Fermacell GmbH, organizační složka Praha

Žitavského 496, 156 00 Praha 5-Zbraslav
Tel.:
296 384 330
Fax:
296 384 333
E-mail:
fermacell-cz@xella.com
WWW:
www.fermacell.cz

Sádrovláknité desky FERMACELL se sklá­da­jí ze sád­ry a papírových vláken, která se zís­ká­va­jí re­cyk­la­cí. Na ­automatizovaných vý­rob­ních lin­kách se obě uve­de­né pří­rod­ní su­ro­vi­ny smíchají a do homogenní směsi se při­dá voda. Ne­při­dá­va­jí se žádná další po­ji­va. Za vysokého ­tlaku se z hmoty lisují tvrdé desky, které se suší a řežou na po­ža­do­va­né formáty. Vy­ro­be­né desky jsou bez dal­ších che­mic­kých přísad. Eko­lo­gic­ky ne­zá­vad­ná metoda má přís­nou kontrolu kvality.

NAŠI PARTNEŘI Další partneři