Nejběžnější a nejpoužívanější jsou SEKČNÍ VRATA
V průmyslové výstavbě jsou nejčastějším a efektivním doplněním opláštění budov sendvičová sekční vrata. Vratové křídlo ze 40  mm silných ocelových dvoustěnných sendvičových panelů vyplněných polyuretanovou pěnou zajišťuje díky svým výborným tepelně izolačním vlastnostem tepelnou pohodu interiéru a úsporu provozních nákladů na vytápění. Elegantní a reprezentativní vzhled prestižních budov podtrhují sekční hliníková rámová vrata. Prosklené tuhé rámy sekcí vyrobené z tažených hliníkových profilů zajišťují maximální propustnost světla. Tento princip konstrukce umožňuje rozmanité a individuální ztvárnění. Kromě běžného prosklení lze jako výplň hliníkových rámů zvolit i moderní tahokov nebo jakýkoliv jiný materiál.

SKLÁDACÍ VRATA – úspora prostoru
Skládací vrata jsou ideálním řešením při nedostatku místa. Požadovaná výška nadpraží je i u rozměrných vrat malá a možnost montáže skládacích vrat z exteriéru ponechává interiér zcela volný. Další výhodou je možnost částečného otevření vrat nebo otevření jen jednoho průchozího křídla. Interiér haly tak zůstává více chráněn proti vlivu povětrnostních podmínek. Vrata mohou být vyrobena ze sendvičových panelů nebo z hliníkových rámů. Ty bývají stejně jako u sekčních vrat většinou prosklené, ale dávají volnost architektonickému záměru celou řadou různých materiálů.

BUTZBACH – evergreen s budoucností
Začátkem letošního roku zařadilo TRIDO do svého portfolia i unikátní sekční vrata BUTZBACH. Tato vrata se od vrat všech ostatních výrobců tak diametrálně liší, že jsou bez nadsázky nadčasovým unikátním produktem. Vratové křídlo se pohybuje v masivních hliníkových vodících lištách, které vrata ideálně vedou a soustavou integrovaných těsnících kartáčů i dokonale těsní. Každá vratová sekce je samostatně zavěšená. Při otevírání se vysouvají vzhůru a v nadpraží se „štosují na svislo“. Nezabírají tak prostor u stropu místnosti a mohou se schovat třeba v podhledu. Sekce se vyrábí ze speciálního materiálu „Fiberglas“ výšky 50 cm ve třech různých odstínech Briliant, Safír a Smaragd. Obdobnými profily výšky 1 m lze osadit i celou fasádu budovy, čímž vznikne zcela nezaměnitelný architektonický celek. Tento materiál zaručuje vysokou propustnost rozptýleného světla, bez nepříjemného oslnění a prostupu nadměrného slunečního sálání. Vytváří tak v interiéru velmi příjemné a pohodové pracovní prostředí bez nutnosti dodatečného zastínění.  Současně s tím zajišťuje vysoký tepelný odpor celých vrat i fasády a při extrémně nízké hmotnosti má až neuvěřitelnou tuhost. Lehkost a tuhost vrat BUTZBACH je přímo předurčují pro nadrozměrné otvory výšky až 25  m.

Materiál Fiberglas se vyznačuje další řadou unikátních vlastností, které ho favorizují pro nejnáročnější provozní podmínky. Vrata jsou odolná vůči vlhkosti, korozivním kapalinám a měnícím se teplotám, lze je bez problémů použít v extrémních podmínkách v Grónsku, na Sahaře nebo v 700  m hlubokém solném dole. Technicky náročnější řešení vrat sice zvedá pořizovací investici, ta se však investorovi několikanásobně vrátí v provozních úsporách, dlouholeté životnosti a minimální údržbě. Pro všechny tyto unikátní přednosti preferují vrata BUTZBACH významní investoři, kteří myslí nejen na svou image, ale i na budoucí provozní náklady (například autosalony AUDI, vozovny metra apod.).

Unikátní vjezdová vrata TRIDO – chlouba pavilonu P
Někdy však pro záměr investora ani vrata nestačí. Příkladem až netušených možností jsou multifunkční nadrozměrná vrata v plášti pavilonu P na BVV. Investor požadoval vrata nejen pro průjezd běžných dodávkových a nákladních vozů, ale v případě potřeby měla vrata umožnit i vjezd nadrozměrných exponátů jako jsou např. lodě se vztyčeným stěžněm. Při tom měly být v parteru vrat vchodové dveře pro návštěvníky, jejichž přístup měl být umožněn v závislosti na provozním režimu pavilonu. Aby požadavků nebylo málo, musela být celá vrata z nehořlavého materiálu, aby dveřmi ve spodní části vrat mohla vést úniková cesta a unikajícím návštěvníkům neodkapával na hlavu hořící materiál z horních částí vrat. Dodatečně ještě vyslovil investor požadavek na možnost odvětrávání haly při uzavřených dveřích, např. během motocyklových soutěží v hale. Jak souhrnu těchto požadavků vyhovět? Žádná standardní vrata takové možnosti nemají. Kolektiv inženýrů, techniků a montážníků firmy TRIDO však vyprojektoval a realizoval zcela unikátní multifunkční nadrozměrná vrata s průjezdným profilem 7 x 11 m přesně podle investorových požadavků. Vrata jsou členěna na několik samostatně ovládaných funkčních dílů. Běžný návštěvník ani nepostřehne, že vstupní dveře do pavilonu jsou  součástí gigantických vrat. Výjimečnost a gigantické rozměry se naplno projeví až při jejich plném využití, tj. navážení rozměrných předmětů, ať už v rámci výstavby expozic nebo konání koncertů, sportovních akcí apod. Pro zajištění přístupových a únikových cest byly ve vratovém křídle osazeny bezprahové dveře, které lze centrálně uzamykat, avšak v případě požáru jsou z interiéru jakékoliv dveře volně otevíratelné. Investorovy představy byly splněny beze zbytku.

Firma TRIDO má široký výrobní záběr a na stránkách tohoto časopisu nelze podat vyčerpávající informace o všech produktech. Odborné rady, informace můžete získat telefonicky na níže uvedených kontaktech.

tel.: 800 800 874
www.trido.cz