Stavokonzult jako první  představil dlouho očekávanou revizi normy ČSN 73 05 40 – 2 Tepelnou ochranu budov, prezentovanou jejich autory. Akci navštívilo za oba dva dny 601 účastníků z řad odborné veřejnosti, bytových družstev i studentů.

Rovněž  byl úspěchem i vysoký počet prezentujících se firem v předsálí.

I letos byl kladen důraz na vysokou odbornost a rozmanitost přednášek. Ty se týkaly nejen norem pasívních domů a typů otvorových výplní, stínící techniky, ale také novinek na trhu. Po oba dva dny se za přednášejícím pultem představili odborníci z různých oblastí jako např. výrobci, dodavatelé, zástupci mezinárodních firem a v neposlední řadě představitelé vědy a výzkumu.

Za úspěšné ohlasy na letošní konferenci děkujeme partnerům, přednášejícím, vystavovatelům i mediálním partnerům, kteří se zasloužili o úspěch této akce a kterým tímto upřímně děkujeme.

Při příležitosti pořádání semináře byl vydán sborník přednášek, ve kterém se nacházejí prezentace jednotlivých přednášejících.. Zájemci o sborník si jej mohou dodatečně zakoupit objednáním prostřednictvím e – mailu na adrese: jaroslava.stolova@stavokonzult.cz