Beton je jedním z rozhodujících stavebních materiálů současnosti. Nejlépe o tom vypovídá fakt, že své uplatnění nachází u všech typů staveb, ať již pozemních, průmyslových, bytových, občanských či infrastrukturálních.
Dokládá to i činnost stavební společnosti Terracon a.s., která se již řadu let specializuje na realizaci staveb s pomocí technologií železobetonových monolitických konstrukcí.
V jejích referencích najdeme takové stavby, jakými v nedávné minulosti byly Národní středisko pro řízení letového provozu v Praze – Jenči, polyfunkční objekt Trinity v Bratislavě, protipovodňová opatření na Zbraslavi nebo hrubá stavba nemocnice v Kladně.

Na aktuální dění ve firmě jsme se byli zeptat ředitele společnosti Terracon, pana Ing. Pavla Bartoně.
Ten nám v úvodu řekl: „Jsem rád, že z pohledu objemu provedených prací jsme na tom o něco málo lépe než v loňském roce 2010. Dnes, v období krize ve stavebnictví, má tento výsledek samozřejmě mnohem větší význam, než kdykoliv předtím. Ubylo rozsáhlých staveb a obrat je tvořen mnoha zakázkami menšího rozsahu. To zvyšuje nároky na řízení staveb, logistiku i zaměstnance.“

Promítají se tyto vícenáklady i do hospodaření Terraconu?

Musím říci, že ano. Zisk je nižší. Stavby realizujeme s velmi malým ziskem. Výsledek je však prozatím kladný. Jsou zde však i další problémy s pozastávkami a opožděnými platbami našich pohledávek. To ve srovnání s minulostí výrazně zhoršuje finanční toky.

Která ze staveb pro vás byla v letošním roce stěžení?

Největší stavbou, kterou naše společnost v letošním roce realizovala, byl monolitický skelet administrativního centra s názvem Futurama pro společnost Züblin. Zde jsme provedli monolitickou konstrukci v celkovém objemu 80 mil. Kč. Stavba se nyní kolauduje. Dále jsme dokončili naši část prací při výstavbě tunelů Blanka. Zde samozřejmě pracujeme za pevně dohodnuté ceny. Podílíme se
i na výstavbě malé vodní elektrárny ve Velkém Oseku a realizovali jsme nový blok elektrárny v Ledvicích.

Můžete jmenovat některou zajímavou stavbu, kde byl beton skutečně dominantním prvkem nejen v oblasti samotné konstrukce, ale například také architektonického výzoru budovy?

Bezesporu zajímavou stav­bou pro nás byla realizace bytového domu s malometrážními byty a tělocvičnou na Peterském náměstí v Praze. Náročnost akce spočívala v tom, že veškeré konstrukce domu včetně interiérů i fasády objektu jsou řešeny jako pohledové betony. To kladlo značné nároky na stav bednění, kvalitu betonů, samotné betonáže i odbednění konstrukcí. Dům obsahuje mimo jiné cca 30 nájemních malometrážních bytů o velikosti převážně 30 m2. Jen mezonetové byty mají dvojnásobnou výměru. Průhledy v domě mají zajistit vizuální kontakt do širšího okolí žákům školy, která je situována ve dvorním traktu. Dům svou strukturou připomíná modulární stavbu. Autorem návrhu je Ing. Arch. Petr Burian, který za tuto stavbu získal Národní cenu za architekturu. Skutečně hlavní roli při provádění tohoto projektu hrála pečlivost při výběru bednění a technologie odbedňování jednotlivých prvků. To samozřejmě vedlo k vyšší ceně naší práce. Stejně jako na jiných stavbách i na této stavbě jsme využívali bednění značky Doka, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Troufáte si odhadnout nej­bližší vývoj stavebnictví u nás?

Již nyní je evidentní, že ubydou státní zakázky a konkurenční boj se tak ještě zvýší.  Méně práce bude znamenat, že stavební firmy se začnou zmenšovat a bude jich méně. Samozřejmě čím menší firma bude, tím více bude zranitelná v boji o svoji existenci.

Jsem přesvědčen o tom, že v současné době je v našem oboru zaměstnáno více lidí, než je nastaven zásobník práce. Ve stavebnictví vidím stále řadu zbytečných mezičlánků řízení a bezesporu se v budoucnu sníží i objem stavebních kapacit.

Jaký výhled má před sebou vaše firma?

Poptávka po železobetonových konstrukcích se výrazně snížila. Vidím na zakázky v horizontu maximálně půl roku. Permanentně soutěžíme, ale je cítit pokles jak ve veřejném, tak i privátním sektoru.
Jsou zde však i pozitivní momenty. Nyní například stavíme rodinnou vilu na Pankráci navrženou významným českým architektem Josefem Pleskotem. Jedná se opět o kompletně monolitickou stavbu řešenou z pohledových betonů bez omítek. Beton dominuje jak v exteriéru, tak i interiéru domu. Je to jen další důkaz toho, že stavby z pohledových betonů umíme. V Kladně stavíme Energocentrum, domov důchodců a Nemocnici pro Metrostav a.s. Věřím, že brzy dojde k oživení ekonomiky a najde se obor, například zvedající se strojírenství, který by pomohl táhnout i stavebnictví k lepším výsledkům.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Terracon a.s.
U Rakovky 849, 148 00 Praha 4
tel.: 244 090 761, fax: 244 910 317
terracon@terracon.cz, www.terracon.cz