Nucenou uzávěrou byla významně poškozena celá řada oborů, ať již se jedná o leteckou dopravu, hotelnictví a ubytovací služby, cestovní ruch, obchodní a nákupní centra, kina, divadla, sportovní kluby a mohli bychom dále v našem výčtu pokračovat.
Mezi tyto rozsáhle poškozené obory patří i výstavnictví. To po dvou hubených letech, které ve skutečnosti znamenaly holý boj o přežití, má letos poprvé šanci se znovu nadechnout. Bezesporu k tomu bude docházet pozvolna, zejména v návaznosti na důsledky energetické krize a s ní související vysoké ceny energií. Ty se negativně promítají jak do cen výrobků, tak i do samotných režijních nákladů firem a nutí je k přijímání zásadních úsporných opatření, které se patrně dotknou i marketingových výdajů. Nicméně, jak nám potvrdila i doba covidová, u lidí stále přetrvávají mnoha lety osvědčené stereotypy i generacemi prověřené pravdy. Bezesporu k nim patří i ona příslovečná pranostika „Raději jednou vidět než dvakrát slyšet“, což v případě výstav platí dvojnásob. Vždyť přece mít možnost si na výrobek sáhnout, poradit se o jeho vlastnostech, možnostech a způsobech aplikace s odbornými poradci jednotlivých firem přítomných na výstavních expozicích je něčím, co jen stěží i v budoucnu nahradí jakákoliv online konference či dokonce online výstava. A že tomu tak skutečně je, se nyní mohou přesvědčit majitelé internetových e-shopů, jejichž prodeje v prvním post covidovém roce 2022, klesly v prvních měsících roku až o 25 % a na konci roku vykázaly pokles 12 %.

Je proto dobře, že lidé se vrací zpět do kamenných obchodů, obnovují společenský život a mohou navštívit také odborné výstavy, kterých je v letošním roce pořádána celá řada. Z těch prvních, které již proběhly, můžeme zmínit dnes již tradiční výstavu FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM, které se konaly na výstavišti PVA v Letňanech ve dnech 9.–11. 2. 2023 Souběžně s touto výstavou se uskutečnila i výstava Střechy Praha, která nabídla novinky z oblasti střešních krytin a hydroizolací.
Krátce na to se v termínu 2.–4. 3. 2023 uskuteční také brněnský stavební veletrh, který má ambici nabídnout průřezové informace celým stavebnictvím, ať již se jedná o stavební materiály, řemesla nebo technologie.

Po čtyřleté absenci se uskuteční ve dnech 13.–17. 3. 2023 také největší světový veletrh sanitární, topenářské, větrací a instalační techniky s názvem ISH ve Frankfurtu. Veletrh bude zaměřen na šetrné hospodaření s energetickými zdroji v budovách, alternativní zdroje energií a opět také určí nejnovější trendy, kudy se ubírá sanitární technika a vybavení koupelen. Podobně, jako je tomu v případě veletrhu ISH, se v termínu 17.–22. 4. 2023 otevřou také brány veletržního areálu v Mnichově pro stavební veletrh s názvem BAU, který se také koná ve dvouletém cyklu. Tento veletrh již tradičně představuje nejnovější stavební materiály, stavební systémy a prvky nebo systémy pro obvodové pláště budov. Veletrhu se zúčastní přes 2200 vystavovatelů z mnoha zemí Evropy a očekáváno je zde až 250 tis. návštěvníků.

Na závěr našeho krátkého výčtu bychom rádi připomněli také tradiční stavební veletrh FOR ARCH 2023, který se koná na našem nejnavštěvovanějším výstavišti PVA v Praze Letňanech ve dnech 19.–23. 9. 2023. Výstava již tradičně představí průřez všemi oblastmi stavebnictví, ať již se jedná o dodavatele stavebních materiálů, realizační či projektové organizace, stavební řemesla, interiéry, možnosti financování bydlení apod. V loňském roce výstavu navštívilo více než 42 tisíc návštěvníků a zúčastnilo se jí 508 vystavovatelů.

Vzhledem k uklidnění epidemické situace se dá v letošním roce očekávat, že zájem o výstavnictví poroste jak ze strany vystavovatelů, tak zejména návštěvníků. Z jejich strany lze v návaznosti na vysoké ceny energií předpokládat zvýšenou poptávku po alternativních zdrojích energií, systémech zateplení a dalších stavebních opatřeních vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov a rodinných domů.

Ivo Románek