Instalovaná kapacita zařízení přesáhla 4045 kW. Samozřejmostí je stavba na klíč, včetně vyřízení kompletní administrativy a následné poskytování servisu instalovaným elektrárnám pro udržení maximálního výkonu. „Pro letošní rok plánujeme postavit obdobné množství elektráren a také rozšířit své portfolio o nová energetická řešení, která budou příznivá nejen pro ekonomiku domácností. Bude se jednat akumulaci energie, tepelná čerpadla nebo přímý ohřev TUV stejnosměrným proudem“ uvedl Jakub Mráček, ředitel divize Energo.

V České republice aktuálně platí maximální možná velikost instalace 30 kWp (což znamená cca 120 panelů a 200 m2) na jedné budově samostatně zapsané v katastru. Velikost od 5 do 15 kWp  dokáže u rodinného domu snížit potřebu nákupu elektrické energie ze sítě o desítky procent. V praxi to znamená, že 10 kWp elektrárna na RD dokáže uspořit na nákupu energie cca. 20 000 Kč a získat cca. 22 000 Kč na zeleném bonusu při celkové roční spotřebě energie 15 MW. Celkový roční efekt je tedy 42 tis. Kč a návratnost takového systému se pohybuje v rozmezí 8-11 let. U výrobních hal se velice často spotřebuje veškerá vyrobená energie, čímž se kromě podpory ve formě zeleného bonusu navíc zásadně sníží nákupní faktura za elektřinu a návratnost se může dostat až na 6 až 7 roků. Navíc komponenty, které jsou v současné době na trhu k dostání, jsou na takové technologické úrovni, že dokáží pracovat po několik desítek let. Tento fakt dává zákazníkovi jistotu, že se jedná o bezpečné uložení jeho finančních prostředků a dobrou investici.

V rámci zeleného bonusu dostává výrobce 2,86 Kč/kWh při velikosti elektrárny do 5 kW (včetně) a 2,28 Kč/kWh při velikosti elektrárny do 30 kW (včetně). Tato dotovaná cena je garantována na dobu 20 let od spuštění elektrárny do provozu. Ceny zelených bonusů se budou od 1.7.2013 měnit, mírně poklesnou, ale i přesto zůstává ekonomika projektu velmi příjemná.

Na Slovensku jsou obdobné podmínky jako v ČR, v některých případech je ale administrativní proces komplikovanější. V případě přímého výkupu je cena 0,11911 € / kWh. Doplatok je rozdílem výkupní ceny a ceny za ztráty, která je předběžně stanovena na 0,06 € / kWh. Aktuálně platí omezení na max. 100 kW instalovaného výkonu. Od 1.7.2013 se strop sníží na 30 kW. Předběžně se plánuje zavést od roku 2014 nový systém podpory energie, tzv. netmetering.

Proč si k instalaci vybrat společnost NWT? Díky dynamickému rozvoji společnost NWT každoročně nabízí nové služby, což platí i pro oblast obnovitelných zdrojů. Široké portfolio služeb, které na sebe vertikálně i horizontálně navazuje, zkracuje dodavatelsko-odběratelský řetězec, snižuje ceny, zvyšuje kvalitu a rozkládá riziko. Svým zákazníkům společnost NWT nabízí stabilní příznivé ceny, garance výkonu, dodržení záručních podmínek i v případě, že výrobci komponent zkrachují a kvalitní záruční i pozáruční servis. Cílem společnosti NWT je udržet si dlouhodobý vztah s klienty, založený na vzájemné důvěře.

www.nwt.cz