Nejčtenější články kategorie: řadit podle nejnovějších

Realizace staveb

V roce 2016 bude cesta vlakem z Rokycan do Plzně kratší a rychlejší

Ten, kdo se v uplynulém období rozhodl jet vlakem, nám dá jistě za pravdu, že úroveň cestování po železnici se u nás výrazně zvýšila. Lepší je kvalita služeb na samotných nádražích, širší a četnější je nabídka spojů do různých částí ČR i zahraničí a krok za krokem je modernizován vozový park našeho největšího dopravce, ČD.

Rekonstrukce tratě Praha - Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun

Velké železniční projekty obsahují rozsáhlé přeložky tratí, zdvoukolejnění, nové tunely nebo dlouhé mosty. V České republice se jedná převážně o úseky tranzitních železničních koridorů. Ty však tvoří jen malý podíl z celkové délky železniční sítě.

Výstavba hloubeného tunelu – stavba Strahovský tunel

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (Strahovský tunel – Myslbekova) patří do souboru staveb Strahovský tunel, který je součástí Městského okruhu MO v severozápadním sektoru Prahy a navazuje na východní straně na soubor staveb MO Myslbekova – Prašný most –Špejchar – Pelc Tyrolka (tunely Blanka).

Akciová společnost POHL cz slaví DVACÍTKU (1990 - 2010)

Nedávno jsme navštívili jednu z prosperujících stavebních společností působící na českém stavebním trhu, akciovou společnost POHL cz, a.s., vedenou předsedou představenstva ing. Petrem Pohlem, a položili mu několik otázek týkajících se činnosti této firmy a 20. výročí jejího založení.

Představuje se firma Moravský Plynostav, a.s. se sídlem v Rosicích

Zemní plyn – energetické mé­dium, jehož dostupnost je považována v mnoha domácnostech České republiky a firmách za samozřejmost. Cesta, kterou se zemní plyn dostal z ložisek vzdálených tisíce kilometrů od místa spotřeby, nebývá v centru zájmu jeho uživatelů.

Unikátní stavba spadiště na pražském městském okruhu propojí kanalizační stoky se značným

V uplynulém období měla naše redakce možnost navštívit největší podzemní stavbu budovanou v současné době v České republice. Je jí bezpochyby tunelový komplex Blanka v Praze.

Strahovský tunel 2. stavba - číslo stavby 0065 - Část 2.B Hloubený tunel MO

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (Strahovský tunel - Myslbekova) patří do souboru staveb Strahovský tunel (ST), který je součástí Městského okruhu (MO) v severozápadním sektoru Prahy a navazuje na východní straně na soubor staveb MO Myslbekova - Prašný most - Špejchar - Pelc Tyrolka. V jižní části navazuje 2. stavba ST na již dokončené stavby MO (Strahovský tunel a Mrázovka).

Metrostav pro energetiku

Od druhé poloviny roku 2008 se snižuje v privátní sféře poptávka po kapacitách pozemního stavitelství. Omezila se výstavba nových bytů, projevuje se nasycenost obchodními a logistickými centry, omezil se počet nově budovaných kancelářských projektů.

První metro vyjelo před 40 lety, dostavělo se s dvouměsíčním předstihem

Společenský význam některých staveb si veřejnost uvědomí až s přibývajícím časem. Dvojnásob to platí o pražském metru. To s prudkým nárůstem automobilové dopravy v posledních letech plní v dopravní obslužnosti Pražanů zcela nezastupitelnou roli.

Metrostav staví Residenci Garden Towers v Praze

Nový komplex Residence Garden Towers (dříve Residence Central Plaza) s celkem 682 byty začala budovat na pražském Žižkově největší česká stavební společnost Metrostav.

alfarezidence – hrubá stavba dokončena!

alfarezidence, projekt společnosti Metrostav Development a.s., oznamuje dokončení hrubé stavby. V současné době je prodána a rezervována téměř čtvrtina bytů, což je, vzhledem ke stádiu výstavby, dobrý výsledek.

Ve Zlatníkách - Hodkovicích se otevřelo inovační centrum InnoCrystal za 100 miliónů

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 se uskutečnilo slavnostní otevření inovačního centra InnoCrystal ve Zlatníkách-Hodkovicích u Prahy.

OŘ Metrostav a.s. Milan Veselský říká: Bez dlouhodobé perspektivy to ve stavebnictví nejde

Stavby jakými jsou metro, mosty, tunely, ale také byty či nemocnice, denně zkvalitňují život miliónů lidí. Potvrdili by vám to jistě i ti, kteří kdysi dojížděli do centra Prahy tramvají či autobusy s nutností několika přestupů, a dnes se pouze zanoří do stanice podzemní dráhy v blízkosti svého bydliště a bez ohledu na hustotu dopravy na povrchu během několika minut s jistotou dosahují svého cíle.

Tunel Blanka má již asfaltový povrch

V dubnu 2013 byla zahájena pokládka asfaltových vrstev v tunelovém komplexu Blanka. Dokončení asfaltových vrstev se předpokládá v lednu 2014. Tunelový komplex Blanka je v současné době největší podzemní stavbou budovanou v České republice. Rozsah celé stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních úseků pražského metra.

Stavební firma, kterou vyhledávají soukromí investoři

V letošním roce uplyne již dvacet let ode dne, kdy byla založena jako vůbec jedna z prvních soukromých stavebních firem u nás společnost STEP, spol. s r.o. Hlavní specializací firmy je provádění pozemních a průmyslových staveb včetně dodávky jejich technologických částí na klíč.

Metrostav - tunely na Islandu

V sobotu 2. října 2010 předal Metrostav investorovi – islandskému ředitelství silnic Vegagerdin dva silniční tunely v délce přes 10 km, které spojují vzdálená rybářská městečka Siglufjorður a Ólafsfjorður na severu této ostrovní země.

Strašák jménem "Vícepráce"

Vícepráce jsou v souvislosti s veřejnými zakázkami stále častěji zmiňovány jako největší zlo českého stavebnictví. Pro velkou část laické veřejnosti jsou „vícepráce“ a „změny během výstavby“ okrádáním státu. Jsou stavitelé silnic a dálnic skutečně zloději či zákeřní chamtivci, kteří vymáhají na ubohém státu „nepotřebné“ změny během výstavby?

Příprava na ražby tunelů Ejpovice v plném proudu

První prstenec segmentového ostění pro železniční tunely Ejpovice na modernizované trati Rokycany – Plzeň vyrobili v těchto dnech pracovníci provozů Metrostavu nedaleko místa stavby v západočeské Prefě Dýšina.

Štíty razící pražské metro dostaly jména

Prodloužení trasy A metra z Dejvic do Motola budou razit dva v průměru šestimetrové štíty nesoucí jména Tonda a Adéla. Jména pro ně vybrali malí pacienti z Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol.

Technologickou vyspělost si Metrostav musí udržet i v budoucnu

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Ivan Hrdina, výrobně-technický ředitel Metrostav a.s.

Proražení železničního tunelu v Tureckém vrchu

Bratislava, 25. listopadu 2010 - Dnes byl za přítomnosti ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR Jána Figeľa, generálního ředitele ŽSR Vladimíra Ľuptáka, ředitele závodu Dopravní stavby OHL ŽS, a.s., Václava Bartoňka a zástupců dodavatelů slavnostně proražen železniční tunel v Tureckém vrchu,

Tunely Dobrovského v Brně - monitoring v průběhu výstavby

Tunely Dobrovského, jinak rovněž známé pod označením Královopolské tunely, byly dne 31. 8. 2012 slavnostně otevřeny a zprovozněny k předčasnému užívání a staly se součástí tzv. Velkého městského okruhu – VMO Brno.

Zkušenosti, znalosti a profesionalita společnosti Skanska při výstavbě pražského metra

Společnost Skanska a.s. zahájila své práce na pražském metru v roce 1999-2000, kdy realizovala rekonstrukci stanice Malostranská. Předmětem rekonstrukce byla kompletní stavební část stanice a výměna technologií, která zahrnovala elektroinstalace, vzduchotechniku, sanitu, výměnu eskalátorů a slaboproudé rozvody.

Metrostav znovu uspěl ve Finsku

Ražbou přístupových tunelů helsinské podzemní dráhy práce Metrostavu ve Finsku nekončí. Ve sdružení s tamější společností Destia OY získal ve veřejné soutěži zakázku na ražbu dvou jednokolejných tunelů o celkové délce 2600 m a průřezu 38 m2. Ty jsou součástí 14 km dlouhé trasy metra spojující Helsinky se sousedním městem Espoo.

Historie a rozvoj kolektorů na území hl. m. Prahy

Myšlenka ukládání inženýrských sítí do kolektorů není v Evropě žádnou novinkou. Již v roce 1863 byla zahájena výstavba kolektorové sítě v Londýně, v roce 1920 v Curychu a v letech 1928 - 1929 v Berlíně.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři