První hodnocení provedené po více než 12 000 kilometrech za standardního používání je velmi pozitivní, a to jak ze strany řidičů, tak i ze strany vedoucích vozového parku. Společnost Colas, která velmi aktivně podporuje rozvoj hybridní technologie, zaznamenala více jak 20% úspory spotřeby pohonných hmot. Řidiči navíc vozidlo oceňují pro jeho snadné ovládání, pohodlí při řízení a tichý provoz.
Skupina Colas, která se aktivně zapojila do ochrany životního prostředí, od počátku podporovala společnost Renault Trucks ve vývoji hybridní technologie. Toto hybridní vozidlo bylo po dobu více jak půl roku využíváno k rozvážce stavebních materiálů v okolí Lyonu.
Premium Distribution Hybrys Tech byl uveden do provozu v dubnu 2010 a byl využíván k rozvážce stavebního materiálu v okolí Lyonu. Při průměrném počtu 6 obrátek za den a užitečném zatížení 9 tun přepravilo toto hybridní vozidlo přibližně 54 t nákladu denně v okruhu 40 kilometrů. Uvedení do provozu v reálných provozních podmínkách je pro společnost Renault Trucks velmi důležité. Cenné informace dodané zaměstnanci skupiny pomáhají výrobci zvýšit spolehlivost hybridního systému a vylepšit vozidlo. Získaná data se týkají jak čistě technických aspektů, tak i pocitů řidičů. Počítačové simulace nebo jízdy na zkušebním okruhu nikdy nenahradí informace nasbírané v reálných provozních podmínkách lidmi, kteří vozidla každodenně používají.
Po více než šesti měsících provozu a téměř 12 000 najetých kilometrech nastal čas prvního zhodnocení. Nutno říci, že je velmi pozitivní: Renault Premium Distribution Hybrys Tech si dokázal vydobýt uznání ve vozovém parku společnosti Colas u vedoucích vozového parku, řidičů, a dokonce i místních obyvatel.

„Když zastavíte na červenou, už Vás nečeká žádný hluk, unikající plyn, ani vibrace!“ vysvětluje Gilles Vaillé, ředitel zásobování skupiny Colas pro jihovýchod, „vůz je velmi příjemný pro řidiče, ale hlavně pro místní obyvatele.“ Tento dojem potvrzuje i Marc Privas, který je již 33 let řidičem z povolání a který byl překvapen, do jaké míry vozidlo na klienty zapůsobilo: „Tichost, s jakou jsou prováděny manévry u zákazníků nebo ve městě, vyvolává údiv,“ tvrdí pobaveně. „Lidé potom zjišťují informace o vozidle a zlepšují se tak vztahy se zákazníky.“
Kromě snížení zvukového znečištění umožňuje Renault Premium Distribution Hybrys Tech rovněž výrazné snížení spotřeby pohonných hmot, což tvrdí řidiči i vedoucí vozového parku: „První měření prováděná po téměř 10 000 kilometrech standardního používání při rozvážce stavebního materiálu v okolí Lyonu ukázala o 24 % nižší spotřebu pohonných hmot než u ekvivalentního vozidla vybaveného manuální převodovkou,“ potvrzuje Didier Fracchetti, zástupce ředitele zásobování skupiny Colas pro jihovýchod. Tento výsledek překonává původní předpoklady, které společnost Renault Trucks při dodání vozidla vyjádřila.
Co se týče řízení, pocity řidičů jsou rovněž velmi pozitivní. Po krátkém období adaptace na „jemné řízení“, které Hybrys Tech vyžaduje, si jízdu v něm pochvalují. Gérard Dubois, který je již osm let řidičem z povolání, uvádí: „Jsem přizpůsobivý řidič, každodenně řídím různé typy vozidel. Zezačátku je řízení hybridního kamionu zvláštní, ale člověk si rychle zvykne. Ve srovnání s klasickým dieselovým pohonem je potřeba trochu více předvídat řízení, ale v podstatě tam nejsou žádné velké rozdíly. Velmi jsem ocenil automatizovanou převodovku a nehlučný provoz vozidla v režimu elektrického pohonu.“ Pocity Marca Privase jsou velmi podobné: „Hybridní vozidlo je snadno ovladatelné a tiché. Nabízí hladké řízení a vydává méně hluku,“ zdůrazňuje. „Navíc je u něj velmi dobře synchronizován elektrický motor se spalovacím a při rozjezdu využívá dynamiku elektrického motoru.“
Během těchto několika měsíců nenarazil Renault Premium Distribution Hybrys Tech na žádný zásadní problém ani dlouhou nečinnost kvůli technické údržbě. Spolupráce se skupinou Colas přinesla společnosti Renault Trucks ujištění o správném směru její práce. Týmům se tak dostalo potvrzení správnosti jejich řešení – například se jim podařilo vylepšit přechod pohonu z elektrického na dieselový motor. Obrovská práce byla také vykonána na elektrickém posilovači řízení. Příští zimu se zaměří na rozjezd při nízkých teplotách.
Renault Premium Distribution Hybrys Tech, který je v provozu u skupiny Colas, byl vyvinut na základě modelu Renault Premium Distribution v konfiguraci 4x2 s vyklápěcí korbou. Je vybaven dieselovým motorem DXi 7 Euro V s výkonem 310 k spojeným s elektrickým motorem, převodovkou Optidriver+ a elektrickou částí umístěnou v rozvoru zahrnující pohonné baterie, ovládací elektroniku, obvody pro rozdělení výkonu a chladicí systém.

Paralelní hybridní technologie
Tzv. „paralelní“ hybridní technologie spojuje spalovací a elektrický motor, které pohánějí kola podle několika schémat rozložení sil: buďto oba zároveň, nebo každý zvlášť.
Princip této technologie vyvinuté společností Renault Trucks je jednoduchý. Kinetická energie vozidla je shromažďována během brzdění nebo ve fázích zpomalování a přeměňována na elektřinu. Shromažďuje se v pohonných bateriích, které tak fungují dokonale samostatně a nepotřebují dobíjet.

Funkce „Idle shut down“ umožňuje automatické vypnutí spalovacího motoru, pokud vozidlo stojí. Když se znovu rozjede, je energie nahromaděná v bateriích dodána elektrickým motorem. Při dosažení rychlosti přibližně 20 km/h se zapne dieselový motor, který převezme štafetu. Je tedy používán pouze ve fázích, kdy spotřebovává nejméně energie, tedy mimo fáze rozjezdu a zrychlování.
Elektrická energie je také využívána pro napájení bezpečnostních součástí a součástí zvyšujících pohodlí, které jsou obvykle napojené na spalovací motor, jako například posilovač řízení nebo chladič elektrického vybavení.

Renault Trucks je v současné době jediným konstruktérem uvádějícím do oběhu vozidla, která se automaticky přepínají na elektrický pohon. Ve výsledku se snížení spotřeby pohonných hmot a produkce CO2 vozidla a jeho vybavení pohybuje v řádu 20 %. Kromě snížení emisí umožňuje hybridní technologie díky použití elektromotoru také znatelný pokles hlučnosti.

■    Označení Clean Tech
Pro lepší viditelnost svých vozidel s alternativními způsoby pohonu sdružuje nyní Renault Trucks hybridní a elektrické vozidla a vozidla s pohonem na zemní plyn pod značkou Clean Tech se zvláštním logem na karosérii. Konstruktér také zahájil značení své servisní sítě, aby zajistil svým klientům kvalitu služeb spojených s těmito novými technologiemi.