Důvodů, proč se vodárenství musí v blízké budoucnosti zabývat svou energetickou náročností, je více. Tento, už teď velmi regulovaný obor ovlivňují kromě současných ekonomických obtíží i environmentální omezení, která se v čase zpřísňují.

„Vodárenské společnosti nejen pod tlakem stávající neutěšené situace vyplývající z cen energií, ale například i z důvodu implementace tzv. taxonomie do národní praxe, jsou nuceny optimalizovat svou energetickou náročnost. Když říkám optimalizovat, znamená to jak hledání a zavádění energeticky úspornějších technologií, tak i instalace obnovitelných zdrojů energie tam, kde je to technicky možné,“ říká ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) Vilém Žák.

Vodárenství patří mezi energeticky velmi náročné obory. Mezinárodní výstava VOD-KA 2023, kterou SOVAK pořádá v květnu příštího roku, se tak stane i příležitostí k setkání s dodavateli energeticky méně náročných technologií. Přesto, že se v následujícím období bude obor snažit o snížení energetické náročnosti, o soběstačnosti v dohledné době hovořit nelze. „To však neznamená, že určité technologické celky, jako jsou úpravny vody, čerpací stanice, čistírny odpadních vod atd., nebudou energeticky zcela soběstačné. Vždy bude záležet na místních podmínkách, které jsou určující pro energetickou náročnost daného technologického celku, a také na možnostech instalace obnovitelných zdrojů energie,“ upozorňuje Vilém Žák.

Vodárenský obor je nucen, a dnes už i připraven, snižovat svou energetickou náročnost, pakliže chce být jako doposud službou dostupnou za rozumných podmínek pro všechny. Je připraven do nových technologií investovat. „Celkové náklady za všechny vlastníky a provozovatele vodárenské infrastruktury pro veřejné zásobování se z pochopitelných důvodů jen těžko odhadují, ale řádově lze předpokládat, že půjde o desítky miliard korun,“ uzavírá Vilém Žák.

 

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY – KANALIZACE 2023
Kdy: 23.–25. květen 2023
Pořadatel:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK)

Organizátor: Exponex s.r.o.
Kde:
PVA Praha – Letňany, Praha