V poslední době však firma dynamicky rozšiřuje svoji působnost o další obory. Jednou z nejdůležitějších oblastí působení se stal důlní průmysl, ve kterém firma úspěšně zrealizovala náročné zakázky, například vybudování centrální klimatizace na dole ČSM. Zakázka byla zrealizována kompletně „na klíč“, a to od úvodní analytické části, přes projekt, vlastní realizaci až po následný servis a provozování.
Další rozšíření působnosti umožnilo uzavření smlouvy o obchodním zastoupení s firmou Greenvironment, čímž se GASCONTROL stal výhradním zástupcem pro plynové mikroturbíny společnosti Capstone, ORC-turbíny společnosti CALNETIX a technologií z oblasti bioplynových úprav společnosti Greenvironment v ČR a SR.
První mikroturbína CAPSTONE C65 ICHP, sloužící k výrobě elektrické energie a tepla spalováním zemního plynu, byla uvedena do provozu začátkem roku 2010 v areálu firmy GASCONTROL PLAST v Havířově. Jednotky o výkonu 65, 200 nebo 1000 kW jmenovitého elektrického výkonu je možno modulově seskupit do požadovaného výkonu.
Provoz turbíny je plně automatizovaný, připojení na modem umožňuje její řízení z kteréhokoliv místa s internetovým připojením.
Další možností jak vyrábět elektrickou energii a teplo a zároveň ekologicky likvidovat živočišné odpady je bioplynová stanice, kde je v kogenerační jednotce spalován vzniklý upravený bioplyn. U tohoto zemědělského typu bioplynové stanice dochází ke zpracování převážně živočišných odpadů.
Nově firma GASCONTROL připravuje výstavbu bioplynové stanice, ve které bude likvidován komunální odpad. Bioplynové stanice jsme schopni realizovat včetně propočtu ekonomické návratnosti, projektu, realizace a provozování. Použité technologie minimalizují náklady na obsluhu stanice a výrazně snižují provozní náklady.
GASCONTROL rozšiřuje své aktivity v oblasti využití zemního plynu v dopravě. Již před několika lety realizovala firma výstavbu několika plnicích stanic CNG na území České republiky. V letošním roce vystavěla a zahájila provoz vlastní veřejné plnicí stanice CNG v Havířově. Stanice s nepřetržitým provozem je vybavena dvěma výdejními stojany, platby je možno provádět jak v hotovosti, tak prostřednictvím karet RWE. V případě zájmu jsme připraveni zajistit také přestavbu vozového parku na zemní plyn, a to ve firemním servisu.
GASCONTROL, leader v oboru, je schopen Vám nabídnou komplexní řešení v oblasti energetických staveb s využitím moderních technologií na špičkové odborné úrovni.

GASCONTROL, společnost s r. o.
Nový Svět 59a/1407
735 64 Havířov-Suchá
tel.: 596 496 411
fax: 596 412 397
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz