Na veletrhu Climatacazion (konaném nedávno na madridském výstavišti Ifema) přiblížil Laurent Abadie, prezident a generální ředitel Panasonic Europe Ltd., strategii dalšího růstu společnosti. „Identifikovali jsme klíčové oblasti strategického rozvoje Panasoniku v oboru topných a chladicích systémů určených pro komerční sféru. S rozvojem technologie tepelných čerpadel vzduch-voda se zaměříme také na trh topných zařízení v Evropě,“ řekl Abadie. „K investicím dochází zejména ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii. V Panasoniku investujeme ročně pět milionů Eur do výzkumu a vývoje, přičemž jsme světovou jedničkou v inovacích
s 91 530 patenty. Chtěli bychom se stát lídrem v oblasti „zelených“ inovací
v elektronickém průmyslu, a v současnosti proto vyvíjíme řešení, jež budou nezbytná pro dosažení tohoto cíle
.“

Další detaily Evropského investičního programu nastínil Enrique Vilamitjana, výkonný ředitel PHAAE: „Globální prodeje Panasoniku v sekci PHAAE se v první polovině roku 2010 v porovnání se stejným časovým obdobím roku předchozího zvýšily o 120 %. Chceme dále stavět na našem silném postavení na trhu. Z původní pozice výrobce klimatizací jsme již úspěšně rozšířili naše působiště jak na topné, tak i chladicí systémy.  Dnes oznamujeme významnou investici ve výši 10 milionů Eur do našich evropských základen.  Lidské zdroje pro realizací servisních, technických a prodejních operací posílíme v pěti hlavních evropských zemích celkem
o 43 zaměstnance. Rozšíříme svou distribuční síť, hlavně v oblasti produktů pro vytápění, a zaměříme se také na přidanou hodnotu pro naše distributory
.“

Investiční program Panasoniku posílí marketing, zákaznickou podporu
a přinese i zdroje pro distributory napříč Evropou. V průběhu následujících několika měsíců bude v každé z pěti klíčových evropských zemí vytvořeno dalších pět pozic.

Na tiskové konferenci vystoupil také Yuji Majima, ředitel divize zámořského korporátního marketingu. Ten posluchačům nabídl stručný přehled toho, v jaké pozici se Panasonic aktuálně nachází: „Díky akvizici společnosti Sanyo nyní přicházíme s mimořádně atraktivní nabídkou v oblasti energetické správy budov. Naše vyspělé technologie a kvalitní servis nám umožňují stavět na naší vynikající pozici jak na trhu s topnými a chladicími systémy, tak i v oblasti klimatizací, chlazení, ventilace a fotovoltaických článků. Panasonic si klade za cíl vývoj takových technologií, které přinesou významný pokrok v problematice udržitelného rozvoje, úsporách energie
i výkonu. Díky tomu nabídne svým zákazníkům moderní a stylové produkty pro využití v domácím, komerčním i veřejném sektoru
.“

Z pozice světového lídra ve výrobě kompresorů a díky působivé technologii v oblasti invertorů je Panasonic na dobré cestě pomoci svým zákazníkům
v dosažení cílů EU pro rok 2020, které se týkají úspor energie a životního prostředí:

  • Docílit snížení produkce oxidu uhličitého o 20 %
  • Dosáhnout 20procentní úspory energie
  • Vyrobit 20 % energie z obnovitelných zdrojů

Cílem společnosti je získat renomé organizace zaměřené na energetický management. A právě výše uvedenými opatřeními se Panasonic snaží přiblížit globálnímu cíli - získání statutu světové jedničky v oblasti zelených inovací, a to do roku 2018, kdy oslaví sté výročí svého založení.