Dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných obsluh stavebních strojů je problém, který se dotýká celé stavební branže. Strojnické průkazy na klíč si tuto problematiku uvědomují více než dřív a snaží se postupnými kroky zlepšit celkové povědomí o této profesi, bez které se de facto na žádné stavbě neobejdeme.
Za téměř devět měsíců působení (firma vznikla už v březnu) již má společnost za sebou několik úspěšných kurzů, do kterých se přihlásili i lidé ze zcela odlišných oborů. Svůj strojnický průkaz získal např. i profesionální fotograf. Další termíny kurzů pro letošní a příští rok jsou vypsané a postupně se zaplňují, zároveň jsou podepsané první kontrakty se stavebními firmami na proškolení posádek a získání praxe pro ovládání strojů.

Hledá se strojník, spěchá! Projekt Strojnické průkazy na klíč už je s vámi od března


Společnost Strojnické ­průkazy na klíč zahájila také spolupráci s několika odbornými učilišti v České republice. Cílem je prezentovat tento obor mladým studentům a ukázat jim všechny výhody strojnické profese.
V roce 2022 pak plánuje oproti stávající nabídce kurzů také kompletní zaškolení na autojeřábu AD 28 včetně získání jeřábnického průkazu a taktéž školení vazačů. Jako další bonus pak můžeme zmínit i školení obsluhy vysokozdvižných vozíků.
Společnost strojnické průkazy na klíč tak nabídne zájemcům služby doslova od A do Z. K dispozici je 6 typů kurzů, od základního (komplexní kurz, na jehož konci je získání oprávnění k obsluze stavebních strojů dle platné vyhlášky) až po rozšiřovací kurz nebo opakovaná školení. Zajímavostí je tzv. sloučený kurz, v rámci kterého bude obsluha proškolena na dva nejčastější typy strojů – kolové a pásové rýpadlo. Ve vstupním kurzu si pak mohou firmy prověřit dovednosti nových zaměstnanců. Kurzy se skládají z teoretické výuky a z praktického výcviku.

Více informací na https://strojnickeprukazynaklic.cz/

Řekli o projektu Strojnické průkazy na klíč:


„U našich zákazníků intenzivně vnímáme, že na trhu je nedostatek kvalifikovaných strojníků. Jsem ráda, že naše společnost může v tomto pomoci a stala se partnerem projektu Strojnické průkazy na klíč.“
Eva Kalcovská, jednatelka společnosti CARACAL MACHINES s. r. o. (dealer strojů SANY)


„Jsem rád, že se této problematiky někdo ujal. V dnešní době můžete mít sebelepší stroj, ale pokud do něj nemáte strojníka, je technika vlastně na nic. Občas se setkávám i s tím, že přijde zákazník a řekne mi, že od nás koupí stroj, ale potřebuje k němu sehnat obsluhu. Zkrátka je to dnes velký problém a já proto tuto iniciativu vítám.“
Lubomír Kopecký, jednatel společnost KOBEX Bohemia s. r. o. (dealer strojů Hidromek, DRESSTA a příslušenství OKADA).