Ve venkovní expozici se návštěvníci podrobněji seznámí s novou mostní inspekční jednotkou. Jedná se o speciální dvoucestné vozidlo určené pro kontrolu mostů a zjišťování jejich stavu. Další novinkou je mobilní BTS, tedy základnová vysílací stanice speciálně určená pro řízení provozu železnice. Tuto část výstavy doplní moderní a ekologická elektromotorová lokomotiva Vectron.

Vnitřní expozice veřejnosti ukáže VRTmobil, sloužící ke komunikaci s veřejností při představování výhod plánovaných vysokorychlostních tratí a zodpovězení otázek týkajících se vlivu na bezprostřední okolí. Zájemci o zaměstnání v železničním průmyslu zde najdou také náborový infostánek.

Mostní inspekční jednotka


Návštěvníci se mohou zapojit i do několika workshopů Správy železnic, které jsou zdarma – stačí pouze vstupenka na veletrh. Na chystané vysokorychlostní tratě je zaměřen úterní workshop v konferenčním depu v pavilonu Ústředna, který se koná 6. června od 10 do 12 hodin. Detaily hledejte na Facebooku.

Workshopy na zajímavá témata čekají také na studenty. V pondělní 5. června jim odborníci ze Správy železnic představí evropský vlakový zabezpečovač, v úterý 6. června moderní trendy v diagnostice a ve středa 7. června podrobnosti k vysokorychlostním tratím. Prezentovat se bude v zasedací místnosti suterénu pavilonu Náměstí. Podrobnosti hledejte na Facebooku.