Značkou, která má v oblasti tepelné techniky vynikající zvuk a povědomí jak u odborníků, tak i nejširší laické veřejnosti je Junkers. Společnost, která je průkopníkem v oboru vývoje a výroby zařízení na vytápění plynem, se může pyšnit tradicí delší než 100 let.

Ve svém inovačním úsilí firma pokračuje také v současné době. Nejlepším důkazem těchto slov byla expozice společnosti na letošní výstavě Aquatherm. Právě zde představila značka Junkers řadu novinek.
Na téma inovací, ale také o obecném vývoji oboru tepelné techniky jsme na stánku společnosti měli možnost hovořit s novým vedoucím obchodní divize Junkers, panem Peterem Vrablecem. Jak hodnotí současný stagnující stavební trh v ČR a do jaké míry se tento fakt dotkl obchodních aktivit Junkers, to byla první otázka, kterou jsme panu Vrablecovi položili.

Vývoj stavebního trhu nás samozřejmě nijak netěší. I přes tento fakt si však troufám tvrdit, že co se týče našeho programu kotlů menších výkonů pro rodinné domy, penziony apod. není situace nijak dramatická. Dokládají to mimo jiné i pozitivní obchodní výsledky naší divize.

Čím je to dle vašeho názoru způsobeno?

U kotlů menších výkonů nyní drobní investoři v mnoha případech přistupují k prostým výměnám morálně zastaralých topných zdrojů za zdroje moderní, s vyšší účinností. Tím není prodej kotlů této třídy výrazně narušen.

A jak je na tom trh tepelné techniky celkově?

Ve srovnání s jinými stavebními komoditami trh s tepelnou technikou v ČR nevnímám zásadně odlišně. Pokles je cítit v prodejích a pesimistické odhady jej vyjadřují až číslem 15 %. Z tohoto pohledu hodnotím objem prodejů naší značky jako úspěch.

Podle posledních informací nás zásadní změna k lepšímu nečeká ani v příštím roce. Jak na tento ne příliš optimistický odhad reaguje společnost Junkers?

V tomto ohledu se Junkers snaží maximálně přizpůsobit aktuálním požadavkům trhu. Naším cílem je jít cestou uživatelsky komfortních a jednoduchých řešení. To je to, co současný trh vyžaduje. Jednoduchost v pojetí Junkers pak určitě neznamená jakýkoliv kompromis v kvalitě výrobků. Právě naopak. Kvalita je pro nás prioritou číslo 1 a naší snahou je neustále zvyšovat technickou úroveň každého z našich produktů.

Nepromítá se kladení důrazu na kvalitu do vyšší ceny vašich výrobků?

Cenovému vývoji na trhu věnujeme mimořádnou pozornost. Naše výrobky vždy odpovídají svou cenou kvalitě a technickému vybavení tak, aby ve své třídě v permanentní soutěži dokázaly uspět. Chci tím jen říci, že naše výrobky jsou zcela určitě konkurenceschopné a v některých komoditách určují vývoj a nejnovější trendy v oboru.

Jaké novinky představila vaše společnost na výstavě Aquatherm?

Považujeme tuto výstavu pro nás za velmi důležitou. To je i důvod naší účasti na této výstavě. Chceme tím vyslat trhu jednoznačný pozitivní signál ve smyslu: „Jsme tu společně s našimi odběrateli, abychom podpořili stagnující trh právě v této době“. Kromě tradičních výrobků zde propagujeme i výrobky zcela nové a to tepelná čerpadla vzduch / voda a plynové závěsné kondenzační kotle vyšších výkonů až 98 kW. Velkou pozornost naše expozice věnuje obnovitelným zdrojům energií, kam jednoznačně patří naše solární systémy.

Co očekává Junkers od uvedení nových výrobků na trh?

U kotlů vyšších výkonů cca do 1 000 kW působíme na trhu již řadu let v oblasti stacionárních kotlů. Dnes nabízíme trhu novou, komfortnější alternativu s využitím nástěnné kondenzační techniky. Díky menším rozměrům kotlů a jejich montáži na zeď vzniká obrovská úspora prostoru, možnost snazšího vedení spalin a nová elektronika kotlů je navíc kompatibilní s celou řadou našich pokrokových regulací. Uvědomujeme si, že nejsme první v tomto segmentu na trhu, ale naší snahou je přinést do oblasti těchto zařízení vyšší úroveň kvality.
Tepelná čerpadla vzduch / voda uvádíme na trh právě proto, že jsou instalačně jednodušší a jsou koncipována jako kompaktní jednotky. Venkovní jednotku tvoří samotné tepelné čerpadlo s uzavřeným chladícím okruhem a vnitřní jednotka je kompletní strojovna topného systému obsahující zásobník TUV, elektrokotel, všechna oběhová čerpadla, armatury a ekvitermní regulátor. To jednoznačně šetří prostor kotelny.
V souvislosti s uvedením nových výrobků na trh očekáváme od našich současných partnerských odborných montážních firem, že postupně rozšíří svoji odbornost o montáž tepelných čerpadel. V rámci usnadnění tohoto procesu proto začínáme s montážně jednoduchými kompakty.

Co očekáváte od nadcházejícího období v horizontu dvou let?

Domnívám se, že nenastanou žádné dramatické změny ať již pozitivního či negativního charakteru. V tomto zůstáváme realisty a máme na celkový vývoj, domnívám se, zdravý pohled.
Do budoucna i nadále zůstane naší prioritou poskytovat jak montážním firmám, tak i zákazníkům především jistotu a stabilitu silné nadnárodní společnosti. Ta spočívá v tom, že zákazník vždy obdrží kvalitní a spolehlivý výrobek a instalatér se nebude muset vracet k početným opravám. Dlouhodobá existence firmy Bosch je dále zárukou, že výrobky budou mít vždy zabezpečený servis a vývoj. To považuji za jednu z našich klíčových výhod.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Junkers
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.: 261 300 461, fax: 272 191 173
e-mail: junkers.cz@bosch.com, http://www.junkers.cz