Dvě haly byly koncipovány jako chladírenské, proto pro tyto účely dodala společnost speciální výrobky, například tepelněizolační sekční vrata DPU či tepelně izolované můstky HTL-2 s výsuvným čelem.

Zakázka zahrnovala dodávku 18 kusů tepelněizolačních sekčních vrat DPU s tloušťkou lamely 80 mm a s hodnotou tepelného prostupu
U = 0,7 W/m2K (lamela má součinitel U = 0,3 W/m2K). Tato vrata byla navržena tak, aby se spouštěla před nakládacím můstkem, a v chladírenské hale tak nedocházelo ke změnám teploty. Hydraulický můstek proto také disponuje výsuvným čelem, aby překonal vzdálenost 80 cm od hrany můstku ke korbě návěsu.

Chladírenské haly vyžadovaly speciální produkty
Společnost na stavbu dodala 14 kusů speciálních tepelně izolovaných hydraulických nakládacích můstků HTL-2 s výsuvným čelem a 14 kusů nafukovacích těsnicích límců DAS-3, které výkyvy teplot v chladírenských halách ještě dále minimalizovaly. Celý systém funguje zcela automaticky a jednotlivé kroky na sebe přesně navazují. Proto se například současně s otevíráním vrat nafukuje těsnicí límec a k jeho vyfouknutí dojde až po vyložení nebo naložení návěsu a úplném zavření vrat. Při realizaci dodávky se společnost Hörmann soustředila i na to, aby byla výška prosklení vrat všude stejná. Dosáhla toho zkrácením lamely u vrat před můstky, díky čemuž se vyrovnala linie oken.

Požární odolnost byla vyžadována
Třetí skladovací halu firma vybavila 7 kusy sekčních vrat SPU 40 s tloušťkou lamely 40 mm a 6 kusy standardních nakládacích můstků HLS-2. Vnitřní průjezdy mezi halami byly vyřešeny pomocí rychloběžných vrat V5015 SEL vybavených bezpečnostní světelnou mříží a radarem pohybu. Jednotlivé haly tvoří samostatné požární úseky, a proto byly prostupy dle požadavku investora zabezpečeny gravitačními protipožárními posuvnými uzávěry FST-90 s 90 minutovou požární odolností. Uzávěry jsou napojeny na centrální protipožární systém EPS a v případě požáru se automaticky uzavřou.

Zakázka zahrnovala i několik typů dveří
Dodávka pro logistický objekt FM Logistic Tuchoměřice obsahovala i 92 kusů ocelových dveří, které se lišily dle typu použití v daných prostorech. Do kanceláří a sociálních zařízení byly zabudovány vnitřní dveře ZK v barevném provedení RAL 5014. Fasádu vyplnily víceúčelové dveře D45-1 a pro únikové cesty našly využití jednokřídlé protipožární dveře T30-1 EI30DP1C, T60-1 EI60DP1C a dvoukřídlé dveře T30-2 EI30DP1C v odstínu RAL 5000.

Více informací o výrobcích naleznete na www.hormann.cz.