Oba společníci (firma Značky Praha s.r.o.a Mgr. Andrea Fojtíková) se již přes deset let pohybují v oboru dopravního stavitelství a za tuto dobu si získali vysoké renomé, které přenesli do nově vzniklé společnosti.

Za tři roky své existence si firma vybudovala stabilní pozici na trhu a vykazuje nárůst zakázek a spokojených zákazníků.
Firma má široký záběr činností - od dodávek a montáží dopravního značení a veškerých prvků pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, přes dobře vybavenou půjčovnu dopravně inženýrských opatření, po provádění vodorovného dopravního značení v barvě i v plastu. Na podzim 2007 jsme do portfolia činností přibrali montáže svodidlových systémů, dodávky
a montáže zábradelních systémů a veškeré zámečnické práce. Všechno to jsou sezónní práce, proto v zimních měsících navíc zajišťujeme zimní údržbu místních komunikací a chodníků. V roce 2008 jsme rozšířili služby o provádění drobných stavebních a zemních prací a prořezy a zalévání spár, trhlin, smyček apod. V roce 2009 jsme k portfoliu činností přidali ještě výspravy výtluků na komunikacích.

V neposlední řadě zpracováváme projekty a pasporty dopravního značení na místních komunikacích, pasporty místních komunikací a projekty dopravně inženýrských opatření včetně projednání na příslušných místech. Původním záměrem bylo zaměřit působnost společnosti především na Plzeňský a Karlovarský kraj. Realita je však taková, že veškeré práce, zejména svodidlové a zábradelní systémy a základové patky pro portály, děláme po celé republice. V současné době pracujeme především v Karlovarském kraji na stavbě R6 Tisová - Kamenný Dvůr a R6 Nové Sedlo - Jenišov, kde realizujeme montáž svodidel ­Fracasso a to jak v trase, tak na mostech. Další významnou zakázkou je Pražský okruh, kde na SOKP 512 realizujeme montáže mostních svodidel a ostatních zádržných systémů včetně zábradlí.

Společnost je pro tyto účely vybavena kvalitními stroji - beranidla Orteco, jádrové vrtačky Hilti a Weka, stroj na VDZ Hofmann a ostatní drobná mechanizace Hilti. Do vozového parku patří několik nákladních automobilů s hydraulickou rukou a další montážní vozidla.

V rámci zvyšování kvality služeb a rozšíření nabídky jsme v letošním roce provedli ve spolupráci s Pražskými silničními a vodohospodářskými stavbami nárazovou zkoušku pro vlastní zábradelní svodidlo u společnosti Technický a zkušební ústav stavební Praha a v brzké době obdržíme certifikát.

Na podzim tohoto roku chystáme další novinky, o těch ale až v některém z příštích čísel.