Dále řeší vybavení těchto staveb technologickými zařízeními nezbytnými v případě požáru (evakuační výtahy, větrání a osvětlení únikových cest, aj.). V §9 – Technická zařízení, této vyhlášky je uvedeno, že veškerá elektrická zařízení, jejichž chod je v případě požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku, musí být navržena tak, aby při požáru byla pro ně zajištěna dodávka elektrické energie.

Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících jejich funkčnost jsou uvedeny v příloze č. 2. V souvislosti s touto novou vyhláškou a ve vztahu k volně vedeným bezhalogenovým oheň retardujícím vodičům a kabelům vyvstaly požadavky na jejich vyšší nároky vzhledem ke klasifikaci kabelů podle reakce na oheň s třídou reakce B2ca a B2cas1d0 (směrnice 2006/751/EC). V případě kabelů s třídou reakce B2ca se jedná o kabely s malým množstvím uvolněného tepla, v případě třídy B2ca s1d0 navíc tyto
kabely uvolňují malé množství kouře a z těchto kabelů neodpadávají žádné hořící částice. Vedle tohoto kritéria musí být v celé řadě případů (instalací) splněn i požadavek na zachování funkční schopnosti celého kabelového systému (kabely + nosné systémy) dle ZP-27/2008.

V současné době má PRAKAB certifikovány všechny čtyři uvedené typy kabelů, tzn. je držitelem certifikátů na kabely PRAFlaDur®, PRAFlaSafe®, PRAFlaGuard® a PRAFlaCom®.