Díky získaným zkušenostem se Skanska po povodních v roce 2002 významnou měrou podílela na obnově technologických tras a zařízení v rámci zakázky Povodně 2002, v letech 2002 – 2004.

V červnu 2001 získala zakázku na nově budované trase metra IV. C1, jednalo se o prodloužení trasy C ze stávající stanice Nádraží Holešovice do Ládví, přes stanici metra Kobylisy.
Stavební část obsahovala hloubení stanice Ládví, tedy výkopové práce, izolace proti vodě, monolitické a zděné konstrukce, dále pak vnitřní a venkovní omítky. Součástí zakázky byla i občanská vybavenost stanice, včetně souvisejících přeložek, terénních úprav a kompletní kolejový svršek celé trasy. Rozsah dodávky obsahoval i podíl technologické části, především pak hlavní větrání, staniční VZT, filtro-ventilace, ovládání, signalizace a prostředky spojení pro OSM, čerpací stanice a rozvody nízkého napětí. Tato trasa v době výstavby přinesla několik novinek a zvláštností, mezi které patřilo nejvyšší převýšení mezi stanicemi, hliníkové napájecí koleje, dvoukolejné tunely, ochranný kryt OSM a v neposlední řadě i nejkratší dobu výstavby.
Na výborně odvedenou práci a prokázání jedinečných znalostí  v oboru navazovala v letech 2004 – 2008 realizace stavební a technologické části na trase IV. C2. Jednalo se o obdobný předmět plnění jako u předchozí budované trasy, tedy části stavební dodávky - stanice Prosek a zejména o dodání technologické části. Tento úsek zahrnoval prodloužení trasy metra   C ze stávající stanice Ládví do stanice ­Letňany. Mezi uvedenými jsou stanice Střížkov a Prosek.

Od roku 2011 započala společnost Skanska kompletní práce na technologické části nově budované trasy Dejvice - Motol, kde realizujeme i kolejový svršek v celé trase, přičemž předpoklad zprovoznění je v roce 2014.
Nejen v České republice, ale i ve světě provádí Skanska precizní práce např. na nové trase metra č. 7 v magické části Man­hattan. Emma a Georgina jsou dvě vrtné soupravy, kterým byl nedávno povolen odpočinek po několika skvěle provedených úkolech. Dále práce pokračují na jedné z největších podzemních stanic metra a tunelu pod největším autobusovým terminálem. American Civil Construction Skanska má také několik zajímavých úkolů na Ground ­Zero a dalších významných místech v New Yorku.

Skanska a.s.
divize Pozemní stavitelství, závod 02
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov
tel.: +420 296 558 401

www.skanska.cz