Člověk však brzy zjistil, že je nemožné slavit vítězství ve všech oborech lidské činnosti najednou. Jen stěží z vás bude během vašeho života rekordman ve většině sportovních disciplín a zároveň vědec honosící se držením několika Nobelových cen. I při velkém talentu na to náš čas nestačí. Navíc někteří z nás během života zjistíme, že na tu či onu činnost prostě "nemáme buňky". Je proto lepší věnovat se s úsilím užšímu okruhu zájmů, ke kterým máme náklonnost a postupně se v nich zdokonalovat. Zájmům, které nejprve pochopíme, pak je hravě zvládneme až jim nakonec budeme udávat nové směry a trendy.

Stejná pravidla jako v našem soukromém životě platí i v životě výrobců různých strojů a zařízení. Určitě i vaše firma nebo váš zaměstnavatel se snaží být nejlepším na svém trhu a být o krok, nejlépe však o dva, před konkurencí. Doby, kdy vlastník firmy ovládal všechny výrobní procesy sám a na jedničku, jsou již ty tam. Objednávání subdodávek od specializovaných firem se staly nutností při snaze být na trhu "in".

Výrobci strojů a zařízení jsou ve své práci postaveni před úkol zkompletovat z velkého množství různých součástek, dílčích zařízení a komponentů finální výrobek. To klade vysoké nároky nejen na kvalitu všech těchto dílů, ale také na jejich vzájemné propojení, součinnost a uložení. Jde tedy o spoustu různorodých činností, které musí být provedeny v nejvyšší možné kvalitě. V případě elektroinstalace na strojích jde o propojení různých elektrických přístrojů a zařízení pomocí kabelů, konektorů a dalšího kabelového příslušenství. Důležité je přitom vytvořit spolehlivé elektrické spojení, které bude odolné vůči vnějším vlivům a které zabezpečí bezchybný přenos dat či energií. Toto však nemusí být pro výrobce strojů specializujícího se spíše na mechanickou konstrukci a funkčnost svých zařízení snadné. Východiskem je proto oslovení jiné specializované společnosti, která by byla schopna poradit při řešení strojní elektroinstalace, dodat vhodné kabely a kabelové příslušenství, či nejlépe dodat kabely ustřižené na míru, ukončené konektory a označené dle zvyklostí zákazníka.

Společnost LAPP KABEL s. r. o. se sídlem v Holešově je známá jako výrobce a distributor flexibilních kabelů ÖLFLEX®, datových kabelů UNITRONIC®, optických kabelů HITRONIC®, kabelových vývodek SKINTOP®, ochranných hadic SILVYN®, energetických řetězů SILVYN CHAIN®, průmyslových konektorů EPIC®, kabelových označovacích systémů FLEXIMARK® a komponentů pro síťovou techniku ETHER­LINE®. LAPP KABEL s. r. o. těží při řešení aplikací svých zákazníků z odborných znalostí vlastních zaměstnanců, ale také z know-how všech zaměstnanců celosvětově působící skupiny Lapp Group, které je členem.

Lapp Group však není expertem pouze v oblasti výroby a distribuce kabelů a příslušenství. Specializovaná část skupiny se pod názvem LAPP SYSTEMS úzce věnuje výrobě systémových řešení, takzvané kabelové konfekce. Ucelené svazky kabelů, vodičů či ochranných hadic, včetně jejich požadovaných ukončení a označení jsou vyráběny podle požadavků zákazníka (viz obrázek č. 1). Tato "kompletní řešení", která mohou být tvořena jednoduchými svazky jednožilových vodičů s kabelovými oky nebo například kompletně osazenými energetickými řetězy, přináší úsporu času nejen při vlastní montáži elektroinstalace stroje. Výhodou dodávek kompletní kabelové konfekce pod jedním objednacím číslem je také redukce počtu dodavatelů a zjednodušení vnitřních procesů spojených s objednáváním, nakupováním, skladováním či vstupní kontrolou. Lapp Group je připravena zajistit vše, co je spojené s vývojem i výrobou produktů, obstaráním materiálů, skladováním a logistikou. Převzetí garance za celý dodaný systém je samozřejmostí.

Bohaté zkušenosti a použití těch nejkvalitnějších komponent pro výrobu by však nemohlo být plně využito bez použití nejmodernějšího výrobního zařízení. K výrobě kabelové konfekce Lapp Group využívá plně automatizované stroje a zařízení a dodává všechny techniky související s výrobou konfekce - krimpování, letování, svařování (odporové či ultrazvukem), označování kabelů a konektorů pomocí inkoustového tisku nebo metodou tampónového tisku a mnoho dalších. Kabely a konektory mohou být zastříknuty technologií Hot-Melt. Pro výrobu spirálních či tkaných kabelů nebo konfekcionovaných servo kabelů podle standardů SIEMENS, INDRAMAT, LENZE a dalších slouží specializovaná pracoviště (viz obrázek č. 2).
Mimořádná pozornost je v Lapp Group věnována zajištění maximální úrovně kvality. Každý výrobek prochází optickou a elektrickou kontrolou. Provádí se měření elektrického odporu a jiných elektrických veličin, vysokonapěťový test, kontrola kvality provedení krimpu (viz obrázky č. 3 a 4) a mnoho dalších testů. Všechny kontrolní kroky jsou zdokumentovány podle individuálního požadavku zákazníka. S výrobkem může tedy zákazník obdržet i dokumentaci obsahující záznamy ze všech provedených testů.
Dodávkami kabelové konfekce, vyrobené v Holešově, zásobuje Lapp Group například takový gigant automobilového průmyslu, jakým je koncern Daimler Chrysler, pro který dodává konfekcionované spirální kabely na propojení brzdových systémů pro tahače Mercedes Actros, nebo společnosti Bosch Rexroth, Continental a další.

Chcete-li, aby elektroinstalace na vašich zařízeních byla ve svém vývoji vždy o krok před konkurencí, přenechejte výrobu kabelové konfekce na Lapp Group. Věnujte se nadále své specializaci a získejte pro ni více času. Na kabely, vývodky, konektory, energetické řetězy, ochranné hadice, kabelové příslušenství a jejich kompletování v kabelovou konfekci prostě "máme buňky". Prvním krokem naší vzájemné spolupráce může být návštěva našich internetových stránek www.lappgroup.cz.