Rozvoj technologie výroby betonu a neustálé zlepšování jeho fyzikálně mechanických vlastností odkrývají nové konstrukční možnosti a mění tradiční stavitelské postupy. Současné výkonné projektové nástroje umožňují konstruktérům využít vlastnosti moderního betonu a optimalizovat konstrukční schémata a jednotlivé prvky. Zároveň je od výsledného díla očekáván odpovídající estetický účinek. Z této situace pramení skutečnost, že každá moderní konstrukce je svým způsobem jedinečná. To je jistě z obecného hlediska správné, ale dodavatelé betonové konstrukce, kteří musí do její ceny promítat náklady na pořízení bednění, to staví před nelehký úkol. Pokud chce na trhu obstát, musí disponovat bedněním s dlouhou životností a zejména velkou mírou univerzálnosti, přizpůsobivosti a jeho maximálním využitím snižovat podíl, kterým se jeho cena promítá do nákladů stavby. Představitelem systému, který vychází vstříc uvedeným požadavkům, je prvkový bednící systém ALPI MECCANO, jehož výhradním dodavatelem v České republice je společnost ULMA Construccion CZ.

MOST PŘES LOCHKOVSKÉ ÚDOLÍ - Praha

Jedním z příkladů takového technického řešení s využitím systému ALPI MECCANO je návrh pojízdné pracovní plošiny pro finální nátěry bednění pro ocelové komory NK SO 202/1 na stavbě 514 Pražského vnějšího okruhu. Technické řešení nátěrových pojízdných plošin vycházelo z předchozí fáze – spodního vozíku pro betonáž. V této modifikované konfiguraci byla doplněna střední variabilní plošina, která umožňovala realizaci nátěrů, nejen vnějších povrchů dna komory, ale také jejích boků, a to na několika pracovních místech současně, tedy s možností nasazení několika pracovních čet, což se v konečném důsledku ukázalo jako výhodné technické řešení zejména z hlediska technologicko - časového.

MOST PŘES RYBNÍK KOBERNÝ - Košice u Plané nad Lužnicí

Další zajímavou variantou uplatnění systému MECCANO je bednění pro stavbu D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí SO 7-210 mostu přes rybník Koberný a biokoridor, kde je systém MECCANO modifikován jako bednící vozík pro letmou betonáž. Vlastní konstrukce bednění je kombinací všech velikostních řad systému MECCANO (120, 180, 240) s tím, že hlavní páteřní nosníky vozíku jsou tvořeny standardními příhradovými strukturami HEA 240. Do takto připravené vrchní pojízdné struktury je zavěšeno bednění dna a stěn komory a současně je struktura dokompletována autonomním vnitřním bednění komory. Celý systém je vybaven hydraulickým pohonem.

MOST LUŽNICE - Veselí n. Lužnicí

Zabednit tento tvar dálničního mostu v inundačním území Lužnice, ve Veselí n. Lužnicí (SO 8-208.200) byl výzvou, kterou systém MECCANO neodmítá. Komora, jejíž výška narůstá z 2,4  m uprostřed pole (65  m) na úctyhodných 3,7  m nad pilířem si vyžádala inovativní technické řešení, jak v oblasti bednění proměnného dna komory, tak zejména vnitřního bednění mostovky. Požadavek zákazníka byl stručný - bednění mostovky musí být pojízdné a po odbednění musí projet příčníkem včetně systému podepření. Díky modularitě systému MECCANO byl úkol splněn a časová úspora při posouvání bednění do následujícího taktu je více než významná.

ŽELEZNIČNÍ VIADUKT - Rokycany

Stávající kamenný viadukt přestal vyhovovat současným požadavkům železničního koridoru, a proto bylo rozhodnuto o jeho demolici a následné výstavbě viaduktu SO 28-38-47 na optimalizaci trati Zbiroh – Rokycany jako železobetonové trojklenby. Podpůrný systém ­ORTHO spolu se systémem MECCANO dovolil betonovat celý most najednou a to včetně rozkvětu pilířů a k nim protilehlých částí opěr. Samozřejmostí byla dvojice průjezdných profilů. Kvalita výsledného povrchu betonu, včetně simulace původního kamenořezu, jsou na vysoké úrovni.

STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY TUNELU BLANKA - Praha

Čelní stěna oddělující SO 9021.05 a SO 9021.06 ve vzduchotechnickém kanálu tunelu Blanka byla první výzvou pro systém ­MECCANO na tomto zajímavém projektu. Jednostranné bednění na výšku úctyhodných 14  m předčilo očekávání a bednící systém ­MECCANO se osvědčil i jako jednostranné masivní boxy. Následnou úlohou pro ­MECCANO bude jednostranné pojízdné tunelové bednění definitivního ostění vlastní strojovny VZT, která se díky své velikosti právem řadí mezi největší tunelové profily v České republice (v = 14 m,
š = 17,5 m), ale o tom snad někdy příště.