Návštěvníci veletrhu mohli zhlédnout například nová protipožární posuvná vrata FST s pohonem SupraMatic HT, vrata Iso Speed Cold do mrazírenských prostor, rychloběžná vrata HS 5015 PU a HS 6015 PU, rychloběžná rolovací vrata DD S6 s vysokým cyklem otevření či systém blokace kol MWB pro bezpečnější nakládku.

Protipožární posuvná vrata FST s pohonem SupraMatic HT jsou certifikována na 200 000 cyklů otevření a vyrábí se ve variantách s 30 či 90 minutovou požární odolností. Vrata FST najdou své využití především tam, kde chce uživatel protipožární posuvná vrata používat jako vstupní vrata pro běžný denní provoz. Právě díky pohonu SupraMatic HT vrata FST odpovídají všem podmínkám pro běžný provoz a zároveň splňují kritéria pro požární předpisy.

Rychloběžná rolovací vrata s vysokým cyklem otevření
Průmyslová rolovací vrata DD (­DirectDrive = nástrčný pohon) jsou vhodná do prostor, kde není dostatek místa pro osazení běžných vrat. Nový nástrčný pohon se vyznačuje velkou variabilitou při montáži, což znamená velkou úsporu centimetrů při samotném projektování a osazování. Hliníkové vodicí lišty spotřebují na každé straně pouhých 80 mm a pohon je navíc oproti svým předchůdcům výrazně tišší. Rychloběžná rolovací vrata DD S6 jsou schopna dosáhnout rychlosti otevření až 1,1 m/s (až 300 otevření za den). Díky světelné mříži ve vodicích kolejnicích jsou vrata i přes svoji rychlost otevření naprosto bezpečná. Vrata najdou využití tam, kde je rychlost otevření zásadní, tedy v hromadných garážích, v logistických centrech apod.
Návštěvníky veletrhu zaujala také nová rychloběžná vrata HS 5015 PU a HS 6015 PU s lamelou o šířce 42 mm, která dosahují skvělé tepelné propustnosti (U = 1,95 W/(m2.K)). Rozdíl mezi vraty spočívá v použitém kování (výškově vedené H kování zalomené pod střechu u vrat HS 5015 PU, vertikální kování s protizávažím u vrat HS 6015 PU). Vynikající tepelněizolační vlastnosti vrata předurčují pro použití do těch provozů, kde je nutná vysoká rychlost otevření ve spojení se zadržením tepla. Nový systém ­Scanprotect navíc kontroluje prostor před vraty a pro zvýšení bezpečnosti má maximální rozlišovací schopnost.

Vrata Iso Speed Cold do mrazírenských hal
Pro potřeby mrazírenských a chladírenských prostor s teplotou provozu -25 °C přišla společnost Hörmann s nabídkou vrat Iso Speed Cold s tloušťkou lamely 100 mm, která vykazují hodnotu tepelné prostupnosti U = 0,24 W/(m2.K). Vrata jsou vybavena dodatečným těsněním ThermoFrame, které tuto hodnotu ještě více podporuje. Vrata Iso Speed Cold dosahují výrazně vyšší rychlosti otevření než běžná průmyslová sekční vrata, a to za účelem další minimalizace ztráty tepla.
Trend vysokých tepelných koeficientů se projevil i ve vývoji nových sekčních průmyslových vrat SPU 67 s lamelou o tloušťce 67 mm. Vrata dosahují hodnoty tepelné propustnosti až 0,51 W/(m2.K) a můžou být nově osazena integrovanými dveřmi s nízkým prahem s kompletně přerušeným tepelným mostem.  

Nakládací technika také prošla inovací
V segmentu nakládací techniky přichází firma Hörmann s novinkou systému blokace kol MWB, a to jak v mechanickém, tak i v elektrickém provedení. Systém MWB zajišťuje bezpečnější nakládku a vykládku, protože zamezuje předčasnému odjetí nákladního automobilu od nakládacího můstku. Systém MWB kola zafixuje v požadované poloze a systém diod v případě elektrického provedení neustále kontroluje, zda nebyl tento stav porušen.

Více informací naleznete na www.hormann.cz.