Je začátek září a topná sezóna je skutečně za dveřmi. Lidé začínají přemýšlet, jak se na zimní období co nejlépe připravit. Každého dnes zajímá, jak ušetřit co možná nejvíce nákladů na vytápění? Co byste poradil našim čtenářům?

Je jasné, že investovat do snížení nákladů na vytápění se dnes vyplatí více, než kdykoliv v minulosti. S rostoucími cenami energií se zrychluje návratnost prostředků investovaných do opatření, které dokáží snížit provozní náklady. A platby za vytápění patří mezi ty nejvyšší v rámci provozních nákladů domácnosti. Lidé by tedy měli zhodnotit stav domu, či bytu ve kterém žijí. Především zjistit, kde jim teplo uniká a těmto únikům zamezit. Předně je třeba provést výměnu oken za méně prostupná a zateplit stropy a fasádu domu. Ale to dnes již ví snad každý a tato problematika je obecně známa.
Další neméně důležitou stránkou, na kterou se však často zapomíná, je zhodnocení stavu kotle a topného systému. Každoroční prohlídka kotle a jeho vyčištění včetně seřízení spalování servisním technikem je podmínkou efektivního provozu, zvláště pak jedná-li se o kotel kondenzační. Tyto úkony je potřeba provést v předstihu před začátkem topné sezóny, nejlépe v jarních měsících, kdy servisní technici nejsou zdaleka tak vytížení jako je tomu např. na podzim, kdy mnohdy technici z nedostatku času, tyto preventivní prohlídky odmítají.

Na koho se tedy mohou lidé obracet?

Každý výrobce či dovozce kotlů, to znamená i Thermona, má na svých webových stránkách seznam autorizovaných servisních techniků. Je však dobré mít svého „dvorního“ servisáka, který chodí servisovat kotel pravidelně, popř. dát na doporučení svých známých a najít si solidního odborníka a dbát na jeho doporučení. Bohužel totiž platí to, co ve všech ostatních oborech, že mezi těmito lidmi je různá úroveň znalostí a dovedností a i tady spíš odborníci ubývají, než že by tomu bylo naopak. Pokud pak vlastní zákazník kotel od nás, může se na nás kdykoli směle obrátit a my mu poradíme, koho mohou v okolí svého bydliště se svým požadavkem oslovit. Máme totiž smluvní servisní organizace po celé České republice.

Před zimou bude jistě i řada těch, kteří chtějí investovat do nového topení. Jak vhodně vybrat kotel či regulaci pro rodinný dům či byt?

Vždy záleží na tom, jestli stavíme nový dům či byt anebo ho rekonstruujeme. U novostavby je vždy situace jednodušší. Vždy by měl existovat projekt, který řeší vytápění, ať již se jedná o výběr dostupného paliva, kotle či regulace. Obecně lze pak definovat tzv. komfortní paliva jako je zemní plyn nebo elektřina, které u novostaveb převažují. Vhodnou alternativou je plynový kondenzační kotel. Pokud se investor rozhodne pro vytápění elektřinou, volena je buď méně nákladná varianta vytápění elektrokotlem, popřípadě nákladnější, tepelným čerpadlem. Zvláště pak u tzv. nízkoenergetických domů je alternativa elektrokotle jako malého zdroje velmi žádaná a efektivní.

Ale topení elektřinou je přeci velmi drahé, nebo ne?

Ano, topení elektřinou se obecně považuje za poměrně nákladné, ale finanční náklady vždy musíme porovnávat komplexně, tzn. pořizovací náklady versus náklady provozní. Např. pořizovací náklady na elektrokotel jsou poměrně nízké. To hovoří ve prospěch elektrokotle i ve srovnání např. s tepelným čerpadlem. Navíc zde odpadá potřeba nákladné plynové přípojky či komínu jako u plynových kotlů. Moderní teplovodní elektrokotle jsou pak velmi efektivně regulovatelné. Do provozních nákladů na elektřinu se pak velmi příznivě promítá maximálně snížená sazba elektřiny, která je pak majiteli elektrokotle přiznávána a je používána i pro všechny další spotřebiče v domácnosti. Navíc ne všude je k dispozici plyn a potom je elektrokotel vhodným řešením vytápění.
Jaké možnosti mají obyvatelé starších domů?
U starších domů je situace vždycky trochu složitější než u novostavby. U rekonstrukce jsme vázáni dispozicemi stavby a jakákoliv změna systému vytápění je problematická. Jak už jsem naznačil, jednak je třeba zateplením snížit tepelné ztráty domu a udržovat topný systém a zdroj tepla v takovém stavu, aby morálně nezastaral. Starší typy kotlů, které se používaly při plynofikacích v 90. letech se nedají spotřebou a účinností srovnat s novými moderními zdroji tepla, ať už se jedná o kondenzační kotle nebo plynové kotle bez kondenzace. Kotle a regulace jsou dnes vyvíjeny tak, aby měla tato zařízení co nejmenší spotřeby paliv a tím i náklady na provoz. Navíc účinnost kotlů po 15-20 letech provozu klesá. Ze zkušenosti můžeme říct, že pouhou výměnou kotle např. za kotel kondenzační, doplněný o vhodný typ regulace, lze dosáhnout snížení spotřeby plynu o 20 – 30 %, takže návratnost prostředků vložených do výměny zdroje se pohybuje od 3 do 4 let.

Jak vybrat správně nový kotel, který nahradí starý zdroj tepla?

Je třeba především mít jasno v tom, zda s kotlem bude spojen i ohřev vody, jestli použít kondenzační kotel, který za určitých okolností ušetří více nákladů než kotel bez kondenzace, ale je dražší a má dražší servis atd. Samozřejmě je dobré poradit se s odborníkem, zákazník se může obrátit přímo na nás a my mu s těmito otázkami rádi poradíme. Hlavním kritériem při výběru kotle je samozřejmě cena. Je však potřeba si uvědomit, že to není jen cena zařízení, ale také dostupnost a cena náhradních dílů. Kotel si pořizujeme minimálně na 10 let a výměna dílů je nutná. Neřestí mnohých dodavatelů a výrobců kotlů, zvláště pak ze zahraničí je to, že při prodeji nabídnou nízkou cenu zařízení a pak vydělávají na přemrštěných cenách náhradních dílů. My jako český výrobce kotlů si svých zákazníků vážíme a nabízíme uživatelům našich výrobků prostřednictvím sítě autorizovaných servisních techniků kotlů náhradní díly za dlouhodobě nejnižší ceny na trhu.

Existují ještě nějaká další opatření, jak ušetřit náklady za energie a vytápění?

Doporučujeme zákazníkům podívat se na své vyúčtování a případně jakého dodavatele energií používají a jaké má ceny. Protože i v tomto směru je dnes konkurence. Podle současné legislativy má každý zákazník právo na bezplatnou změnu dodavatele zemního plynu a elektřiny. V srpnu loňského roku začala platit novela energetického zákona, která výrazně posiluje postavení zákazníka ve vztahu k dodavateli energií ať už zemního plynu nebo elektřiny. Zákazník musí být vždy dopředu informován o změně ceny dodavatele a pokud dojde ke zvýšení ceny, může od smlouvy s dodavatelem odstoupit. Zákazník je tak chráněn před nekalými praktikami dodavatelů energií, různým dlouhodobým nevýhodným smlouvám apod.

Kolik je možné změnou dodavatele plynu či elektřiny ušetřit?

Změnou dodavatele zemního plynu lze ušetřit poměrně značnou část nákladů. Rozdíly mezi jednotlivými dodavateli zemního plynu i elektřiny jsou až 20 I VÍCE PROCENT. Rozdíl cen je tedy enormní a stojí za to se o to začít zajímat. Například při poměrně běžné spotřebě rodinného domu kolem 2,5 tisíce kubíků zemního plynu lze ušetřit téměř 10 tisíc korun ročně. Víte, my vyrábíme plynové kotle a samozřejmě nám nemůže být jedno za kolik naši uživatelé topí. V poslední době se totiž kvůli zdražování zemního plynu u dominantních dodavatelů stalo ze zemního plynu téměř sprosté slovo a to my chceme do budoucna změnit. Myslíme, že zemní plyn je palivo, které má budoucnost jako jedno z mála fosilních paliv. Proto jsme si řekli, že se začneme o změnu dodavatele zajímat. Pokud by chtěl někdo s touto problematikou poradit, uděláme to pro něj rádi zdarma.

Mluvil jste o fosilních palivech. A co obnovitelné zdroje. Jaké je jejich využití?

Obnovitelné zdroje energie samozřejmě budou do budoucna také velice důležité. Při investici je však důležité zvážit jejich efektivitu a návratnost zařízení. Populární jsou dnes např. solární kolektory. Je to vhodná alternativa k doplnění systému na ohřev teplé vody, zvláště však u větších objektů, kde je velká spotřeba vody, jako jsou hotely, zdravotnická zařízení, bytové domy apod. V těchto objektech se dá ušetřit 40 - 50 % nákladů na teplou vodu. U rodinných domů, kde je spotřeba nižší, je i návratnost delší a zákazník s tím musí počítat. Samozřejmě výrazně návratnosti pomáhají dotace na obnovitelné zdroje. Ty ale byly v současnosti v podstatě pozastaveny.

Co může nabídnout Thermona našim čtenářům, které vaše rady zaujaly?

Samozřejmě naší hlavní činností zůstává výroba kotlů. Vyrábíme plynové kotle, elektrokotle, dodáváme i velké množství příslušenství pro ohřev vody, vytápění jako jsou solární panely, zásobníky teplé vody, komponenty pro odtah spalin, regulace atd. Pro majitele plynových kotlů chystáme program výhod, který jsme pracovně nazvali Thermona Benefit. Budeme nabízet zákazníkům nadstandardní výhody jako je právě nižší cena plynu, možnost prodloužené záruky až na čtyři roky, financování výměny kotlů atd.

Zabýváme se však nejen vytápěním rodinných domů. Máme speciální program pro tzv. bytové domy a další velké objekty, pro které máme vyvinut systém tzv. kaskádových kotelen, které nahrazují buď nějaké starší zdroje tepla nebo dnes velmi často i teplo z centrálních zdrojů. Tyto kotelny stavíme na klíč a velké množství instalací těchto kotelen jsme již realizovali po celém území ČR.

Provádíme také výměny kotlů a montáže kotelen i vlastních solárních systémů. Využíváme také mnoha spolupracujících montážních a projekčních firem v jednotlivých regionech České republiky. Více informací jak o našich výrobcích i dalších aktivitách naleznou Vaši čtenáři na adrese www.thermona.cz.

Za rozhovor a srdečné přijetí děkuje
Ivo Románek