O právě takovou architekturu od roku 1993 usiluje architektonická a projekční společnost s názvem Arch.Desing GROUP. Za více než 16 let svého působení na trhu se firma vypracovala mezi rozhodující subjekty ve svém oboru u nás. Stále větší vliv získává společnost i v Praze, kde od roku 2007 působí společnost Arch.Design project, a.s. Nám se v uplynulém období podařilo spojit s ředitelem společnosti Arch.Design project, Ing. Ľubo Vaisem, kterého jsme požádali o rozhovor.

Do jaké organizační struktury patří společnost Arch.Design project, a.s. a kdy vznikla?

Naše společnost Arch.Desing project, a.s. je součástí skupiny Arch.­Desing GROUP. Tato skupina čítá celkem 5 firem. Jsou jimi Arch.Desing project, a.s. v Praze, Arch. Design, s.r.o. se sídlem v Brně, Arch.Desing Slovakia, s.r.o. se sídlem v Bratislavě, dále Linio Plan, s.r.o. a TUFFY, spol. s r.o. Pražský Arch.Desing project vznikl 1.1.2007 jako samostatná akciová společnost. Do tohoto data působila od roku 2004 v Praze samostatná pražská divize Arch.Designu se sídlem v Brně. Arch.Design vyvíjí svou činnost na českém trhu od roku 1993. Firma začala své podnikatelské aktivity jako fyzická osoba, později jako společnost a vypracovala se až do dnešní podoby několika společností. Arch.Desing project realizuje projekty v segmentu pozemních staveb, obdobně jako Arch.Desing, s.r.o. a Arch.Desing Slovakia, s.r.o. Společnost Linio Plan, jak již sám název napovídá, je specializovná na projekci liniových a dopravních staveb a projekční skupina ­TUFFY je zaměřena na projekci elektro.

Jaké jsou úkoly firmy na pražském stavebním trhu?

Arch.Design project, a.s. vznikl s úkolem zaujmout významnou pozici i na pražském stavebním trhu. Pokud by byl tento cíl měřitelný, pak je naším úkolem být do roku 2010 v první desítce projekčních firem v Praze.

Jak chcete takto náročného cíle dosáhnout?

Z firemní strategie, kterou každoročně tvoříme, plyne poslání, že chceme naplňovat představy našich klientů kvalitou architektury, projektů a služeb. V žádném případě nejde o prázdná slova. Skutečně nám velmi záleží na tom, aby náš klient byl uspokojen jak komplexností, kvalitou, tak i doprovodnými službami, které mu poskytujeme.

Oceňuje tento Váš přístup stále širší okruh spolupracujících investorů?

Bezesporu ano. Jinak by nemohl náš obrat od roku 2004 každoročně růst o více než 50 %. Počet našich klientů se zmnohonásobil, nicméně je však pro nás podstatné, že stále více klientů se k nám vrací opakovaně. To bezesporu vypovídá o jejich spokojenosti s naším servisem.

Na co kladete ve Vaší práci s klientem největší důraz?

Osobně považuji za nejdůležitější pochopit zájmy klienta a aplikovat jeho požadavky pokud možno co nejvíce do podmínek územního plánu, regulativů a dalších omezení v území. Zároveň je pro nás velmi podstatné a důležité přesvědčit klienta, že by neměl platit všeobecný mýtus, že nejlacinější je nejlepší a že významným parametrem úspěchu jeho investice je vysoce kvalitní architektura.

Můžete jmenovat některé stavby, které se Vám podařilo v průběhu Vaší činnosti realizovat?

Firmy v rámci skupiny Arch.Design GROUP se dnes mohou pyšnit stovkami referencí. Co se týká naší společnosti Arch.Design project, tak v poslední době jsme pracovali nebo ještě i nyní pracujeme na projektech Zábavně obchodního centra Plzeň Plaza (již dokončeno), Senior Klubu Průhonice (dokončeno), byli jsme účastni v realizační dokumentaci FitOut v Paladiu a na svém kontě máme také projekty mnoha bytových souborů.

Na jakých projektech pracujete nyní?

V současné době máme rozkresleno v různých fázích a různých lokalitách 4500 bytů pro různé developery. Pro Finep CZ obytný soubor Štěrboholy, pro Skanska Reality obytný soubor Botanica a Kbely, pro Sekyra Group (dnes již společnost Vinořská s.r.o.) Zámecký dvůr Vinoř, dále pro dodavatelské firmy stupně realizační projektové dokumentace. Pro Skanska CZ Poupětova - Osadní (dokončeno), pro firmu Dvořák a.s. obytný soubor na Dlouhých ve Vinoři (dokončeno) a řadu dalších.

Jakým směrem se dle Vašeho názoru ubírá stavebnictví v současné době?

Samozřejmě současnou situaci na trhu výstavby bytů vnímám velmi pozorně a jsem přesvědčen o tom, že naše úsilí musíme diverzifikovat a ubírat se i jinými směry. To samozřejmě děláme. Na druhé straně musím naopak říci, že vnímáme svou pozici v oblasti projekce bytových staveb jako stále silnější. Osobně považuji nynější turbulence na trhu s byty spíše jako problém financování, než jako skutečný problém potřeb trhu. Praha má z mého pohledu obrovský potenciál a cílem Arch.Desing projectu a.s. je stát se vyhledávaným partnerem současných i budoucích investorů právě do bytových staveb.

Jaké je dle Vašeho názoru poslání architektury?

Cílem veškeré naší činnosti je, abychom byli partnery vnímáni jako dodavatel, který rozumí jejich potřebám a jakýkoliv jejich problém je i naším problémem. Denně pracujeme také na tom, abychom zkvalitnili naše produkty. V pojetí architektury to znamená přinášet lepší dispozici, ekonomičnost staveb, nadčasovost řešení i celkovou kvalitu odvedeného díla. Taková architektura pak bezesporu může dobře sloužit člověku a jeho současným potřebám.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek
_________________________________________________________________________________________________
Arch.Design project, a.s.
Ohradní 2b/1424, 140 00 Praha 4 - Michle
tel.: + 420 261 099 360 | fax: + 420 261 099 359
e-mail: praha@archdesign.cz