Bezpečnost cestujících a celé železniční sítě České republiky je naší naprostou prioritou. Kybernetické hrozby ohrožující kritické informační systémy Správy železnic mohou vést k vážnému narušení celorepublikové železniční dopravy s dopadem na cestující i zaměstnance. Z těchto důvodů věnujeme kybernetické bezpečnosti obzvlášť velkou pozornost,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

V rámci kybernetické bezpečnosti máme v plánu dlouhodobě investovat do ochrany svých důležitých informačních systémů. Vzhledem k obrovskému množství kritických systémů jsme se rozhodli vybudovat vlastní vysoce specializované pracoviště obsazené experty a odborníky na kybernetickou bezpečnost,“ uvedl David Miklas, ředitel Správy železniční telematiky Správy železnic.

Dohledové centrum Správy železnic je plně v souladu s legislativními požadavky danými zákonem o kybernetické bezpečnosti a nejpřísnějšími standardy v dané oblasti.

Co je to SOC?
Bezpečnostní dohledové centrum je známé spíše pod anglickým výrazem Security Operations Center, zkráceně SOC. Provádí 24 hodin denně kompletní monitoring interních informačních a komunikačních systémů a veškerých prováděných operací s cílem včas detekovat hrozby a zajistit okamžitou reakci. Pracoviště dohledových center jsou koncipována tak, aby mohla poskytovat služby i dalším subjektům; nejinak je tomu i v případě Správy železnic.