Dalšími neméně významnými úlohami veřejného osvětlení jsou jednak ochrana majetku i osob samotných a dále za použití vhodného architektonického řešení veřejného osvětlení je možné dotvářet vzhled jednotlivých měst a obcí, zejména pak jejich historických částí.

Naše výrobně obchodní družstvo je od roku 1969 již tradičním výrobcem nejen stožárů pro veřejné osvětlení, ale i dalších komodit potřebných k realizaci veřejného osvětlení. Jsme dodavateli kompletních osvětlovacích bodů, to znamená i svítidel, jejich zdrojů a stožárových výzbrojí. Výběru osvětlovacího bodu samozřejmě předchází celá řada doplňkových služeb, které poskytujeme zcela bezplatně. Jedná se zejména o těsnou spolupráci s představiteli měst a obcí, architekty, projektanty a dalšími. Pro odbornou veřejnost jsme uvedli do provozu sekci na našich internetových stránkách, kde je po registraci možné najít bližší informace o problematice veřejného osvětlení a také přímo kontaktovat naše zaměstnance. Samozřejmostí je konzultace v místě realizace, vyhotovení světelně-technického výpočtu i poskytnutí všech potřebných dokumentů, certifikátů a podobně. Při návrhu kompletních osvětlovacích bodů se řídíme platnými normami. Norma ČSN EN 40 stanovuje požadavky na ocelové osvětlovací stožáry nepřesahující výšku 20 m včetně svítidla. Stožár musí být navržen tak, aby bezpečně přestál stálá zatížení a zatížení větrem stanovená podle ČSN EN 40-3-1. Návrh konstrukce musí být ověřen výpočtem podle ČSN EN 40-3-3.

Kromě již tradičních osvětlovacích bodů se svítidly, jejichž zdrojem je některý typ výbojového zdroje v závislosti na použití, se v poslední době věnujeme i moderním technologiím LED, respektive svítidlům vybavených touto technologií. Je třeba si uvědomit, že tato technologie začíná pomalu vytlačovat klasická výbojková svítidla a ve velice blízké budoucnosti budou svítidla s technologií LED zastoupena v mnohem větší míře než dnes. Naše družstvo spolupracuje výhradně s renomovanými partnery, kteří vyrábějí všechny výrobky i jejich součásti a příslušenství pouze v EU. V současné době máme v nabídce LED svítidla vhodná k osvětlování všech typů komunikací, parků, vjezdů, historických center, pěších zón i cyklostezek. Naše svítidla s technologií LED jsou vyrobena ze slitiny hliníku, difuzor z polykarbonátu. Svítidla je možné instalovat na dřík stožáru nebo výložník bez dodatečných úprav. Samozřejmostí je i možnost náklonu svítidla.

V nabídce máme kromě běžných LED svítidel i svítidla s možností časové regulace výkonu. První variantou je skokové snížení výkonu na 50 %, druhou variantou je pak plynulá regulace od 1 % do 100 % výkonu pomocí signálního vodiče s DC 1 až 10V. Vzhledem k tomu, že námi dodávaná LED svítidla jsou z dílů renomovaných výrobců, poskytujeme na konkrétní projekty záruku až pět let. V případě Vašeho zájmu o svítidla, respektive celé osvětlovací body jsme Vám k dispozici na výstavě AMPÉR 2012, kde bude mít naše družstvo stánek v hale P, č. 041. Naši odborně vyškolení pracovníci Vám rádi navrhnou optimální řešení tak, aby veřejné osvětlení ve Vašem městě nebo obci beze zbytku plnilo všechny na začátku uvedené úkoly.

Bc. Martin Ženíšek