V roce 1999 se však přístup k výrobě malt radikálně změnil. V tomto roce totiž vstoupila na trh společnost TBG Pražské malty s.r.o. Ta zájemcům o malty nabídla dovoz hotové malty s výbornými vlastnostmi přímo až na stavbu do místa určení. Vývoj zdících stavebních technologií je však v posledních letech velmi rychlý. Výroba broušených cihel umožňuje zdění na různé typy tenkovrstvých malt a dokonce i na polyuretanové pěny. Jaký vliv mají tyto technologie na výrobu čerstvých malt ve společnosti TBG Pražské malty s.r.o.? Tak to již byla první otázka pro pana Petra Krejču, obchodního manažera společnosti TBG Pražské malty.

Jsou mokré maltové směsi stále moderním materiálem?

Jsem přesvědčen o tom, že jsou. Maltové směsi, které vyrábíme na naší betonárně pod obchodním názvem Malmix, se stále těší velké oblibě našich zákazníků. Dokládají to i velmi dobré prodejní výsledky těchto výrobků, a to i přes nástup broušených cihel a moderních technologií pro tenkovrstvé zdění. U těchto technologií totiž velmi záleží na přesnosti založení první řady cihel. V případě použití našich malt lze pracovat s většími tolerancemi a rychlejší je i pracovní postup. Zpracovatelnost Malmixu je až 36 hodin, na stavbě není potřeba přípojka vody, elektřiny a další zařízení staveniště. Systém zásobování je skutečně velmi jednoduchý. Malta přijede na stavbu a je okamžitě připravena ke zdění. Z domíchávače se pouze vylije do speciálních 200 l van. Pro vodorovnou manipulaci s těmito vaničkami máme k dispozici terénní vozík, s jehož pomocí jeden člověk sám vaničku přemístí tam, kam potřebuje. Pro vertikální manipulaci je vanička vybavena speciálními železnými oky, díky nimž s ní lze manipulovat s pomocí jeřábu. Velká je i jednoduchost v obsluze stavby, a materiál je tak velmi lehce dostupný. Došlo sice k určitému poklesu prodeje malt, nicméně to spíše souvisí obecně s poklesem stavebního trhu.

Maltám se tedy daří. Předpokládám však, že váš sortiment je mnohem širší…

Je tomu tak. Mimo malt vyrábíme betonové směsi všech možných kategorií, dále pak podlahové směsi a výplňové pěny.

Pod jakým obchodním názvem mohou vaši zákazníci tyto produkty najít?

Vyrábíme několik značkových produktů. Prvním z nich je Anhyment. Jedná se o samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého. Tento produkt lze využít na všech stavbách, ať již se jedná o rodinné domy, administrativní budovy či bytové domy. Je velmi vhodný jako roznášecí vrstva pro podlahové vytápění. Není však vhodný do vlhkých prostor. V současné době nabízíme zákazníkům dvě pevnostní třídy tohoto výrobku s minimální pevností v tlaku 20 MPa a 30 MPa. Na základě požadavků našich zákazníků vyvíjíme v současné době Anhyment s pevností 25 MPa.

Dalším naším značkovým produktem je Cemflow. Jedná se o litý cementový samonivelační potěr. Možnosti použití jsou velmi podobné jako je tomu u Anhymentu a to i co se týče podlahového vytápění. Tento produkt je možné použít i do prostor s možným výskytem vlhkosti. U tohoto výrobku máme v současné době již tři pevnostní kategorie. 20 MPa, 25 MPa a 30 MPa. Do podlahové skladby lze použít kari síť.

Jaké jsou výhody těchto produktů ve srovnání s klasickými potěry?

Jednoznačně je to zajištění rovinnosti povrchu díky samonivelačním vlastnostem, velmi rychlá aplikace, menší smrštivost a tím snížení rizika tvorby trhlin v povrchu. U tohoto produktu je nutné dělat dilatační spáry podobně jako u betonových podlah. Odpadá také nutnost hutnění, stěrkování povrchu a jeho další úpravy. Méně náročné je i ošetření výrobku po pokládce. Nicméně se nesmí ošetřování povrchu podceňovat. Během aplikace se čerstvý povrch ošetří speciálním postřikem, který zabrání rychlému a nerovnoměrnému vysychání.

Pro jaké účely je vhodný váš další značkový produkt – lehká cementová pěna s označením Poriment?

Je velmi žádaný. Lze s ním totiž snadno a komfortně upravit střechu do potřebných spádů. Pokud má mít střecha výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti, dá se kombinovat s polystyrenem. Aplikace Porimentu umožňuje také mnohem snazší a přesnější položení tepelných izolací i hydroizolací. Pro tyto účely vyrábíme dva typy spádových Porimentů. Jsou jimi Poriment PS 500 s maximálním možným spádem do 8 %, ve kterém jsou obsaženy kuličky polystyrenu a Poriment WS 700 s maximálním možným spádem 4 %. Tento Poriment je bez kuliček polystyrénu. Volba Porimentu následně záleží na požadovaném spádu a metodě kotvení izolace do střechy. V případě použití PS 500 je izolace natavována přímo spádovou vrstvu a u Porimentu WS 700 se izolace kotví speciálními kotvami přímo do vrstvy Porimentu.
Dále vyrábíme Porimenty, které se s oblibou používají jako výplňový materiál do podlah, na stavbách pro zalití rozvodů instalací (vody, elektrických kabelů apod.). Další využití těchto Porimentů je při rekonstrukcích starších a historických objektů, například na zalévání stropních kleneb a také veškerých dutých prostor, které nejsou nikterak nosné a nemají další využití.
Výhodami Porimentu je jeho nízká cena, rychlá aplikace a nízká objemová hmotnost materiálu.

Můžete jmenovat některou ze staveb, kde byly vaše značkové produkty s úspěchem využity?

Jednou z největších současných staveb, která využívá vlastností ­Anhymentu, je například bytový komplex Metropole Zličín. Investorem je Central Group a dodavatelem stavby je firma Motta Engil. Na této stavbě jsou z Anhymentu realizovány veškeré podlahy v bytové části objektu. Zajímavostí jistě je, že jsme na tuto stavbu dodávali i naše maltové směsi Malmix.

Jsou vaše produkty pro zákazníky snadno dostupné?

Jsem přesvědčen o tom, že jsou. Na jednom telefonním čísle dispečinku maltárny lze objednat všechny produkty naší společnosti TBG Pražské malty. To znamená jak Malmix, tak i Anhyment, Cemflow a Poriment. Po zavolání dispečer od zákazníka získá maximum informací o realizaci. To znamená místo stavby, čas dodání, typ materiálu a tyto údaje zadá do dispečerského systému. Tím je zajištěna včasná dodávka materiálu na stavbu. Objednává se vždy den předem, aby bylo možno vyhovět požadavku včasného doručení materiálu.
Dispečink zajišťuje pouze telefonické objednávky. Je to z důvodu větší operativnosti a přesnosti komunikace. Ta je nutná z důvodu zajištění co největší aktuálností dění na stavbě.

Co je z vašeho pohledu důležité pro udržení prosperity vaší společnosti?

Náš cíl je firmu samozřejmě neustále rozvíjet. S tím souvisí vývoj nových produktů, které na trhu nejsou, a zlepšování veškerých služeb směrem k zákazníkovi. Naše společnost má tým zkušených technologů, kteří neustále pracují na zdokonalování našich produktů a na vývoji nových. V budoucnu se chceme ještě více zaměřit na menší realizační firmy a poskytovat jim maximální servis a kvalitu našich výrobků. Chceme dále zviditelňovat naši činnost u odborné veřejnosti tak, aby se naše produkty stále více přímo dostávaly do konstrukčních řešení projektů významných staveb.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

TBG Pražské malty s.r.o.
Rohanské nábřeží 68, 186 00  Praha 8
tel.: 724 132 462, fax: 222 324 492
e-mail: petr.krejca@tbg-beton.cz, www.tbgprazskemalty.cz