Jaké jsou další přednosti tohoto materiálu?

Nespornou výhodou těchto špičkových stavebních materiálů pro suchou výstavbu je možnost ohýbání desek Powerpanel H2O. Tímto způsobem dokážeme vyrábět obloukové stěny.

Jakým způsobem lze vytvořit z desek Powerpanel H2O obloukovou stěnu?

Při výrobě těchto stěn z desek Powerpanel H2O o tl.12,5 mm a délce ≥ 2000 mm existují tři varianty provedení, přičemž volba vhodného způsobu závisí především na poloměru zakřivení vytvářené plochy.
Při poloměru ≥ 4000 mm s roztečí spodní konstrukce ≤ 312,5 mm se používají velkoformátové desky Powerpanel H2O v délce ≥ 2000 mm, které se připevňují napříč na spodní konstrukci.
U poloměru ≥ 1500 mm až ≤ 4000 mm ohnutí s roztečí spodní konstrukce ≤ 250 mm se desky FERMACELL Powerpanel H2O ohýbají pomocí šablony, kde dochází k rozlámání jádra desky (celistvost materiálu je zaručena výztužnou tkaninou v krycích vrstvách desky).

 

Ohýbání sádrokartonových desek Fermacell pro obloukové stěny
Ohýbání sádrokartonových desek Fermacell pro obloukové stěnyU třetí varianty provedení - poloměrů ohnutí pod 1500 mm (ty mohou být přínosem např. v designových řešeních interiérů) je desky nutné před ohnutím do požadovaného poloměru naříznout v počtu 7 až 10 řezů do hloubky min. 7 mm a max. 9 mm, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými řezy nesmí být menší než 35 mm. Poloměr ohybu lze jednoduše spočítat - viz podklady na www.fermacell.cz, v sekci „Ke stažení“, Ohýbané konstrukce.

Jak se dále upravuje povrch?

Povrch desky po ohnutí a upevnění ke spodní konstrukci se dále upraví celoplošným tmelením a uložením výztužné tkaniny FERMACELL do flexibilního lepidla FERMACELL nebo plošné stěrky FERMACELL Powerpanel.

Je možné vytvořit pomocí tohoto produktu samostatně stojící objekt?

Ano. U dvouvrstvého opláštění můžeme pomocí této technologie dosáhnout dokonce samostatně stojících objektů, jako jsou např. sprchové kouty, sloupy, tvarované dělicí stěny, paravany atp. Toho dosáhneme bez použití spodní konstrukce za pomoci technologie slepení desek mezi sebou podlahovým lepidlem FERMACELL. Pro vytváření takových konstrukcí jsou doporučeny velkoformátové desky
FERMACELL Powerpanel H2O.

Mohl byste zmínit konkrétní stavbu, kde byl použit tento produkt?

Ohýbané cementovláknité desky Powerpanel H2O byly použity např. při výstavbě Domu klimatu v německém Bremerhavenu. Všechny prostory, v nichž jsou konstrukce stěn vystaveny trvalému zatížení vodou, byly provedeny právě z cementem pojených desek do vlhkých prostor FERMACELL Powerpanel H2O. Desky z lehčeného betonu se sendvičovou strukturou, vyztužené tkaninou ze skleněných vláken odolných vůči alkáliím, jsou maximálně odolné vůči vodě i plísním a jejich vysoká stabilita umožnila výstavbu vysoce zatěžovaných konstrukcí, odolných navíc vůči poškrábání a nárazům. Desky jsou nehořlavé a odpovídají třídě reakce na oheň A1, při dvouvrstvém opláštění dosahují požární odolnosti F120 (EI 120). Pro Dům klimatu v Bremerhavenu bylo celkově použito 12 000 m2 sádrovláknitých desek o tloušťce 12,5 mm a celkem 3 000 m2 cementovláknitých desek.

Více na www.mpl.cz a www.fermacell.cz