V roce 2014 byl zahájen prodej těchto strojů. Jeden stroj Silkot Blue byl prodán do České republiky, jeden stroj Silkot Smart a Silkot Blue do ­Azerbajdžánu. V České republice mají již dvě sdružení malých obcí zájem o dva stroje Silkot Smart, další dva stroje Silkot Blue pro Českou republiku jsou v jednání.

Dále byly podepsány smlouvy o prodeji a spolupráci s estonskou firmou, s běloruskou firmou, s ukrajinskou firmou, s polskou firmou, se slovenskou firmou a rozvíjejí se dobré obchodní vztahy s Ázerbajdžánem. Připravují se obchodní vztahy s Dánskem a s Austrálií.

Správnost naši technologie potvrzují provedené údržby již před 4 - 5 lety strojem Silkot, které jsou i dnes v dobrém stavu.
Základní myšlenkou je pomocí sálavého tepla rozehřát vozovku na 160-180 stupňů a přidat nahřátý recyklát na stejnou teplotu. Touto metodou se nespálí žádný asfalt jak na vozovce, tak v recyklátu a po důkladném promíchání, urovnání a zhutnění vibračním válcem je kvalitní oprava hotová. Není žádoucí přidávání jakýchkoliv emulzí.

Doufáme, že řada subjektů pochopí výhodnost této technologie a bude chtít šetřit náklady na údržbu veškerých vozovek v České republice.

Přednosti nového stroje Silkot Blue
•    Nahřívací box má objem 1,5 m3 (recyklát vystačí minimálně na 10 – 12 hodin práce).
•    Jednotlivé části nahřívacího boxu jsou ovládány samostatně (při vybrání části boxu se může vypnout nahřívání a nebo se naopak může dohřívat nově nasypaný recyklát. V prvním případě se šetří plynem, druhý případ zabezpečuje nepřetržitý provoz).
•    Stroj je vybaven vlastní elektrocentrálou, je nezávislý na zdrojích elektrické energie. Při nočním nahřívání je možno stroj zapojit do sítě 230 V.
•    Dvě plynové nádoby jsou každá po 250 l. Plní se pouze jedním otvorem. Je možno naplnit celých 500 l.
•    Stroj je vybaven speciálním odpařovacím zařízením, které zabezpečí vypaření kapalné formy propan-butanu na 100 %. Hůře odpařovatelný butan nezůstává v nádržích. Tento nahřívací systém zabezpečuje dostatek plynu pro všechny části stroje za každého počasí.
•    Velké nahřívací čelo je modernější konstrukce a je vybaveno moderními bezúdržbovými dmychadly.
•    Na zapalování velkého čela se používá propan-butanový hořák, který se jednoduchým způsobem připojuje na systém rozvodu propan-butanu.
•    Součástí stroje je 200l nádoba na vodu. Voda je určena k doplňování vody ve válečku, umývání atd.
•    Ovládací deska obsahuje elektronické hodiny, které umožňují dobré sledování nahřívací doby čelem.
•    Ovládací deska je vybavena zařízením na sledování množství kapalného plynu v nádržích.

Přednosti nového stroje Silkot smart
•    Stroj mohou přepravovat osobní auta se závěsem do 3,5 t.
•    Stroj používá 10kg LPG láhve, které jsou jednoduše vyměnitelné.
•    Stroj mohou obsluhovat pouze dva pracovníci.
•    Samostatné nahřívací čelo se dá využít také v malých prostorách a na silnicích minimálně omezuje dopravu.

Silkot Servis s. r. o.
Okružní 29a, 638 00 Brno-Lesná
Ing. Jiří Charvát +420 736 485 052, Lukáš Trzaskalik +420 734 254 759
www.silkotservis.cz, e-mail: silkotservis@silkotservis.cz