Vzhledem k této situaci lze v krátké době předpokládat zvýšený zájem energetiků o úpravy provozovaných kotelen. Požadavky mohou být kladeny na vyřešení dosažení emisních limitů při minimalizaci zásahů do stávajícího zařízení a zachování nebo minimalizaci nárůstů provozních nákladů.
Také stav na českém trhu s energetickým uhlím se přiostřuje a při jednáních o nových dlouhodobých smlouvách dodávek bude pro provozovatele kotelen výhodné znát, jaké jsou např. možnosti spalování kvalitativně jiných paliv, než na která jsou jejich kotle projektovány.
V současné době probíhají na poli české energetiky úpravy dvou významných elektráren k dosažení zvýšení účinnosti a také emisních limitů platných od roku 2016. Jedná se o Tušimice 2 a Prunéřov 2.
První z nich má za sebou komplexní obnovu dvou ze čtyř bloků s úspěšnými garančními testy kotlů a druhé dva bloky jsou ve výstavbě.
Parní kotle obou elektráren pro bloky 200 a 250 MW jsou navrženy a vyprojektovány firmami IVITAS, a.s. a MORE, s.r.o. jako nízkoemisní se splněním emisních limitů platných od 1.1.2016. Emisní limity NOx a CO jsou dosahovány optimálním způsobem – primárními opatřeními v oblasti spalování, bez použití sekundárních metod, které vždy znamenají zvýšené provozní náklady na aditiva apod.
Česká energetika tedy bude v krátké době bohatší o nové zdroje energie na evropské úrovni, které jsou schopny vyrábět elektrickou energii a teplo pro české domácnosti se sníženými emisními limity minimálně po dobu 25 let.

Zkušební spalovací zařízení - podpora projektování

Kvalita projekčního návrhu je silně závislá na detailní znalosti vlastností a chování spalovaného paliva. Pro testování uhelného paliva z jakékoliv (i světové) lokality dokončí IVITAS, a.s. v letošním roce výstavbu Zkušebního spalovacího zařízení pro testování uhelných paliv.
To je významná informace zejména pro všechny zájemce o rekonstrukce či výstavbu nových nízkoemisních energetických zdrojů. Vzhledem k platnosti nových emisních limitů od roku 2016 a současně vznikajícímu nedostatku energetického uhlí na českém trhu je možnost provedení cílených testů paliva důležitá k rozhodování o případné změně palivové základny a vhodnosti toho či onoho paliva pro kotle tak, aby byly dodrženy emisní limity za optimálních nákladů na úpravy zařízení s tím spojené.

IVITAS, a.s. ve spolupráci s MORE s.r.o. provádí studie k dosažení nových emisních limitů optimálním řešením, zpracovává projekty i výrobní dokumentaci energetických celků se specializací na kotle a kotelny.

IVITAS, a. s.
Ruská 83/24, 706 02 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 116 618, fax: 596 130 322
e-mail: ivitas@ivitas.cz, www.ivitas.cz