Rychlost dopravy materiálu z místa jeho uskladnění až do místa jeho zabudování v konstrukci má rozhodují vliv na produktivitu práce při realizaci každé stavby. Vezme-li pak v úvahu klasické rozdělení staveništní dopravy na horizontální a vertikální, je ideálním řešením zajištění obou typů dopravy jedním dopravním prostředkem. Klasickým příkladem je doprava betonu. Dříve byla na menších stavbách řešena výtahy a kolečky, dnes i zde jsou běžně využívána moderní čerpadla betonu, která dokážou dopravit beton na místo určení i v těch nejvyšších podlažích budovy.

Společností, která se na ukládku betonu s pomocí výkonné čerpací techniky specializuje, jsou Pražské betonpumpy. Jak ovlivňuje současný vývoj stavebního trhu činnost firmy, to již byla první otázka pro ředitele středisek čerpání a dopravy, pana Lukáše Suchého. Ten v úvodu poznamenává:

V současné době končí některé velké infrastrukturní stavby a to samozřejmě bude mít dopady i na naši činnost. Zejména v oblasti dopravy zaměřené na realizaci tunelu Blanka, jehož výstavba je před dokončením, jsme museli snížit stavy našich kapacit z původně cca 70 zaměstnanců na 20 v současné chvíli. Tento stav však není konečný a po restrukturalizaci by naše dopravní středisko mělo disponovat 12 stálými pracovníky.

Neovlivní tato opatření akceschopnost vaší společnosti?

V naší společnosti nám nyní zůstává 5 vozidel v tzv. non stop režimu a navíc jsou zde  3 - 4 rezervní vozidla bez osádky. Vzhledem k tomu, že jsme součástí skupiny Českomoravský beton, která provozuje celkem 40 mobilních čerpadel a 100 autodomíchávačů, máme zajištěné pokrytí dodávek našich služeb po celé ČR.
Pokles výroby je logicky cítit také v oblasti čerpání betonu. Zde jsme ale prozatím stavy pracovníků nesnižovali. Naopak proběhla tady výměna části vozového parku, kdy jsme koupili 3 nová čerpadla. Při nákupu této techniky jsme postupovali mimořádně efektivně a pořídili jsme stroje, které byly optimální jak z hlediska ceny tak i výbavy.

Spolupráce s jakými zákazníky je pro vás zásadní?

Největším naším partnerem je pro nás v Praze TBG Metrostav. Pro něj zajišťujeme komplexně veškeré potřeby na čerpání, ať již betonových směsí nebo značkových produktů. Další firmou, se kterou úzce spolupracujeme, je společnost Wolf Systém, která realizuje bioplynové stanice, samozřejmě jsou to také všechny divize společnosti Metrostav a také společnost Terracon, která realizuje monolitické konstrukce.

Jakými typy čerpací techniky vaše společnost disponuje?

Disponujeme celkem 26 mobilními čerpadly s dosahem výložníku v rozsahu od 17 m do 58 m. Dále provozujeme stabilní elektrická popř. dieselová čerpadla betonových směsí. K dispozici máme také tři betonovací věže s dosahem 32 m a 28 m. Dále máme i deset malých stabilních šnekových čerpadel, s nimiž čerpáme značkové produkty Anhyment, Poriment, Cemflow atd. Zde je největším naším zákazníkem společnost TBG Pražské Malty.

Jak si zákazník může objednat vaše služby?

Zde v Praze máme náš centrální dispečink, který přiděluje čerpadla na základě poptávky zákazníků. Největším naším zákazníkem jsou samozřejmě jednotlivé betonárny. Ty většinou zasílají svou objednávku na čerpadlo elektronicky v internetové aplikaci, kde vyplní objednávkový formulář na příslušnou techniku, čas, velikost čerpadla, počet čerpaných kubíků na akci či další speciální požadavky s přímými kontakty na stavbu i další doplňkové informace. Po přijetí a následném vyřízení objednávky je pomocí SMS informován příslušný řidič a obsluha čerpadla o čase a místě realizované zakázky i o kontaktu na stavbu. Objednává se den či dva dny dopředu. Přijaté objednávky tvoří hlavní náplň  práce. Samozřejmě se v průběhu dne vyhodnocují i další operativní požadavky či nenadálé situace. Dispečink čerpadel je propojen s dispečinkem automíchačů. Dispečeři čerpadel i vozidel proto přesně vidí, kam jede které vozidlo nebo popřípadě čerpadlo.

Realizujete jen velké zakázky, nebo dokážete uspokojit požadavky i menších investorů?

Zásobujeme malé i velké stavby. Rozhodně si nevybíráme. Naše firma disponuje jak nejmenším mobilním čerpadlem betonu s dosahem výložníku 17 m až po největší čerpadlo v ČR s dosahem výložníku 58 m. Takže jsme schopni pokrýt jakýkoliv požadavek, ať již menší nebo rozsáhlé stavby.

V čem je pro konečného zákazníka spolupráce s vámi výhodná?

Já osobně bych si na stavbě beton nemíchal z mnoha důvodů. K těm základním pak patří to, že od nás mají garantovanou kvalitu betonu, přesnost a množství dodávek a samozřejmě rychlost i minimální pracnost. Dál již vše záleží jen na efektivitě stavebního personálu. Certifikáty, zkoušky výrobků, reklamace i z mého pohledu výborný poměr cena / výkon. Navíc s každým zákazníkem se snažíme nastavit čerpání i další naše služby individuálně tak, aby byl v každém ohledu spokojen.

Na jakých zajímavých stavbách jste v uplynulém období  zajišťovali čerpání betonu?

Z pohledu skupiny Českomoravský beton to byla bezesporu výstavba mostů na dálnici D3 v okolí Tábora, kde část těchto mostů vedla nad hladinou zdejších rybníků. V regionu Praha se nyní připravujeme na čerpání betonu při výstavbě metra trasy V. A na vzdálenost 500 m. Je to proto, že do těchto prostor nevjedou ani naše nejmenší čerpadla betonu. To bude klást mimořádné nároky jak na potrubí, kdy bude beton čerpán pod velkým tlakem, tak i na kvalitu betonové směsi.

Jaké nejbližší úkoly stojí před vámi?

Naší trvalou snahou je zlepšit komunikaci s našimi zákazníky. Cílem je po obhlídce stavby pochopit jejich potřeby, vyjít jim vstříc, navrhnout optimální skladbu čerpadel a dobře jim poradit. V oblasti techniky je pak úkolem minimalizovat počet poruch kvalitní údržbou čerpací techniky. Naše činnost se odvíjí po celém území ČR. Podobně jako my fungují i naše další dceřiné společnosti zabývající se čerpáním a dopravou betonu v dalších regionech. Dispečeři dceřiných společností jsou v kontaktu a zákazník tak vždy dostane komplexní informaci, kdo je schopen jeho zakázku co nejefektivněji zajistit. Flexibilita, kvalita, rychlost a spolehlivost budou tedy i v nadcházejícím období rozhodujícími pilíři, na nichž chceme naše aktivity dále rozvíjet.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.
Na Obrátce 635/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Dispečink mobilních čerpadel: 724 040 444
Dispečink maltových čerpadel: 724 040 117
Dispečink dopravy: 724 795 070
www.transportbeton.cz