umí také zobrazit aktuální pozici rolet, tedy jestli jsou vytažené, spuštěné nebo v mezipoloze. Řízení systému může převzít centrální jednotka, počítač nebo smartphone.

I v přízemí vidíte, co se děje nahoře
Signál je přenášen bidirekcionálně, takže máte naprostou kontrolu nad veškerou automatizací pohonů a další domovní automatizací. Příkazy totiž nejsou vysílány jen směrem k pohonu, také pohon hlásí svůj status. „Otevírají se tím zcela nové možnosti. Pokud například roleta v horním patře narazí na překážku, zobrazí se to na displeji řízení v přízemí,“ vysvětluje Martin Blodig, technický poradce společnosti Becker motory s.r.o.. Podnik je specializovaným prodejcem SMI pohonů pro rolety, stínicí techniku a vrata a dodává také systémy jejich řízení.

Maximální komfort díky KNX
Systém řízení SMI se zakládá na celosvětovém standardu pro domovní automatizaci „KNX“, což s sebou nese mnoho výhod: technologie KNX se za více než deset let na trhu opravdu osvědčila. Všechny produkty označené logem KNX jsou s tímto standardem kompatibilní. K technologii KNX se hlásí přes 200 podniků ve 30 zemích. Systém SMI tak v zásadě může řídit i produkty jiných výrobců, např. zásuvky nebo stmívače, které fungují v souladu se standardem KNX. Systém SMI tak uživateli nabídne maximální komfort. Paleta produktů se skvěle doplňuje – k dispozici je jako centrální řídící prvek Smart klient Mini, jenž umožňuje snadné propojení na další inteligentní systémy v daném objektu.

Obsluha pouhým dotykem: Centrální jednotka Smart klient Mini
Centrální jednotka je ústředním ovládacím a vizualizačním prvkem systému. Pomocí této jednotky lze zapojit a řídit všechny připojené SMI pohony. Uživatele všemi kroky při obsluze pohodlně doprovází barevná intuitivní vizualizace.
Právě pro specializovaný obchod je důležitá opravdu snadná instalace. Montážní technik se může při prvním uvádění SMI systému do provozu nechat vést komfortním asistentem – partnerem, který mu při uvedení do provozu bude nápomocen. Jakmile se zařízením získá zkušenosti, nebo když potřebuje dodatečně změnit parametry, můžeme samozřejmě veškerá nastavení okamžitě upravit a přizpůsobit.

Řízení přes internet – na přání
Veškerá relevantní data jsou v podstatě uložena přímo v řídicí jednotce. Spojení řídicí centrály s domácím počítačem je možné prostřednictvím standardního síťového kabelu (RJ45) nebo též bezdrátově (Wireless LAN). Systém SMI tak lze kompletně ovládat také pomocí počítače, tabletu nebo smartphonu s bezdrátovým připojením. Systémová omezení nejsou prakticky žádná – připojit lze jakýkoli přístroj s běžným internetovým prohlížečem a internetovým připojením. Není potřeba instalovat žádný speciální software.

Přihlašování přístroje přes internet u výrobce není nutné. Pouze pokud chce mít zákazník možnost řídit svůj dům i z jiného místa, například prostřednictvím smartphonu z dovolené, může si zřídit individuální přístup přes internet. Každý klient se tak může rozhodnout, jaký komfort si vybere a jestli si přeje, aby se dala centrální jednotka obsluhovat přes internet. Obavy zákazníků v souvislosti s ochranou dat bere firma BECKER motory opravdu vážně.

Nová éra komfortu
„Těmito produkty zahajuje značka Becker novou éru komfortu. Konfigurace a individualizace celého systému je tak jednoduchá jako nikdy předtím,“ shrnuje Martin Blodig „A člověk má stále dobrý pocit i jistotu, že ovládané přístroje vždy okamžitě nahlásí aktuální stav.“

BECKER motory s.r.o.
Počernická 96/272, 108 00 Praha 10
tel.: 296 411 424, fax: 296 411 428
e-mail: info@becker-motory.cz , www.becker-motory.cz