Hlavní prioritou naší společnosti je vysoká odborná úroveň. Našimi garanty jsou TZÚS Praha s.p. a VÚPS Certifikační společnost s r.o. Klademe důraz na účast vysoce kvalifikovaných odborníků v přípravném a dohlížecím výboru, jenž jsou zárukou špičkové kvality našeho semináře.

Hlavní témata:

  • Technické normy, předpisy a jejich změny, dotace
  • Nové technologie, problémové stavby a trendy v inovacích
  • Zkušenosti architektů
  • Novinky pro projektanty
  • Technologie, montáže a doporučení z praxe
  • Životnost a údržba otvorových výplní

Souběžně s odborným seminářem bude probíhat v předsálí výstava věnovaná vývoji okenních profilů od roku 1970 až do současnosti.

Seminář je určen projektantům, architektům, výrobcům otvorových výplní, jejich komponentů a příslušenství, stavebním, montážním firmám, stavebníkům a investorským organizacím, jako jsou stavební odbory měst a obcí, nebo bytová družstva a správci bytového fondu.


Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT 2 body.

René Růžička Stavokonzult
Plynárenská 45

400 01  Ústí nad Labem
www.stavokonzult.cz