Architekti, projektanti a odborníci ze stavebních firem se zde například seznámí s připravovanými revizemi zákona o hospodaření energií a její prováděcí vyhlášky.

Semináře budou probíhat v Českých Budějovicích (5.1.), Brně (10.1.), Ostravě (12.1.), Praze (17.1.), Plzni (19.1.) a v Hradci Králové (24. ledna 2012). O účast je již tradičně vysoký zájem. Jen během prvních čtyřiadvaceti pracovních hodin od spuštění přihlašovacího formuláře na webu www.wienerbergerFORUM.cz se na semináře přihlásilo více než 1 000 zájemců z řad stavebních odborníků. Semináře jsou akreditovány v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vstup na ně je zdarma.

Praktické zkušenosti ze staveb
Témata seminářů byla připravována jak s ohledem na již probíhající či právě projednávané legislativní změny v oblasti stavebnictví, tak jako reflexe na požadavky a dotazy účastníků minulých ročníků Wienerberger fóra. Prezentovány zde budou také praktické zkušenosti ze staveb realizovaných z cihel plněných minerální vatou POROTHERM T Profi.

Akustika, tepelná norma i keramické stropy

Hovořit se bude například o akustice stěn a stropů, a to konkrétně o vlivu omítek a zateplovacích systémů na neprůzvučnost cihelných stěn. Velký ohlas se předpokládá u přednášky týkající se revidované tepelné normy a zákona o hospodaření energií. Ing. Petr Veleba zde rozebere požadavky a důsledky těchto legislativních změn, které jsou platné od 1. 11. 2011 a bude se věnovat i jejich dopadům pro výstavbu a navrhování budov od roku 2013. Ing. Ivo Petrášek přiblíží zásady navrhování stropů a rozebere možnosti minimalizace tepelných mostů u vykonzolovaných konstrukcí. Účastníci fóra se mohou těšit i na seznámení s rekonstrukcemi historických budov s využitím keramických stropů. Sérii přednášek uzavře společné vystoupení Ing. Horského, Petráška a Veleby, kteří přinesou komplexní pohled na konstrukční zásady navrhování a posuzování staveb z pohledu akustiky, tepelné techniky a statiky.

Ukázky založení zdiva
Pro účastníky seminářů je připravena i oblíbená praktická ukázka. Letos se zde bude prezentovat založení stavby z cihel POROTHERM T Profi plněných minerální vatou.

Představena bude i speciální fólie BAUTEX ZIP – POROTHERM, která je k dispozici ve dvou podobách. Spodní, jež má v sobě integrovanou geotextilii, slouží jako ochrana proti radonu z podloží a zároveň jednoduše a snadno řeší hydroizolaci zdí na základové desce. Horní fólie se používá proti zatékání vody do zdiva při stavbě i jako trvalá ochrana pod parapety. Využití najde i pod železobetonovými věnci stropů.

Účast zdarma

Registrace účastníků Wienerberger fóra probíhá vždy od 8 do 9 hod., závěr je plánován na 14 hod. V rámci setkání bude věnován prostor i vzájemné diskusi. Semináře mají omezený počet míst, účast je na nich zdarma.

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím internetového formuláře na www.wienerbergerFORUM.cz. Přihlášku je možné odeslat i faxem na číslo 383 826 115, nebo poštou na adresu: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice.