Odkládání servisní prohlídky a údržba kotlů nejenom na pevná paliva totiž může ve výsledku vést k velice nepříjemným následkům, vyšší spotřebou počínaje, poruchou kotle či ohrožením zdraví obyvatel konče. Podobným situacím je přitom jednoduché se efektivně a levně vyvarovat. Pravidelná péče a včasná rezervace servisního technika jsou nejlepším základem.

Podobně jako pravidelná zdravotní prohlídka u lidí, představuje i ta servisní důležitý předpoklad pro dlouhodobý a plnohodnotný život vašeho kotle. Procedura, která ve výsledku přijde na pár set korun a zlomek vašeho času, představuje tu nejlepší možnou investici. Investici, za níž získáte dlouholetý bezproblémový provoz i úsporu protopeného paliva. Přitom právě servisní prohlídky jsou jedním z nejvíce ignorovaných jevů, který ve výsledku ohrožuje kotle po celém území ČR.

Zajistěte si prohlídku včas

Pravidelná servisní prohlídka je doporučována každý rok,“ radí Marek Lapiš, vedoucí oddělení prodejního servisu obchodní divize Dakon, předního dodavatele kotlů na pevná paliva v České republice: „Tento požadavek dokonce podmiňuje prodloužení záruční doby kotle na 3 roky. Prohlídku může provést mechanik nebo  servisní pracovník s oprávněním od výrobce. Na prohlídce je vhodné se domluvit s náležitým předstihem, majitelům tak odpadne starost s vytížeností techniků.“

Právě odkládání servisní prohlídky se stává nejčastější příčinou jejího neuskutečnění. Na podzim si vzpomenete pozdě, na jaře pak už vůbec a nakonec se vám může stát, že si technika pozvete, až když vám bude zima a topit vůbec nepůjde. V takové chvílí už bývá často bohužel pozdě. Nejlepší cestou proto je zajistit si prohlídku včas, klidně ihned po skončení topné sezóny.

Průběžnou očistou proti korozi

Není to ale pouze servisní prohlídka kotle, která zásadně ovlivňuje jeho správnou funkci. Taktéž pravidelné průběžné kontroly majitelem a základní údržba hrají svou nezastupitelnou roli. „Nejčastější porucha kotle na pevná paliva je jeho zanesení zbytky popela, které mohou zablokovat spalinové cesty. Dosti častou závadou je také zablokování komína popílkem. Kotel proto nemá dostatečný tah a potřebné množství vzduchu pro spalování, čímž výrazně ztrácí svůj výkon. To se obvykle projeví nízkou teplotou vody v soustavě,“ upozorňuje odborník značky Dakon.

Zvláště nízká teplota vratné vody v otopném systému má největší zásluhy za brzkou poruchovost kotle. Pokud po většinu času hoření dosahuje voda své výrobcem udávané provozní teploty, většina zbytků po hoření propadá do sběrné nádoby či vylétává v podobě plynů komínem pryč. Jakmile se však teplota v kotli vlivem chladnější vratné vody sníží, spaliny v kotli začnou kondenzovat. Důsledkem je tvorba dehtu a jiných agresivních látek, které při dlouhodobém působení zapříčiní rezavění kotle z jeho vnitřní strany a tím i jeho postupnou degradaci.

„Nedodržením předepsaných provozních podmínek i údržby se životnost kotle výrazně zkrátí. Například při jeho dlouhodobém nízkoteplotním provozu může dojít ke zkorodování kotlového tělesa v době dvou let,“ dodává Lapiš.

Krátkodobé řešení nabízí zvýšení teploty v kotli přidáním paliva či pořízením směšovacího termostatického ventilu, který zajistí ohřátí vratné vody. Levnějším a jednodušším řešením je však pravidelné čištění jednoduchým vymetením popela za pomoci prostého smetáčku před každým, ale zvlášť před prvním zatopením.

Zdraví vaší rodiny

Nedostatečný přístup vzduchu při hoření ale může být příčinou i daleko závažnějšího jevu, než zrezivění kotle. „Zanedbání údržby může mít fatální následky,“ varuje Marek Lapiš, „Při nedokonalém spalování, v případě nedostatečné údržby či zanedbání prohlídky a čištění komína, se může tvořit prudce jedovatý oxid uhelnatý.“

Nepodceňujte tedy náležitou péči o váš kotel. Dodržování několika základních rad a doporučení vám může ušetřit desetitisíce za protopené palivo a nový kotel, ale také zajistit bezpečí a teplotu vašeho domova po dlouhá desetiletí. Pravidelné čištění vnitřku kotle, dostatečná teplota vratné vody, každoroční servisní prohlídka odborníka a dobrý stav komína je to nejmenší, co pro to můžete udělat.