Mnozí z nás během teplých letních dnů použijí klimatizaci. Ať už se jedná o klimatizaci u vás doma nebo v práci, dodržujte vždy zásady správného použití. Pak se nestane, že vám v létě výrazně vzroste spotřeba energie díky tomu, že klimatizujete. Co tedy dělat, abychom ušetřili za energii a zároveň se ochladili?

Spotřebu energie u klimatizace ovlivňuje to, jaký zvolíte provozní režim a jak využíváte funkce ovladačů.
Spotřeba se u klimatizací může navyšovat nejen kvůli technickým parametrům jednotlivých zařízení. Hlavně závisí na tom, jak klimatizaci používáte.

Pravidla úsporného provozu společná všem typům klimatizací jsou založena na tom, že je budete respektovat už při výběru zařízení. V provozu pak vyžaduje úspora energie aktivní přístup uživatele. Pokud se spolehnete pouze na automatický režim nebo budete používat jen jediné nastavení jednotky pro všechny teplotní podmínky, nebude klimatizování ani komfortní, ani úsporné.

Vhodná teplota
Nejvíc ušetříte, zvolíte-li klimatizaci, jejíž výkon bude přiměřený k dosažení vámi požadované teploty v chlazené místnosti či místnostech. Se správnou volbou vám pomůže instalační firma. V našich podnebných podmínkách je vhodnou volbou teplota v místnosti pohybující se kolem 24 °C. Snadné je pamatovat si i obecné doporučení, které říká, že teplota nastavená v klimatizované místnosti se má od venkovní teploty lišit maximálně o 7 °C.  Dodržením tohoto pravidla neprospějete jen své peněžence, ale hlavně ochráníte vlastní zdraví.

Pro zvolení vhodné teploty je dobré si uvědomit, že údaj nastavený na displeji ovladače ukazuje teplotu vzduchu, který vnitřní jednotka nasává. Je tomu tak proto, že až na výjimky je teplotní senzor umístěn přímo ve vnitřní jednotce. Pokud nastavíme 24 °C, klimatizace bude chladit tak dlouho, dokud v místě, kde je nainstalovaná vnitřní jednotka, nebude 24 °C. Počítejte s tím, že dál od vnitřní jednotky bývá zpravidla o něco tepleji.

Režim chlazení
Hlavním úkolem všech klimatizací je chlazení. Tento režim řada z vás použije v okamžiku, když přijdete domů z práce a v bytě je téměř 30° C. To chcete rychle změnit, a proto pustíte klimatizaci. Jak režim chlazení funguje? Kompresor i ventilátor pracují na plný výkon, pokud ručně nenastavíme nižší otáčky. Po ochlazení na požadovanou teplotu invertní klimatizace sníží výkon a udržuje nastavenou teplotu.

V režimu chlazení je důležité, aby ventilátor ve vnitřní jednotce pracoval na maximální otáčky, protože jedině takto dochází k optimálnímu odebírání tepla z klimatizovaného prostoru a tvoří se minimum námrazy a kondenzátu. Chladný vzduch je tak v místnosti lépe rozptýlen. Permanentní proud chladného vzduchu však nemusí každému vyhovovat. Snížit spotřebu energie můžeme až v momentě, kdy dosáhneme požadované teploty v místnosti, a to tak, že přepneme do režimu odvlhčování.

Nesprávnou kombinací nastavení klimatizace je nízká teplota při nízkých otáčkách, kdy se tvoří mnoho kondenzátu, ale studený vzduch je špatně distribuován v prostoru. Klimatizace pracuje neekonomicky a navíc není v místnosti příjemně. U jednotky je zima a na druhém konci místnosti je teplo. Úspora při snížení otáček je prakticky nulová, ventilátor se v porovnání s kompresorem na spotřebě elektřiny podílí jen minimálně.

Optimální odvlhčování
Uživatelsky příjemným režimem je odvlhčování. Invertní klimatizace pracuje v režimu odvlhčování účinně a zároveň ekonomicky. Princip tohoto režimu funguje tak, že venkovní jednotka se v krátkých intervalech cyklicky zapíná na plný výkon a vypíná. Vnitřní jednotka naopak pracuje na nejnižší otáčky, takže dochází až k namrzání vzdušné vlhkosti na výparníku vnitřní jednotky a k tvorbě velkého množství kondenzátu. Po chvíli se ventilátor i venkovní jednotka vypnou, námraza roztaje a v kapalné formě odteče do odpadu. Při odvlhčování z jednotky fouká chladný vzduch pomalu a vyhřátá místnost se tedy ochlazuje velmi dlouho. Z ekonomického hlediska je pro odvlhčování výhodnější, když se klimatizovaný prostor vůbec neohřeje, proto se tento režim hodí pro celodenní provoz. Z hlediska spotřeby energie je to řešení, při kterém je úspora největší.

BERNAKO spol. s r.o.
Bavorská 856/14, 155 00  Praha-Stodůlky (areál Mototechny)
tel.: 222 722 017, fax: 222 714 001
e-mail: klimatizace@bernako.cz, www.bernako.cz