Kromě italského Milána má koncern svůj výrobní podnik i v moravském Hodoníně, kde se vyrábí část sortimentu mateřské společnosti.

Žaluzie z hodonínského výrobního podniku odchází jak na český a slovenský trh, tak i do Velké Británie, Skandinávie, Holandska, Polska a dalších států Evropské unie. Výrobní kapacity jsou neustále rozšiřovány tak, aby bylo vyhověno stále rostoucí poptávce. Počet zaměstnanců ve výrobě se během jediného roku zdvojnásobil. V rámci ScreenLine CZ a.s.
se v nedávné době obchodní aktivity rozšířily i do Litvy, Maďarska a Rumunska.

V uplynulé době jsme měli možnost navštívit obchodního ředitele firmy, pana Pavla Čejku, kterého jsme požádali o rozhovor.

Jaké produkty dodáváte na český trh a pro jaké aplikace jsou vhodné?

Na český trh dodáváme celou škálu produktů značky ScreenLine, které se mezi sebou liší např. svou funkčností, způsobem ovládání nebo typem distančního rámečku, ve kterém je žaluzie umístěna. Mimo integrované horizontální žaluzie nabízíme integrované rolety, plisé a duette.

V současnosti můžeme zákazníkům nabídnout tyto základní modely integrovaných žaluzií:

•    Žaluzie s typovým označením SL20C, SL22C, SL27C, SL32C
S jistotou mohu říci, že jde o nejžádanější typ žaluzie, který vyniká svou univerzálností. V případě horizontální žaluzie může uživatel prvek integrovaný ve skle jak naklápět, tak i vytahovat a stahovat. Jednotlivé typy žaluzií řady C se od sebe liší např. šířkou lamel nebo distančním rámečkem – podle toho, pro jaký rozměr skla je tato žaluzie určena. Systém je na přání zákazníka navíc možné motorizovat pomocí externího motoru, který nahrazuje manuální ovladač. Z hlediska oblasti použití má tento model své místo v rodinných domech, zimních zahradách, ale také v kancelářích, nemocnicích, školách, knihovnách, apod.
•    Žaluzie s typovým označením SL20P, SL24P
Jedná se o žaluzii s fixovaným spodním profilem, který umožňuje žaluzii pouze naklápět a to prostřednictvím otočného knoflíku umístěného kdekoliv na rámu okna. Tento model své uplatnění nachází převážně tam, kde není nutné žaluzii vytahovat a uživateli postačí lamely jen naklápět – ideální využití je například pro vnitřní příčky v autosalónech, kancelářích nebo pro čisté prostory v nemocnicích, apod.

•    Žaluzie s typovým označením SL22M a SL27M
Tento model, na rozdíl od modelové řady „C“, namísto manuálního ovladače disponuje interním bezkartáčovým motorem umístěným uvnitř horního nosného profilu. Sofistikovaný systém umožňuje zpětnou vazbu, tj. zasílání informací o aktuální pozici a náklonu lamel zpět do řídicí centrály (uživatelského PC apod.). Motor je současně možné přes DATA-kabel aktualizovat. Jednoznačnou výhodu spatřuji v možnosti synchronního ovládání více žaluzií najednou a čistého vzhledu prvku. Je vhodný zejména do posuvných a zalamovacích dveří, popřípadě všude tam, kde je zapotřebí automatizace.

•    Žaluzie s typovým označením SL22F-Touch
Poslední inovací v produktové řadě ScreenLine je žaluzie s interním bezkartáčovým motorem, který je napájen bateriově a ovládán pomocí dotykového modulu. K modulu lze připojit solární panel, který může baterie obsažené v modulu dobíjet. Tento prvek nevyžaduje žádné složité kabelové rozvody, veškeré vedení se odehrává v rámci okenní výplně.
Své uplatnění tento nadčasový systém nachází převážně u náročnější klientely a nejčastěji se tak dodává jako stínění pro luxusní rezidence a apartmány.

Jaké jsou výhody systému ScreenLine® oproti běžné žaluzii nebo exteriérové žaluzii?

Pokud budeme srovnávat integrovanou žaluzii s běžnými stínicími prvky, na první místo stavíme kromě jejich tepelně-izolačních vlastností jejich naprostou bezúdržbovost a jistou estetičnost (nabízí elegantní způsob zastínění, jelikož se ve skle jemnější lamelky z větší vzdálenosti opticky ztrácí). Stejně jako externí žaluzie, dokáže i integrovaná žaluzie ScreenLine® odstínit sluneční záření vnímané jako tepelné záření procházející do místnosti.

Jak jsem již zmínil, integrované žaluzie značky ScreenLine poskytují svým uživatelům množství praktických výhod: nikdy se neušpiní, nikdy se nerozbijí, nevadí při umývání oken, nepřekáží dětem při hře, květinám na parapetu ani domácím zvířatům, zamezují rosení skel v zimních obdobích, ale hlavně – dokáží v letních měsících zamezit prostupu slunečního záření do interiéru a to až na 7 %. Zjednodušeně lze říci, že dokáží odstínit 93 % sluneční energie, která by se za jiných okolností v inte­riéru přeměnila na teplo. To běžná žaluzie neumožňuje.

Žaluzie ScreenLine tak dokáží razantním způsobem snížit náklady na provoz klimatizace. Naopak v zimním období, již při mírném náklonu lamel, dovolí slunečním paprskům projít do interiéru a vyhřát jej. Žaluzie ScreenLine tak plně nahradí externí žaluzie, které rovněž umožňují regulovat prostup energie směrem do interiéru. Na rozdíl od externích žaluzií však není funkčnost integrovaných žaluzií ovlivněna povětrnostními podmínkami.

Na jakém principu žaluzie fungují a jak je možné je ovládat?

Základním principem ovládání našich stínících prvků je dvojice rotačních magnetů, které ovládají žaluzii bez narušení těsnosti skla. Systém byl poprvé světu představen před více než dvaceti lety. Stručně popsáno, jeden magnet je umístěn uvnitř izolačního skla a druhý je v externím ovladači na skle. Žaluzie může uživatel ovládat ručně, ale k dispozici je také sofistikované ovládání pomocí externího motoru s možností automatizace. Dalším systémem je např. již zmíněný systém „M“ s interním bezkartáčovým motorem. Veškeré motorizované prvky disponují vlastními systémovými ovládacími jednotkami, které lze bezpotenciálově připojit k jakémukoliv inteligentnímu systému (KNX, ­Loxone, MaR, AVT, atd.), a ovládání žaluzií tak plně zautomatizovat.

V jakých barevných odstínech jsou žaluzie dostupné a má jejich barevnost vliv na tepelnou reflexi?

Žaluzie jsou dostupné v devíti barevných odstínech (bílá, krémová, béžová, žlutá, zelená, sv. modrá, šedá a dva odstíny stříbrné). Veškeré viditelné součásti včetně ovladačů, tkanin, nosných profilů jsou barevně sladěny.

Co se týká spektro-fotometrických vlastností jednotlivých barev, jsou hodnoty reflexe a absorpce pro každý odstín odlišné. Zde je nutné znát, pro jaké aplikace se izolační skla s integrovanou žaluzií využívají. Některé odstíny se pro své vlastností více hodí pro použití na jižních stranách budov, jiné jsou spíše využívány pro interiérové aplikace, vnitřní stěny apod. Zde zájemce o technická data odkážu na naše technické katalogy, ve kterých jsou kromě zmíněných dat i další užitečné informace.

Jaký vliv mají integrované žaluzie na tepelné vlastnosti okna resp. na srážení vody?

Vliv integrované žaluzie na tepelné vlastnosti skla (U-faktor) je různý podle toho, zda je vložena do trojskla nebo dvojskla.

Ve trojskle žaluzie na U-faktor prakticky nemá vliv v žádné své poloze. Ve dvojskle je situace následující:
a)    vytažená žaluzie nemá na U-faktor žádný vliv,
b)    spuštěná a zavřená žaluzie zlepšuje U-faktor skla o cca 0,1 W/m2K, kdy ve dvojskle fakticky vzniká další „komora“,
c)    spuštěná a otevřená žaluzie mírně zhoršuje U-faktor o cca 0,4 W/m2K, lamely ovšem musí být zcela vodorovně, již při mírném naklopení zhoršení mizí.

Zmíněné hodnoty jsou výsledkem laboratorních měření. V praxi je však situace trochu odlišná, zejména pokud si uvědomíme, že žaluzie jsou z převážné části stažené a uzavřené v nočních hodinách, kdy jsou rozdíly teplot interiér/exteriér maximální a otevřené přes den, kdy je sluncem samotné izolační sklo s lamelami mírně zahříváno. V laboratořích naměřené ztráty jsou tak ve skutečnosti zanedbatelné.

Nežádoucí efekt rosení skel ve většině případů vzniká z důvodu studené vrstvy, která se nachází mezi sklem a klasickou žaluzií. Jelikož je sklo s integrovanou žaluzií v místnosti neustále ohříváno teplým vzduchem, zamezuje tak vysrážení vodních par na skle. Problematika rosení skel je však obsáhlejší a možných řešení, jak se věčně mokrých skel zbavit, je více. Žaluzie ScreenLine sice výrazně napomáhá zamezit rosení, uživatel by však měl vždy dbát na to, aby relativní vlhkost vzduchu při pokojové teplotě dlouhodobě nepřesahovala hodnotu 50 %.

Lze systém ScreenLine® použít i pro rekonstrukci zasklení?
S přesklíváním stávajících oken nemáme tolik zkušeností. Naprostá většina našich produktů je instalována do nových oken a to přímo jejich výrobci. Při výměně skel může nastat situace, že pro novou hloubku zasklení nebude nalezena vhodná zasklívací lišta. Je tedy nutné si u výrobce oken předem zjistit, dodává-li k nim i lišty pro různé šířky zasklení a to i v případě profilů, které se již přestaly vyrábět.

Splňují vaše produkty veškeré certifikace a jak je to se zárukou?
Ano, naše výrobky splňují veškeré potřebné EU certifikace, které mají platnost i pro ČR. Jelikož jde o systémy, které se dodávají do celého světa, můžeme konstatovat, že naše výrobky disponují i certifikacemi, které naše resp. evropská legislativa nevyžaduje. Pokud jde o garanci bezchybné funkce, naše společnost poskytuje na žaluzii umístěnou v izolačním skle standardně záruku 5 let. Na ostatní komponenty, které se vyskytují mimo izolační sklo (ovladače, externí motory, napájecí zdroje, řídicí jednotky, apod.), je záruka dvouletá.

Kde v České republice jsou již vaše produkty nainstalovány?
Po celém světě jsou za dvacet let existence systému ScreenLine již statisíce realizací. Odkazy na některé z nich jsou k vidění na našich stránkách. V letošním roce se našemu obchodnímu zastoupení pro Českou republiku podařilo úspěšně zrealizovat tři větší projekty, o kterých, domnívám se, stojí za to se zmínit.

Společně s koncernem Saint-Gobain jsme realizovali bezúdržbové stínění na nové budově Laboratorního centra Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na stínění jižní a severní fasády nového pavilonu bylo instalováno na 179 žaluzií ScreenLine s typovým označením SL27C motorizované externími motory. Průměrná velikost izolačních trojskel činila 140 x 320 cm.

Druhým již zrealizovaným projektem je CERIT – Informačně-technologické centrum při Masarykově Univerzitě v Brně. Zde bylo v trojsklech společnosti AGC aplikováno na 564 žaluzií s interním motorem SL22M s možností kombinovaného ovládání pomocí dálkových ovladačů, nástěnných spínačů, AV technikou a periferií MaR.

Třetí realizací, kterou zmíním, je nová budova Farmacie II Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Pro speciální fasádní výkladce bylo využito na 132 kusů SL22M – žaluzií s interním motorem.

V současné době se žaluzie ScreenLine instalují například v pražském Motole, IKEMu nebo Thomayerově nemocnici. Studenti navštěvující třebíčské gymnázium a obchodní akademii jsou od letošního školního roku chráněni před nežádoucím slunečním zářením právě stínicími prvky ScreenLine.

Další reference je možné zhlédnout na našich webových stránkách www.screenline.cz.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

ScreenLine CZ a. s.
Bratislavská 1/6, 69501 Hodonín
tel.: +420 518 343 614, fax: +420 518 343 613
e-mail: info@screenline.cz , www.screenline.cz