Kvalitní kamenivo je nedílnou součástí mnoha stavebních konstrukcí, ale také řady stavebních prvků a materiálů. Jeho výrobu v současné době zajišťují moderní technologické celky, ať již jde o těžební prostředky, drtírny, třídiče či běžně dostupné stavební stroje. Do výroby kameniva však vstupují i další faktory, které mohou v konečném důsledku ovlivnit jak jeho výslednou cenu, tak i jeho konečné vlastnosti. To byl důvod, proč jsme v uplynulém období navštívili provozního ředitele jednoho z našich největších výrobců kameniva, společnosti Českomoravský Štěrk a.s., pana Roberta Zelníčka a položili mu několik otázek týkajících se dopadů řízení provozů štěrkoven. Ten nám v úvodu řekl:

V oboru se pohybuji od roku 1993, kdy jsem nastoupil do společnosti ŽPSV Uherský Ostroh na provozovnu kamenolomu v Kosově u Jihlavy. Zde jsem pracoval v dělnických profesích jako strojník. Od roku 1997 jsem na téže provozovně vykonával funkci mistra. Od 1.1.2000 jsem přešel z Kosova na provozovnu Bílý Kámen. Tato provozovna již patřila předchůdkyni nynější společnosti ČM Štěrk. Do roku 2004 jsem zde vykonával funkci mistra a později vedoucího provozovny. V roce 2008 byla zahájena fúze společností ČM Štěrk a Hanson ČR. V rámci této organizační změny mi byla svěřena funkce Provozního lomů, což je ve své podstatě oblastní manažer. V mém případě se jednalo o oblast Vysočina. Do funkce provozního ředitele ČM Štěrk a.s. jsem nastoupil v letošním roce k datu 1.2.2011.

Jaké úkoly jste si vytyčil při nástupu do funkce?

Při mém nástupu do funkce byly z mého pohledu cíle poměrně jasné. Byla to zejména optimalizace nákladů vzhledem ke krizi ve stavebnictví a poklesu jeho výkonnosti. To znamená hledání rezerv v organizaci výroby, nákupu subdodávek, služeb, náhradních dílů, paliv, energií a dalších komodit. To vše s cílem dosáhnout co nejvyšší konkurenceschopnosti našeho hlavního produktu – stavebního kameniva. Hledáme samozřejmě i možnosti dalších technických zlepšení na jednotlivých provozovnách.

Jaké novinky v oblasti sortimentu připravila vaše společnost pro letošní rok?

Vedle dnes již známých produktů, jakými jsou drcené a těžené kamenivo určené pro výrobu betonu, obalovaných směsí, konstrukčních vrstev liniových staveb, vodohospodářských a dopravních staveb, jsme v loňském roce zahájili prodej baleného kameniva formou Big Bagů. Big Bag je ve své podstatě velkorozměrný pytel s nosností kameniva 500 – 1000 kg, který je plněn v převážné většině případů praným kamenivem. To bývá nyní nejčastěji využíváno na plochých střechách pro ochranu hydro­izolační vrstvy před jejím předčasným stárnutím a přehřátím. Jsme však schopni Big Bag naplnit jakýmkoliv kamenivem dle přání zákazníka. Pro koncové drobné zákazníky, například majitele rodinných domů či stavebníky, jsme v letošním roce připravili i možnost odběru kameniva v balení v pytlích po 25 kg.

Daří se vaší společnosti být rentabilní i v období stavební krize?

Dařit se nám musí. Je zřejmé, že sílí konkurenční boj na trhu a tlak na cenu je obrovský. Přitom je zřejmé, že veškeré vstupy, jako jsou nafta, elektřina, náhradní díly i služby, jdou cenově nahoru. Již výše jsem zmínil náš záměr optimalizovat veškeré činnosti tak, abychom v této situaci zůstali s našimi produkty pro zákazníka atraktivní.

Kde vidíte budoucnost vašeho oboru a vaší společnosti obecně?

Největší důraz v našem oboru bude z mého pohledu kladen jednoznačně na kvalitu výsledného produktu. Ta je ovlivněna mnoha faktory v technologickém procesu. Do budoucna bude z hlediska kvality výsledných produktů vhodné zavedení automatizace technologických celků. Automatizace má samozřejmě i vliv na efektivitu výroby. Výrobu tedy v budoucnu bude dle mého názoru ovlivňovat stále méně lidský faktor.

Co zajímavého připravuje vaše společnost v nejbližším období?

Například v rámci vyhodnocování rentability jednoho z provozů jsme se rozhodli, že odstavíme z provozu naši stacionární technologickou linku. Důvod byl prostý. Vyhodnotili jsme si, že její provoz je energeticky i z hlediska oprav velmi nákladný a zdražuje nám výsledný produkt. Udělali jsme si proto analýzu výsledných produktů požadovaných zákazníky v dané lokalitě a přikročili jsme k ráznému řešení. Tím bylo odstavení stacionární linky a nasazení mobilní úpravny kameniva, která zajišťuje veškerý požadovaný sortiment. Úpravnu navíc můžeme provozovat v požadovaných časových blocích v okamžiku, kdy dochází zásoba kameniva ve skládkách. Úpravnu pak můžeme použít na jiném provozu. Toto řešení uspořilo významné prostředky.

Co děláte pro popularizaci vaší činnosti na veřejnosti?

Již zmíněné balené kamenivo do Big Bagů jistě přináší i zviditelnění naší společnosti na veřejnosti. Pro zájemce o naše provozy jsme v minulosti připravili a i nyní připravujeme řadu akcí. Jednou z nich bude den otevřených dveří na provoze Tovačov u Prostějova. Zde se budou moci návštěvníci podívat na těžbu a úpravu štěrkopísků z Tovačovských jezer a totéž chystáme i v kamenolomu Slapy u Tábora. Pro zákazníky zajišťujeme jejich přítomnost například při clonových odstřelech nebo prohlídky technologií v našich moderních provozech.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Českomoravský štěrk, a. s.
Mokrá 359, 664 04 Mokrá
tel.: 544 122 111, fax: 544 122 571
e-mail: cmsterk@cmsterk.cz, http://www.cmsterk.cz