Ekonomika
Fotovotaické elektrárny se posledních několik let budují především z důvodu výhodné investice, která je garantována zákonem. V České republice bylo těchto garancí zneužito a došlo k masivní výstavbě pozemních fotovoltaických systémů, ze kterých nemají užitek „malí“ investoři – majitelé rodinných domů. Naštěstí se tato situace v posledních týdnech poněkud uklidnila a opět je na většině území České republiky možné připojovat malé fotovoltaické zdroje do kapacity 30 kWp. Fotovoltaika na rodinných domech je tak znovu možností, jak vylepšit rodinný rozpočet. Postavit si vlastní elektrárničku, která bude ozdobou střechy a bude přispívat do rodinné kasy, je dnes nejen „in“, ale má to i ekonomický smysl.

Ekonomika takového systému funguje jednoduše – státem garantovaná výkupní cena (tzv. zelený bonus) 5,08 Kč / kWh stále platí a tak elektrárna o výkonu 8 kWp (typický rodinný dům) utrží za rok cca 40 000 Kč (v případě velké vlastní spotřeby, tzn. včetně úspory na neodebrané energii to může být až 50 – 60 000 Kč). Pořizovací cena takového systému je dnes cca 360 000 Kč s DPH. Návratnost je tedy 10 let a méně. Garance výkupní ceny je na 20 let, životnost celého systému je pak 25 až 30 let.

Proč instalovat fotovoltaickou elektrárnu na rodinném doměEkologie
Do podvědomí veřejnosti pak také postupně proniká další rozměr malých fotovoltaických elektráren – ekologie. Malé systémy na střechách odlehčují distribuční síti, pokud je energie okamžitě spotřebována v místě výroby (= v ulici, vesnici). Tím se snižuje procento ztrát, které vzniká při přenosu elektrické energie na velké vzdálenosti. Samozřejmě, že tuto ztracenou energii, která je jinak promarněna při transformaci a dálkových přenosech, je nutné vyrobit, a tak každá malá elektrárna na rodinném domě pomáhá snižovat dopad ne­ekologické výroby elektrické energie na okolí např. velkých uhelných elektráren.

Investice do budoucnosti
Jak již bylo zmíněno výše, fotovoltaická elektrárna není investicí jen na 20 let garantované výkupní ceny. I po 20 letech bude elektrárna energii stále vyrábět a její majitel bude moci vyrobenou energii používat na vlastní spotřebu a tím snižovat svůj účet za elektřinu. Případné přebytky bude možné prodat kterémukoli obchodníkovi s elektrickou energií. Dnešní panely mají garanci 25 let, po této době neklesne jejich výkon pod 80 %, což praxi znamená stále velmi slušné hodnoty. Samozřejmě také bude možné malé fotovoltaické elektrárny doplňovat například o akumulátorové sety, a tak se za několik let začneme čím dál více setkávat s rodinnými domy, které budou téměř zcela nezávislé na distribuční síti.

Jsme na začátku nového věku energetiky, postavené na malých decentralizovaných zdrojích. A mezi nimi bude mít fotovoltaika svoje nezanedbatelné místo.

Jakub Mráček, ředitel divize Energo, NWT a.s.

Výběr dodavatele - alfa a omega úspěchu
Samozřejmě ihned po uvolnění stop-stavu se znovu objevily desítky firem, které mají se stavbou fotovoltaiky zkušenosti z dřívější doby. Refernce firmy jsou samozřejmě velmi důležité. Nespokojte se s pěknými obrázky v katalogu, chtějte osobně vidět funkční systém, který dodavatel už postavil. Samozřejmostí poskytovaných služeb by měla být pětiletá záruka na celé dílo, včetně montáže. Ptejte se na reakční dobu při poruše střídače či jiných kritických komponent a chtějte ji garantovat ve Smlouvě o dílo. Porovnávejte výrobu – zda elektrárna vyrábí tolik, kolik v dané oblasti a při dané konfiguraci panelů má. Je produkce o jednotky či dokonce desítky procent menší? Pokud ano, tak proč? Pokud se ukáže, že příčina nespočívá v počasí (např. sníh), či ve vlivu jiné vyšší moci, určitě do spolupráce nevstupujte. Spolehlivý dodavatel vám musí poskytnout referenční data z elektrárny v provozu, případně vás vezme na prohlídku systému, který už postavil. Kromě výroby samotné si prohlédněte i kvalitu odvedené práce – uchycení panelů, kvalitu elektroinstalace atd.

Většina dodavatelů nabízí kompletní administrativu – od rezervace výkonu až po první fakturaci. Toto je také důležitá součást dodávky, kdo zkušenosti s fotovoltaikou nemá, s administrativou bude mít zbytečné starosti.

Proč stavět fotovoltaiku se společností NWT a.s.?
•    Stavba elektrárny kompletně na klíč
•    5 let záruka za celé dílo
•    Výměna kritických komponent do 3 dnů
•    Nízké zálohy při podpisu smlouvy
•    Možnost využití zádržného po předání Díla
•    Garance výkonu postavené elektrárny

NWT, a.s.
nám. Míru 1217, 768 24  Hulín
tel.: 570 570 100, zelená linka: 800 560 560
e-mail: nwt@nwt.cz, www.nwt.cz