Naše výrobky oslovují nejen firmy působící v oblasti silničního a železničního stavitelství, firmy zabývající se výstavbou a rekonstrukcí objektů občanské výstavby a vybavenosti, ale i místní, městské a krajské úřady a v neposlední řadě i soukromé osoby.
Mezník v historii přišel s rokem 1994, kdy se v rámci privatizace stala 100% vlastníkem rakouská firma Betonwerk Rieder GmbH, Maishofen. Jelikož se jedná o lídra na rakouském trhu v oblasti železobetonových protihlukových stěn, logickým krokem bylo začlenění tohoto produktu do portfolia výrobků firmy Rieder Beton v Jihlavě. Rovněž v České republice slavíme s tímto vysoce účinným systémem úspěch a rádi bychom vám jej více přiblížili.

Protihlukové stěny FASETON – VYSOCE ÚČINNÝ SYSTÉM
Jeho základem jsou železobetonové plošné dílce, jejichž pohltivost zabezpečuje vrstva dřevocementového absorbéru.
Hlavními výhodami železobetonových stěn s dřevocementovým absorbérem jsou nadstandardní akustické parametry, vysoká životnost, jednoduchá a rychlá montáž. Stěny mají vzhledem k porézní struktuře samočistící efekt a jsou tedy zcela bezúdržbové. Další z výhod systému je možnost použití plně identické oboustranně pohltivé verze stěn.

DŘEVOCEMENT – stavební materiál pro budoucnost
Dřevocement je zavedený stavební materiál s ověřenou trvanlivostí 40 - 50 let. Hlavní složkou dřevocementu jsou dřevěné třísky různé velikosti.
Třísky vyrobené z odkorněného dřeva jsou smíchány s cementem a vodou ve složitém výrobním procesu a poté strojně formovány.

Výhody dřevocementu:
•    dlouhá trvanlivost bez údržby (40 - 50 let),
•    kompletně recyklovatelné jako konstrukční odpad, žádné vícenáklady na nebezpečný odpad,
•    velká rozmanitost možností designu,
•    vysoká stabilita, zejména pokud jde o zatížení větrem a sněhem,
•    nejlepší absorpce hluku a hodnoty vzduchové neprůzvučnosti vzhledem k různým tvarům povrchu kombinovaných se solidním betonovým jádrem.

Zvukově pohltivá část desky z dřevocementové hmoty, která splňuje požadavky na odolnost proti stárnutí, odolnost proti průrazu, odolnost proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám, barevnou stálost, nehořlavost a rozměrovou stálost. V současnosti jsou v našem sortimentu 3 typy absorberů – FASETON Block, Welle a Hohlwelle, jež se liší designem a zvuk pohlcujícími vlastnostmi.

Vzduchová neprůzvučnost
Vysoká plošná hmotnost absorpčních stěnových dílců (390 kg/m2) zaručuje optimální hodnoty pro stěnovou sestavu FASETON a podle normy ČSN EN ISO 140-3 a ČSN EN 1793-2 spadají do kategorie B3.

Zvuková pohltivost
Z hlediska hodnocení zvukové pohltivosti podle klasifikace předepsané ČSN EN ISO 354 a ČSN EN 1793-1 spadají protihlukové stěny FASETON do těchto kategorií:
Block třída A3 - 10 dB
Welle třída A3 - 10 dB
Hohlwelle třída A4 - 18 dB

Prvky, rozměry, konstrukce
Jedná se o systém skládaný ze sloupů profilu H, do jehož přírub se zasouvají soklové a následně absorpční dílce.
Protihlukové stěny FASETON je vhodné navrhovat na osovou vzdálenost sloupů 6 m. Tento rozměr je variabilní a jsme schopni vyrobit i dílce do rozponu cca 20 m (např. pro mostní dílce).
Absorpční dílce se vyrábějí standardně ve výškovém kroku 25 cm vycházejícím z modulu dřevocementového absorberu. Vyrábíme i dílce tvarově atypické - např. náběhové se sklonem 1:3, tzv. „stříšky“ apod.
Sloupy se standardně používají železobetonové, ale je možno používat i ocelové HEA profily s patřičnou povrchovou úpravou. Železobetonové sloupy FASETONu jsou přímé, v úhlech 30, 45 a 90 stupňů.
Založení sloupů se provádí buď do prefabrikovaných či monolitických patek nebo na piloty – to je v současnosti nejpoužívanější metoda.
Veškeré spáry systému jsou těsněny speciální expandační páskou a dílce jsou vzájemně připevněny pomocí systému klínů, který je chráněn užitným vzorem č. 20141.

Design
Barevně se stěny řeší buď probarvením absorbéru ve hmotě nebo dodatečným nástřikem stěn kvalitní certifikovanou barvou.
Ve stěnách je možno vytvářet plastické ornamenty vznikající buď kombinací různých druhů absorberů, použitím různých barev či vkládáním absorpčních dílců s pootočením o 90 stupňů.
Rubová strana absorpčních a soklových dílců se standardně provádí zdrsněná tzv. „metením“. Tato úprava povrchu má nejen estetický efekt, ale umožňuje vegetaci popínání a tím ozelenění zadní části stěny. Jsme schopni vyrobit zadní stranu stěny libovolně profilovanou či barevně řešenou.

MALÝ OBLOUK – nová generace protihlukové ochrany
S nejnovějšími obloukovými protihlukovými stěnami je možné zdokonalit úroveň protihlukové ochrany systému stěn změnou geometrie horního okraje. V kombinaci s hlukovými absorbery nejvyššího standardu nabízejí tyto stěny optimum v oblasti protihlukové ochrany.

Horní konec protihlukové ochranné stěny je blíž ke zdroji hluku, redukce hluku za stěnou je vyšší o cca 1 dB ve srovnání se stěnou rovnou.
•    výška standardního sloupu pouze do výše rovné části stěny
•    standardní obloukový rádius: 1,0 m
•    významný designový prvek

SPECIÁLNÍ PRVKY – téměř vše je možné
Díky naší vlastní výrobě forem umíme splnit většinu zvláštních požadavků zákazníka. Jen pro příklad: můžeme vyrobit samonosné protihlukové prvky o rozpětí až 20 m pro mosty nebo jiné speciální konstrukce. Navíc existuje velké množství kombinací s transparentními skleněnými prvky nebo prvky dveří.

Hlavní výhody systému FASETON
•    stěny s nejvyššími akustickými parametry třídy A4 + B3
•    pestré barevné a reliéfní řešení – individuální design
•    všechny verze i oboustranné
•    životnost vyšší než 40 let
•    oblouky - refraktory zvyšující účinnost stěn
•    estetické řešení zadní strany
•    komplexní technické řešení klínování a těsnění spar
•    jednoduchá opravitelnost
•    plně recyklovatelné – vše přírodní materiály

Pokud o tomto řešení uvažujete, rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace a to i formou konzultace s naším odborným pracovníkem přímo u Vás. Jsme schopni Vám zajistit potřebnou projektovou dokumentaci, prefabrikáty vyrobit a stěnu namontovat.

Rieder Beton, spol. s r.o.
U Hlavního nádraží 2764/3, 586 01 Jihlava
telefon: 567 573 221, fax: 567 210 042
e-mail: rieder@rieder.cz, http://www.rieder.cz