Centroprojekt je projektovou, inženýrskou a dodavatelskou organizací, která působí v investiční výstavbě se zaměřením na stavby průmyslové, energetické, občanské, vodohospodářské a také bazény a bazénové technologie.
Právě posledně zmíněná oblast výstavby bazénů u nás zaznamenala v poslední době dynamický rozvoj. Je tomu tak i díky společnosti Centroprojekt, která patří ke špičkovým organizacím v ČR, řešícím tuto problematiku komplexně. To byl důvod, proč jsme v uplynulém období navštívili ředitele divize 5, pana Ševelu a požádali ho o rozhovor.

Jaké typy bazénů společnost CENTROPROJEKT a.s. realizuje?

V naší činnosti se soustředíme na veřejné bazény, ale umíme samozřejmě realizovat i privátní bazény, například u rodinných domů. Z veřejných bazénů jsou to především projekty a realizace koupališť, akvaparků a také hotelových bazénů a wellness. V oblastech technologií a provedení bazénů provádíme tři základní typy. Jsou to nerezové bazény, které jsou jak z provozního tak i našeho pohledu top řešením. Dále jsou to keramické bazény a konečně levnější alternativou, která se osvědčila zejména tam, kde se nedaří zajistit finanční prostředky pro nákladnější investici, jsou bazény vyložené speciální bazénovou folií.

Dodáváte bazény včetně všech technologií a vodních atrakcí?

Bazény navrhujeme včetně mate­riálového provedení a kompletních technologií. Zde zejména zohledňujeme dlouholeté zkušeností v oblasti řešení provozních nákladů. V neposlední řadě je to návrh vhodných vodních atrakcí. Vhodně zvolené atrakce přilákají větší množství návštěvníků a zatraktivní pobyt v celém areálu.

Kde vidíte příčiny mohutného rozvoje výstavby bazénů v ČR?

V České republice je hodně bazénů a vždy bylo. Ve své podstatě každá větší obec nebo město mělo bazén. Dnes, když provádíme rekonstrukce stávajících bazénů, mnohdy zjišťujeme, že řada těchto bazénů se v 70. letech projektovala u nás a jsou stále plně funkční. Avšak svou koncepcí jsou již morálně zastaralé. Takže koupání a využití bazénů má v Česku mnohaletou tradici. Určitě je to i tím, že přírodní koupaliště a vody svou kvalitou nesplňují hygienické podmínky. Také moderní ubytovací služby tyto bazény a wellness potřebují k uspokojení potřeb stále náročnějších návštěvníků. Musí nabídnout nejen ubytování, ale i možnost relaxace a příjemného strávení volného času.

Jak stavět a navrhovat bazény, aby byl jejich provoz co nejúspornější?

Navrhnout bazén nebo koupaliště není vůbec jednoduchá věc. Často bojujeme s názory zastupitelů měst a obcí, kteří, ačkoliv nejsou v tomto směru odborníci, mají na věc svůj pevný názor a naše argumenty a mnohaleté zkušenosti nechtějí slyšet. Nicméně se nám většinou daří investora přesvědčit pádnými argumenty. Je to však dlouhodobá záležitost, která nás zdržuje od koncepční práce. Bazény je potřeba navrhovat tak, aby byly vhodně koncipovány na počet obyvatel, na jejich kupní sílu, s ohledem na konkurenční zařízení v okolí i na atrakce, které jsou v blízkých akvaparcích. V neposlední řadě je potřeba dbát na energetickou náročnost celého provozu a finanční možnosti investora.

Realizace

Naše společnost má výhodu v tom, že má proti jiným společnostem v ČR projektanty ve všech profesích. Máme i technologickou divizi, která tyto technologie v akvaparcích realizuje. Tím je zajištěna výborná zpětná vazba a tyto zkušenosti pak přenášíme do dalších projektů. Jsme tedy schopni bazén nejen vyprojektovat, ale jej také realizovat. To má pro investora velkou výhodu v tom, že pro celou dodávku má jednoho partnera - garanta. Bohužel se často stává, že zakázku na dodávku vyhraje stavební společnost, která při současném trendu nízkých cen musí promítnout snížené náklady do kvality díla. Většinou to odnesou technologie, které jsou srdcem koupališť a akvaparků. Provozovatel tak náklady ušetřené za realizaci v budoucnosti zaplatí ve značně zvýšených provozních nákladech a opravách.

Co dokazuje to, že CENTROPROJEKT a.s. bazény opravdu umí?

Dokazují dvě aktuální prestižní ocenění a to titul Stavba roku 2010 za Letní koupaliště Flošna v Hradci Králové, které jsme projektovali jako generální projektant a byli jsme významným dodavatelem technologické části a vodních atrakcí. Dalším významným oceněním bylo ocenění v soutěži Bazén roku 2011 za vítěznou stavbu s názvem Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště, kde jsme také byli generálním projektantem a dodavatelem technologické části a atrakcí.
U těchto dvou akcí bych zejména ocenil navržené atrakce a to tobogány, kdy v Hradci Králové je vhodně zvolen komplex nerezových tobogánů, včetně jumbu. Jedná se o jedinečné atrakce, které jinde v Česku nenajdete. U akvaparku v Uherském Hradišti jsme museli přihlédnout k atrakcím nedalekého akvaparku v Uherském Brodě. Zde se nám podařilo přesvědčit investora o tom, že by neměl na atrakcích šetřit a tím se stane akvapark v Hradišti jedinečným zařízením v celé republice i se zahraničním přesahem. Dnes ze zpětné vazby od návštěvníků a provozovatele víme, že se nám to podařilo k jeho plné spokojenosti. Zde je umístěn jeden nerezový tobogán délky 140 m s názvem Černá díra, ve kterém je jízda umocněna světelnými efekty. Druhým tobogánem je tobogán s názvem X tube, široký 2,5 m a dlouhý 185,6 m, kde se jezdí na jedno až trojduších, kterých může jet několik za sebou.
Je zřejmé, že tato zařízení do značné míry přispívají k zajištění aktivního odpočinku i zkvalitnění života lidí. Vhodnou optimalizací návrhu je možné bazény realizovat nejen ve velkých městských aglomeracích, ale také na vesnicích či hotelových a rehabilitačních zařízeních.

Za rozhovor a srdečné přijetí
děkuje Ivo Románek

CENTROPROJEKT a.s.
Štefánikova 167
760 30 Zlín
www.centroprojekt.cz