S nadsázkou můžeme říci, že pokud potřebuje investor nebo projektant zvýšit z nějakého důvodu požární odolnost, pak sáhne po sádrokartonové desce, respektive podhledu nebo příčce. Proto také firma Knauf věnuje požární odolnosti zvýšenou pozornost, nejen prostřednictvím svého požárního katalogu, kterým se musí montážní firmy řídit, ale rovněž odbornými školeními zahrnujícími požární odolnost systémů. Dnes platí, že každá firma, která se zabývá montáží desek požární odolnosti, musí mít příslušný certifikát, který je dokladem, že o této problematice něco ví a je schopna dodržovat zásady technologického postupu, který je velmi důležitý.

„Požární odolnost je nikdy nekončící proces, který vyplývá z toho, že se na jedné straně vyvíjejí nové výrobky a systémy, a na straně druhé normy a legislativa, která použití produktů z hlediska požární odolnosti neustále zpřesňuje,“ říká v této souvislosti Miroslav Nyč, vedoucí produktmanagementu firmy Knauf. Z těchto důvodů se hodnoty požární odolnosti mohou s každým vydáním požárního katalogu Knauf více či méně měnit. „Stejně jako Knauf prostřednictvím zkoušek prohlubuje znalosti o chování vlastních výrobků, činí tak i tvůrci norem sdružených v CEN (Evropský výbor pro normalizaci). Následně potom upravují obsah norem tak, aby co nejpřesněji vystihoval skutečné chování výrobku či systému při požáru.

Nelze z pochopitelných důvodů odzkoušet úplně všechno, ale zkoušky se provádějí tak, aby vždy charakterizovaly chování určité skupiny příbuzných systémů. Z výsledků takovéto zkoušky lze potom odvodit hodnoty systémů podobných. Například jestliže víme, jak se při požáru chová příčka se dvěma plášti na každé straně, dokážeme celkem přesně odhadnout, respektive spočítat, chování příčky s jedním pláštěm. Ne však naopak, tedy chování příčky se třemi plášti, protože o požární odolnosti konstrukcí se rozhodně nedá říci, že je lineárně závislá a hodnoty se dají jednoduše sčítat.“ Podstatou úspěchu takových odhadů je pochopitelně dlouhodobý výzkum a četnost zkoušek. Firma Knauf provedla na českém trhu již kolem 40 praktických zkoušek požární odolnosti a čerpá i z rozsáhlého počtu testů provedených v zahraničí.

Jedna z posledních zkoušek požární odolnosti, která rozšiřuje paletu nabízených řešení, byla zkouška podhledu na EI 45 minut se dvěma deskami 12,5 Knauf RED bez dodatečné izolace. Nejzajímavější na celé akci bylo, že opláštění bylo testováno na samonosném stropu, což v praxi znamená, že výsledky je možné uplatnit jak pro podhledy typu D112, tak i v budoucnu pro samonosný podhled D131. To je velký přínos z hlediska použití. Podhled typu D131 totiž přináší nejen stejnou požární odolnost, ale nabízí uživateli daleko lepší akustické vlastnosti a více nezávislost na zavěšení.