Jaká je úroveň topných systémů v domácnostech v České republice v porovnání s ostatními zeměmi?

Když porovnáme český trh s trhy v západních zemích, tak v Česku je stále velký podíl starších a méně účinných kotlů. Uvedu příklad ze segmentu plynových kotlů: V Anglii se prodávají již pouze tak zvané kondenzační kotle, které díky využití principu kondenzace fungují velmi úsporně a zároveň efektivně. Čím více jdeme na východ, tím jejich podíl klesá. Důvod je jasný: Kondenzační kotel je technologicky složitější zařízení, proto představuje vyšší počáteční investici, která se ale potom vrací díky nízkým provozním nákladům. Modernizace topných systémů v České republice samozřejmě probíhá, ale pomaleji, než jsme očekávali. To je do jisté míry odrazem nižší kupní síly na tomto trhu, ale také nižším zapojením státu. Normy na nová zařízení, platné v České republice, jsou stále méně přísné než v západních zemích a na druhé straně je zde nižší možnost využít státní dotace.

V České republice ale fungoval například program Zelená úsporám. V únoru 2012 dostávali příspěvek na nové kotle lidé v Moravskoslezském kraji. Je to s dotacemi tak špatné?


Dotace jsou důležitým nástrojem, jejich podmínky se však musí nastavovat velmi citlivě. Obecně platí, že krátkodobé dotace deformují trh a přitom nepřináší požadovaný efekt – snížení emisí a efektivnější hospodaření s energiemi. Program Zelená úsporám skončil poněkud předčasně a všichni nyní čekají, zda bude obnoven. Čili po dotačním boomu se trh dramaticky propadl. V případě Moravskoslezského kraje zase byla dotace na zařízení poměrně vysoká a vzhledem k dostupnému objemu prostředků dosáhl na podporu jen zlomek zájemců a to ti, kteří první den přišli nejdříve. Vhodnější by bylo nastavit nižší dotaci na jednotlivá zařízení tak, aby na příspěvek dosáhlo více lidí po delší dobu. Stát by měl také definovat parametry, které musí konkrétní zařízení splňovat k získání podpory. Dotovat neúčinná zařízení se nevyplatí státu ani spotřebiteli. Například program Zelená úsporám stanovil tak nízké technické požadavky na solární kolektory, které splňovaly i nekvalitní produkty dovážené z Asie, jejichž životnost ani nepřekračuje dobu návratnosti.

Mluvili jsme o technické úrovni kotlů. Je český trh specifický, i pokud jde o servisní služby těchto zařízení?

Úroveň našich servisních služeb je mezinárodně srovnatelná. Prakticky ale neznáme jinou zemi, kde by tolik topenářů pracovalo na živnostenský list. Drobné podnikatelské subjekty, řekněme rodinného typu, ročně odeberou třeba jen pět kotlů, ale v součtu tvoří velkou část našich prodejů. Snažíme se s těmito drobnými živnostníky komunikovat, vzdělávat je a poskytovat jim znalostní zázemí pro jejich práci. V České republice tomu věnujeme velké úsilí. Je to jediná cesta, jak udržovat nadstandartní úroveň servisních služeb.

Bosch Termotechnika s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35,140 00  Praha 4
www.bosch.com